PAROHIA ȘTEFĂNEȘTII DE SUS

I. ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR
I.1.1. Parohia Ștefăneștii de Sus cu hramul Sfîntul Ierarh Nicolae – Protopoiatul Ilfov Nord
1.1.2. Filiala Crețuleasca cu hramul Sfînții Împărați Constantin și Elena
A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] A se vedea PAROHIA ȘTEFĂNEȘTII DE SUS
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica a fost zidită în anul 1818 de Alexandru Crețulescu. A fost restaurată în anii 1895, în 1904 de moșierul Radu Becheanu, în 1924 reparată și lungită de enoriași, iar în 1980 a fost repictată în frescă de pictorul Roșca Petre, în timpul arhipăstoririi P.F. Justin Moisescu, paroh fiind preotul Grigorie Teianu. Este așezată în mjlocul satului Crețuleasca, fiind construită în formă de corabie din cărămidă subțire, având turlă din lemn nestrăpunsă și însumând 90 de metrii pătrați. În 1995 construcția fiind slabă și acoperișul degradat complet s-au făcut de asemenea reparații și îmbunătățiri. Catapeteasma și mobilierul din biserică au fost realizate din lemn de stejar, sculptate ca și la biserica Sf. Ier. Nicolae de către profesorii N. Cheteș și Iliescu Dumitru Călinești-Argeș, fiind donate bisericii de Cristache Mehedinți cu familia sa.
În anii regimului comunist, biserica a fost lăsată în paragină, stadiul de degradare al acesteia atingând cote alarmante. În anul 2001, sectorul tehnic al Arhiepiscopiei Bucureștilor a aprobat documentația lucrărilor de restaurare, acestea fiind executate de firma Romcom Pall S.R.L., cheltuilelile fiind suportate de firma IVONCO TRADE S.R.L. [PISANIA] „Această biserică cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Satul Creţuleasca a fost zidită în anul 1818 de Alexandru Chintescu şi s-a restaurat în anii 1895 şi 1924, [PICTURA]iar în 1980 s-a repictat în frescă de pictorul Rosca Petre în timpul arhipăstoririi P.F. Patriarh Justin Moisescu, paroh fiind Pr. Grigore Teianu”.[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte de patrimoniu, manuscrise sau cărți vechi. Lipsa documentelor face imposibilă o trecere în revistă a preoților slujitori la acestă biserică. [ŞIRUL PREOŢILOR] A se vedea Preoții de la Parohia Ștefăneștii de Sus C. CIMITIRUL. Cimitirul filiei Crețuleasca este încorporat în curtea bisericii. Acesta a fost dobândit la împroprietărirea din 1865, la acea dată însumând 500 de metrii pătrați, în prezent fiind extins și însumând 4932 metrii pătrați.
D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] A se vedea Parohia Ștefăneștii de Sus
E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a Filia Crețuleasca însumează actualmente un număr de 73 de case, cu un total de156 de suflete în proporție de 65% persoane vârstnice. A se vedea Parohia Ștefăneștii de Sus
F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfinții Împărați Constantin și Elena”; [ADRESA] Str. Dudului nr.12 satul Crețulesca, comuna Ștefăneștii de Jos, judeţul Ilfov; [OFICIU PAROHIAL. NU SE INDICĂ NUMERE SAU ADRESE DE EMAIL PERSONALE] Tel. 021.380.95.08 Site www.protoieriailfovnord.ro link Parohia Ștefăneștii de Sus
Suna acum
Locatie