Parohia Vlădiceasca „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil; Sfântul Mare Mucenic Corneliu Sutaşul; Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel”

I. ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR
Parohia Vlădiceasca „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil; Sfântul Mare Mucenic Corneliu Sutaşul; Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel”
ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE.[TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC].Parohia Vlădiceasca este situată în satul Vlădiceasca, comuna Snagov, în partea de Nord a județului Ilfov. Înainte, satul, din care face parte parohia nu avea alcătuirea administrativă actuală şi avea denumirea de Mitropolia. În anul 1864, după secularizarea averilor mănăstireşti, moşia a trecut în proprietatea statului. Mult timp, însă, porţiunea de pădure din partea locului s-a numit şi este cunoscută şi azi de către localnici sub numele de Vlădiceasca, adică Pădurea Vlădicăi (a Mitropolitului). Comuna Snagov este situată în partea de nord a județului Ilfov, la 28 de km de București, pe D.N. 1 spre Ploiești. În componența sa are cinci sate: Snagov, Ghermănești, Ciofliceni, Vlădiceasca și Tîncăbești. Satul Vlădiceasca a fost demolat în anul 1988 și a fost refăcut în întregime, după 1990. Prima parte locuită a fost zona insulei. Se pare că o foarte lungă perioadă de timp, oamenii trăiau în grupuri care se tot mutau (periodic) dintr-un loc în altul, alese de regulă pe malurile mai ridicate ale apelor (ex: “Coada Linții”). Astfel că există o serie largă de “urme” (circa 30 de situri arheologice). Faţă de obiceiurile relative cunoscute ale geţiilor existenţi şi aici acum 2000 de ani, schimbări importante au apărut odată cu sosirea slavilor (prin 600 e.n.) – de la care ne-a rămas şi denumirea de Snagov (“sneg” însemnând “fulg de zăpadă”). Slavii fiind oameni paşnici, toleranţi, cu preferinţe pentru agricultură - au reuşit să colaboreze şi mai apoi chiar să se integreze în comunităţile existente, contribuind consistent la creşterea demografică, apoi la promovarea valorilor şi obiceiurilor lor. Astfel că şi în zona Snagov, regăsim multe nume, toponime, obiceiuri, mentalităţi – cu vădite rădăcini slave (Snagov, Dobre, Dobroşeşti, Nedelea, Bugean, Gheorghe, Bojdani, etc). Analiza limbii, cuvintelor şi rostirilor relevă diferenţe interesante chiar între satele din zonă, fapt sesizat şi de Grigore Antipa şi Mihail Sadoveanu (care au sesizat utilizarea de cuvinte diferite şi scule unice de pescuit la localnici – de parcă ar fi fost izolaţi de restul ţării timp de cel puţin câteva secole). Întreg ansamblul etnografic a parcurs câteva perioade distincte: coabitare (600-1300), apoi omogenizare (1300-1800), apoi crearea unei noi identităţi (1848-1907). În perioada interbelică, România părea să îşi consolideze o identitate şi un specific, însă în perioada comunistă (1944-1989) a urmat un regres datorat pierderii resurselor, organizării tradiționale, a rosturilor şi valorilor fundamentale. Au existat perioade lungi în care au existat puternice presiuni externe (perioada fanariotă, cea comunistă) şi relativ puţine perioade (1848-1944) în care s-ar fi putut cristaliza (mai mult şi bine) o identitate locală, regională, naţională.
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. Istoria zidirii ei. În satul „Vlădiceasca” nu a existat niciodată o biserică ortodoxă, iar la data de 14 octombrie 2012 a fost numit Paroh Preotul Lupu Constantin, având misiunea de a ridica prima biserică din acest sat. La început slujbele religioase au fost oficiate într-un cort special amenajat şi compartimentat în forma unei biserici. Prin bunavoinţa doamnei Paun Maria împreună cu surorile acesteia, parohia Vlădiceasca a fost înzestrată cu un teren în suprafaţă de 2900 mp. pe care urma s-a construit o biserică din lemn, un aghiasmatar tot din lemn, urmând a se construi o clopotniţă şi alte clădiri anexe. În luna martie a anului 2013, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu ajutorul Înalt Preasfinţitului Varsanufie actual Arhiepiscopul Râmnicului, care era Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor s-a pus piatra de temelie a primei biserici ortodoxe în satul Vlădiceasca. În aceste demersuri am fost sprijiniţi atât de Primaria Comunei Snagov, condusă de domnul primar Oancea Marian, viceprimarul Anghel Mihai şi Consiliul Local, cât şi de buni creştini care au înţeles importanţa si necesitatea ridicării unei biserici în acest sat. După săptămâna Luminată a anului 2013, au fost începute lucrările de împrejmuire a terenului cu un gard din plasă bordurată pe o temelie din beton armat, a fost forată o fântână şi s-a ridicat aghiasmatarul din lemn în stil maramureşean. În acelaşi timp cu ajutorul Consiliului Local au fost începute lucrările la fundaţia şi temelia bisericii, iar cu ajutorul unui bun creştin biserica din lemn a fost adusă şi ridicată pe această temelie. Biserica are lugimea de 18 m, lăţimea de 7 m, este construită din lemn în stil maramureşean, dar având două abside cu lăţimea de 12 m, este în formă de cruce cu turlă aşezată deasupra pronaosului şi un pridvor deschis împodobit cu arcade şi ornamente specifice zonei maramureşene. Biserica este acoperită cu şindrila în patru straturi, iar pe turlă şi deasupra altarului sunt aşezate câte o cruce. După terminarea lucrărilor biserica a fost lăcuită pe exterior şi au fost montate ferestre din lemn stratificat cu geam termopan. În jurul bisericii s-a făcut o reţea de împământare din tevi metalice cu lungimea de 2,5 m dispuse din metru în metru, şi împământarea pentru paratrăsnet. La data de 13 septembrie 2013, cu ocazia hramului Sfântului Mare Mucenic Corneliu Sutaşul, biserica a fost sfinţită de către Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul pentru a se sluji în interiorul acesteia până la terminarea tuturor lucrărilor. La sfinţire au fost prezenţi un număr impresionant de credincioşi, iar preoţii din Snagov au venit împreună cu Părintele Protoiereu Burcea Cristian care a şi ţinut un cuvânt de învăţătură. La recomandarea Preasfinţitului Varsanufie Prahoveanul pardoseala a fost acoperită cu polistiren peste care a fost turnată o şapa care include un sistem electric de încălzire, pardoseala fiind placată ulterior cu granit. S-au continuat lucrările de amenajare a curţii bisericii cu gazon şi sistem de irigaţii, alei betonate, s-au plantat arbuşti şi flori cu un sistem de udare prin picatură, a fost primit ca donaţie un clopot care a fost aşezat în turlă, tot donate au fost şi uşile scluptate din lemn stratificat având reprezentaţi pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Tot cu ajutorul enoriaşilor a fost realizată şi instalaţia electrică din interiorul bisericii, iar cu ajutorul primariei din Snagov biserica a fost izolată fonic şi hidro-termic cu spumă polieuretanică.
CIMITIRUL. Parohia Vlădiceasca momentan din lipsă de teren nu dispune de un cimitir.
ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. Activitate culturală. Preotul Paroh împreună cu corurile „Nihil Sine Deo” şi „Divina Armonia” a organizat în fiecare an concerte de Crăciun şi de Paşti şi diverse activităţi cu anumite tematici: port tradiţional, gătit româneşte, colinde tradiţionale, etc. Începând cu anul 2013 în fiecare an Preotul Paroh Lupu Constantin, împreună cu un grup format din tineri şi copii în ajunul Crăciunului au mers la colindat în sat, cântând în fiecare casă colinde tradiţionale româneşti. Cu ocazia Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos s-a organizat în biserica Vlădiceasca un concert de colinde susţinut de Corul Psaltic „Anastasis” şi de tânăra de 10 ani Lupu Maria Mădalina care a interpretat colinde tradiţionale şi doine româneşti la nai, fluier şi ocarină. Activitate filantropică. Parohia Vlădiceasca reprezentată de Preotul Paroh Lupu Constantin a organizat şi a participat alături de „Asociaţia Împreună Pentru Şansa TA” la mai multe acţiuni umanitare:
* decembrie 2013 la Institutul Oncologic Fundeni – Secţia Oncopediatrie, o acţiune de ajutorare a copiilor bolnavi de cancer;
* în februarie 2014 o acţiune de ajutorare a familiilor nevoiaşe din Glodeanu jud. Buzau;
* alte acţiuni de ajutorare a unei femei şi a unui copil, ambii bolnavi de cancer;
PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. Cu ocazia sărbătorilor Pascle împreuna cu corul „Anastasis” s-a organizat un concert de cântări pascale şi împreună cu comitetul de tineri al Parohiei Vlădiceasca s-a organizat o lecţie de încondeiere a ouălelor roşii de Paşti. Tot cu aceştia am organizat o acţiune de ajutorare a 21 de familii nevoiaşe cu alimente necesare sărbătorilor de Paşti. Am încheiat un parteneriat cu o şcoală din Pisc, în care învaţă copii din satul nostru, pentru susţinerea copiilor care dovedesc anumite aptitudini, cât şi a copiilor cu o situaţie materială precară.
DATE DE CONTACT Hram „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil; Sfântul Mare Mucenic Corneliu Sutaşul; Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel” Adresa. Str, George Enescu, Sat Vlădiceasca, Com. Snagov, Jud. Ilfov, Tel. 0745185107/ 0726232454, e-mail: preotlupu@gmail.com , website: www.bisericavladiceasca.wordpress.com.ro
BIBLIOGRAFIE:
-Site-ul oficial al Primariei Snagov (http://www.primaria-snagov.ro);
-Fundaţia Snagov (http://www.fundatiasnagov.ro/ro/);
-Jurnalul de Ilfov (http://www.jurnaluldeilfov.ro);
-Biserica Vlădiceasca (https://bisericavladiceasca.wordpress.com);
Suna acum
Locatie