Parohia Varaștii de Sus

I. ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR
A.Istoricul comunității parohiale
Parohia Varaștii de Sus, Protopopiatul Ilfov Nord, ființează din decembrie 2011, prin desprindere de Parohia Vărăști, în comuna Dascălu.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, localitatea Dascălu făcea parte din plasa Dâmbovița a județului Ilfov, purta numele de Dascălu-Creața și era formată din satele Creața, Dascălu, Runcu, Vărăștii de Jos și Vărăștii de Sus, totalizând 1487 de locuitori și 318 case.
În comună funcționau o moară cu aburi, o mașină de treierat, două școli (câte una în satele Creața și Dascălu) și patru biserici ortodoxe (în Creața Dascălu, Vărăștii de Sus și Vărăștii de Jos).
În 1925, satul Gagu trecuse deja la comuna Dascălu-Creața, care acum făcea parte din plasa Băneasa, având 2410 locuitori și fiind formată din satele Creața, Dascălu, Vărăștii de Jos, Vărăștii de Sus, Pârlita, Gagu, Merișeasca și Runcu. În timp, satele Vărăștii de Jos și Vărăștii de Sus s-au contopit, formând satul Vărăști. B.Istoricul bisericii parohiale
Biserica parohială are hramul ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și a fost construită între anii 1936 – 1945, conform pisaniei de la intrarea în sfântul lăcaș. Tot din pisanie aflăm că pe același loc a fost construită vechea biserică, de dimensiuni mici, în anul 1840 de către fostul proprietar al moșiei, Pitaru Mihail Papadopolou, de unde și vechea denumire de Biserica Pitaru. Din vechea construcție a bisericii nu a mai rămas decât o parte de zid, pe care sunt zugrăvite portretele ctitorului și ale familiei sale.
Biserica are formă de navă, cu suprafață construită de 186 mp, zidurile sunt groase, din cărămidă, fiind acoperită cu tablă.
Planurile si devizele acestei biserici au fost întocmite de arhitectul Berechet, iar pictura este în ulei, executată de pictorul Grigore Constantinescu în 1945. Sfințirea s-a realizat în anul 1945, în ziua hramului, pe 8 noiembrie, de PS Antim Nica. În anul 1957 s-a adăugat actualul pridvor.
Preoți slujitori ai bisericii au fost Bucur Ioan, Bucur Alexandru, Niculescu Mihai.
Din ianuarie 2012, biserica este păstorită de preotul paroh Octavian Stroea.
C.Cimitirul
Cimitirul parohial este în apropierea bisericii, funcționând încă din anul 1936, când au început lucrările la sfântul lăcaș.
D-
E.Profilul actual al parohiei
În prezent, biserica funcționează ca parohie de sine stătătoare, având un număr restrâns de credincioși, circa 200 de enoriași.
Se desfășoară o amplă activitate pastoral-misionară, prin sfintele slujbe oficiate conform programului săptămânal,in biserica parohială, dar și la casele enoriașilor,de fiecare data cand este necesar.
Activitățile filantropice ocupă un loc important, cu precădere în posturile mari, când familiile defavorizate primesc pachete cu hrană și haine. De asemenea, se mai desfășoară programul ”Să adoptăm un bătrăn”, când tinerii merg cu preotul paroh la vărstnicii rămași singur. După slujba vecerniei de sâmbătă seara se desfășoară cateheze cu tinerii.
Datele de contact ale parohiei
Parohia Vărăștii de Sus
Biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”
Str. Victoriei nr 156
Localitatea Dascălu, județul Ilfov
Suna acum
Locatie