PAROHIA TIGANESTI

Parohia Țigănești face parte din comuna Ciolpani, jud. Ilfov, fiind situată în nordul județului la o distanță de 40 km de București, pe Drumul Național 1 București – Ploiești, în apropierea Mănăstirii Țigănești. Este formată numai din satul Țigănești, cu 235 de familii de confesiune ortodoxă. Biserica este monument de arhitectură declarată prin H.C.M. NR. 1160/1955, poz. nr. 479 din lista anexă la decret, cu vechime atestată de la 25 mai 1799. Singura sursă de informare este pisania excelent conservată, dăltuită în piatră, aflată deasupra ușii bisericii, din care reiese că este construită în timpul domnitorului Ion Constantin Moruzi, fiind mitropolit Prea Sfinția Sa Dositei. Din autograf mai reiese că biserica a fost construită de o echipă de pietrari bulgari și sârbi, judecând mai ales după numele unuia dintre ei și anume „Mume” paleoslav traductibil prin Virgil, cu derivatul acestui nume „Momca” adică Fecioara. În urma cercetărilor făcute de Pc. Pr. Vasiliu Victor, slujitor la această sfântă biserică, în Biblioteca Sf. Sinod și la Arhievele Statului, au fost identificați ca preoți slujitori: Pr. Nicolae Popescu, Pr. Radu, Pr. Iorgu Iordan, Pr. Ioan Fulger, Pr. Paul Popescu (1937 - 1972) – el fiind permanent, ceilalți slujind alternativ la biserica satului Ciolpani sau la M-rea Țigănești. Apoi șirul preoților continuă cu Pr. Vasiliu Victor (1972 - 1982), Pr. Nae Marian (1982 - 1986), Pr. Ene Nicolae (1987 - 1991). În prezent, din 25 dec. 1992, slujește Pc. Pr. paroh Irimia Teodor. Biserica este construită pe o suprafață de 80 mp., în stil brâncovenesc târziu cu o singură turlă trilobată, cu un fel de contrafort cu capiteluri la exterior și friză cu rame pentru sfinți. Are un pridvor mic cu coloane și arcade. În turla bisericii se află clopotul de mici dimensiuni (cca. 80 kg). Materialul folosit a fost o cărămidă subțire specifică, armată cu grinzi continue orizontale din lemn la intervake de 1,5 ml. A fost învelită cu tablă în anul 1936 când s-au făcut lucrări de restaurare și s-a construit și casa parohială din apropierea bisericii. Interiorul bisericii este podit cu scânduri. A fost electrificată în anul 1971. Prima pictură tip frescă datează din anul 1799, dar din cauza umezelii și a degradării a fost repictată în tehnica ulei de către pictorul Nicolae Vintilescu din Ploiești. Între anii 1993 – 1999, în timpul păstoririi PF Teoctist, Pc. Pr. paroh Irimia Teodor a început o serie de lucrări privind reparația bisericii și anume: consolidare prin subzidire și tencuieli la exterior cu var, precum și lucrări de curățare și restaurare a picturii de către pictorul autorizat Ion Alexandrescu. Astfel, cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la ctitoria acestei biserici s-a săvârșit slujba de resfințire a sf. locaș de către PS Teodosie Snagoveanul alături de Pc Pr Protoiereu Popa Ștefan cu un ales sobor de preoți. Datorită faptului că dimensiunile clopotului erau prea mici, iar sunteul foarte slab, preotul paroh împreună cu membrii consiliului parohial și enoriașii săi au hotărât să se construiască o nouă clopotniță pe drumul de acces către biserică și cimitir cu un clopot mai mare de cca. 350 kg, precum și reparații capitale la casa parohială, lucrări ce s-au finalizat în cursul anului 2007 când s-a săvârșit slujba de sfințire a clopotniței și casei parohialede către Pc. Pr. Protoiereu Constantin Păun împreună cu alți preoți slujitori. Această biserică este o oază creștină pentru toți vizitatorii care vin să-și liniștească sufletul atât la mănăstirea Țigănești, cât și în umila noastră biserică. Pr. Paroh Irimia Teodor
Suna acum
Locatie