Parohia Uniunea Voluntari

Biserica parohială „Uniunea Voluntarilor" cu hramurile: „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena", „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie", „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica" este si­tuată în Bd. Tudor Vladimirescu nr. 33, în mijlocul oraşului Voluntari. Oraşul Voluntari a luat fiinţă în anul 1950. Până atunci ţinea de oraşul Colentina cunoscut sub numele de „cartierul Voluntari".
Numele comunei înfiinţate era „Cetatea Voluntărească", după numele celui mai vechi cartier: „cetatea Voluntărească", înfiinţat în anul 1930 prin împroprietărirea cu locuri de casă a unor foşti voluntari ardeleni, bănă­ţeni, macedoneni etc. în urma războiului din 1916-1918.
De împroprietărirea foştilor volun­tari s-a ocupat societatea „Uniunea Foştilor Voluntari" cu sediul în Bucureşti. În planul iniţial era prevăzută construcţia unei „Cetăţi Voluntăreşti" cu case tip. În plan s-a repartizat loc pentru o „Catedrală A Foştilor Voluntari" ce avea să fie ridicată în viitor. În anul 1941 Preotul Leonida Popovici de la Parohia Andronache înființează Parohia „Uniunea Voluntarilor", în urma cererii Societăţii „Uniunea Foştilor Voluntari".
Până la construirea unei catedrale s-a ame­najat o capelă într-un local care aparţinea co­operativei locale. Preotul Leonida Popovici a trecut în învăţământ, astfel că au urmat o serie de preoţi suplinitori la capelă: Mihai Ioniţă, Andronescu, Petre Cristea, până la 1 iulie 1943. La data de 1 iulie 1943 a fost transferat prin concurs, de la parohia Antoneşti, jud. Teleorman, preotul Aurelian Bălteanu numit paroh.
Capela nefiind corespunzătoare unui locaş de cult, până la construirea unei biserici mo­numentale, s-a trecut la transformarea cape­lei în Biserică. I s-a refăcut acoperişul, i s-au făcut turla, bolta, braţele laterale, prestolul de mozaic, etc. Fiind vorba de o lucrare pro­vizorie, nu s-au dărâmat zidurile vechi, care fiind construite în goluri, şi fără temelie din beton, n-au permis o înălţare a zidurilor, ast­fel că Biserica este o construcţie nu prea so­lidă. Deoarece zidurile sunt construite în stil goluri, necorespunzătoare pentru nici un fel de pictură, pereţi Biserici au fost îmbrăcaţi cu picturi executate pe lemn sau tablă.
În anul 1947 s-a cumpărat un clopot de 700 KG. Şi s-a construit o clopotniţă din lemn. Cu această ocazie s-a sfinţit Biserica de P.S. Arhiereu VENIAMIN PoClTAN, Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor.
În anul 1978 datorită numărului tot mai mare de credincioşi la parohie este numit ca preot coslujitor, preotul Enache Mihai.
În anul 1983 prin pensionarea preotului paroh Bălteanu Aurelian este numit prin con­curs, ca preot paroh, preotul Zamfir Vasile de la parohia „Odaia Vlădichii", Jud. Călăraşi.
Timpul a trecut şi visul locuitorilor Cetăţii Voluntăreşti de a avea o catedrală mo­numentală nu s-a realizat. Biserica avea 4 me­tri lăţime şi 12 metri lungime. În anul 1985 Preotul Paroh Zamfir Vasile a demarat construcţia unei Biserici monumen­tale, dar datorită autorităţilor locale, în special a primarului „comunist", lucrările sunt sistate şi materialele deja procurate sunt confiscate.
În anul 1987 prin numirea altui pri­mar în comuna Voluntari începe reconstruc­ţia Bisericii pe temelia celei vechi. Ca şi în „Legenda Meşterului Manole", ziua se dărâ­mau zidurile vechi şi noaptea se ridicau altele noi. Lucrările se termină în 1990 Biserica fi­ind lungită cu 8 metri. În anul 1990 Preotul II Enache Mihai se desprinde cu tot cu sector din paro­hia Uniunea Voluntarilor formând parohia Eroilor.
Tot în anul 1990 datorită râvnei preotului paroh Zamfir Vasile se înfiinţează un nou ci­mitir parohial în suprafaţă de 3 ha. Cimitirul este în totalitate împrejmuit cu plăci de be­ton, aleile sunt pavate şi mormintele frumos aliniate.
Patriarhul Biserici Ortodoxe Române înconju­rat de un sobor de preoţi şi diaconi.
Datorită numărului tot mai mare de cre­dincioşi în anul 2003 se deschide un nou post de preot, post ocupat de preotul Zamfir Marius, venit prin transfer de la Parohia Tămădău Mare. Tot în 2003 se construieşte şi cantina parohială care asigură o dată pe lună hrană pentru 100- 150 de persoane. Între ani 2004 - 2006 Biserica este împo­dobită cu odoare noi: policandre, iconostase, sfetnice, străni, candele şi icoane.
În anul 2007 se construieşte o frumoasă clopotniţă înaltă de 12,5 metri şi sunt cumpă­rate două clopote de 200 respectiv 130 kilo­grame acţionate. În anul 1999 la intrarea în cimitir s-a con­struit o clopotniţă.
În 2002 în incinta cimitirului s-a constru­it o capelă mortuoară, iar în 2007 aceasta este pictată. În anul 1993 Biserica este lungită cu încă 12 metri, având în prezent 32 metri lun­gime şi 4 metri lăţime. Biserica a fost dotată cu instalaţie de încălzire, iar pereţi au fost pic­taţi în frescă. Toate lucrările au fost suportate de enoriaşi parohiei sub îndrumarea Preotului Paroh Vasile Zamfir. Pictura a fost executa­tă în două etape de Fodor Cristina şi Bonea Marian.
La data de 3 Mai 1994 Sfânta Biserică este târnosită de Preafericitul Părinte TEOCTIST
Date despre parohie:
Hramuri: Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica
Adresa: Com. Voluntari, cod 077190
Paroh: Pr. Zamfir Marius, tel. 021.350.5559; 0722 738 344 Coslujitor: Pr. Ungureanu Dănuț, tel. 0722 712 131
Cod IBAN: RO20CECEB21036RON0355779
Suna acum
Locatie