Parohia Ștefăneștii de Jos Cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

I. ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR
Istoricul comunității parohiale
Parohia Ștefăneștii de Jos cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil face parte din Protoieria Ilfov Nord, Arhiepiscopia Bucureștilor, Mitropolia Munteniei și Dobrogei și se află în comuna Ștefăneștii de Jos alături de alte două biserici : Ștefăneștii de Sus și Crețuleasca.
Comuna Ștefăneștii de Jos se află situată în județul Ilfov, pe vatra fostei moșii a sfântului domnitor Constantin Brâncoveanu, în jos de cartierul Colentina, pe șoseaua ce duce din București spre Târgul Fierbinți și spre Mânăstirea Căldărușani, ctitoria lui Matei Basarab. Intre București și comuna Ștefănești se află localitatea Voluntari. Comuna Ștefăneștii de Jos este asezată în nord-estul județului Ilfov, la 9 km de București, la intersecția unui important nod rutier : linia de centură a capitalei-DJ 200- șoseaua Ștefănești- Dascălu, mai nou în imediata apropiere a autostrăzii A3.
Comuna Ștefăneștii de Jos are coordonatele : latitudine 44,53 și longitudine 26,2 și se învecinează cu localitatile Afumați, Voluntari, Tunari și Dascălu. Comuna este traversată de balta Pasărea iar pădurile Runcu, Lipoveanca-Vulpache oferă o oază de aer curat.
Prima atestare documentară a acestei localități datează din secolul al 17-lea, mai exact din anul 1669. Astăzi localitatea are o populație de aproximativ 4500 de perosoane și beneficiază de curent electric, apă curentă, rețea de gaze și canalizare, serviciu public de salubritate, rețea de cablu TV prin fibră optică și telefonie fixă.
Din punct de vedere economic, comuna Ștefăneștii de Jos a cunoscut o dezvolatare prin investițiile străine care s-au făcut : cartierul Cosmopolis (un adevărat oraș), studiourile cinematografice Kentauros, antrepozitele Reve România, fabrica suedeză de acoperișuri și halele industriale Lindab precum și alte societăți ce se află pe teritoriul comunei noastre. Toate acestea și-au pus amprenta asupra mediului de dezvoltare social-economic dar și cultural. Istoricul bisericii parohiale
Biserica cu hramul Sfițtii Arhangheli Mihail și Gavriil nu se știe exact când și de cine a fost zidită. In anul 1825 a fost zidită actuala biserică pe locul celei vechi din piatră. Pe o Evanghelie tipărită la Sibiu în anul 1844 se găsesc următoarele însemnări ale preotului slujitor de atunci Radu Duhovnicul și anume: ,, Să se știe de când s-au cumpărat aceasta sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie de domnul Postelnicul Ion Alexandru Filipescu în zilele Prea Inălțatului nostrum Domn Gheorghe Dimitrie Bibescu și s-au dat bisericii satului Ștefăneștii de Jos, unde se prăznuiește hramul Sfintți Voievozi, 1847 Av.20. și am scris eu preotul Radu cu mână de țărână)’’.
Biserica avea tâmpla din lemn și turla tencuită cu ipsos pe dinăuntru și pe dinafară și a fost târnosită în 24 decembrie 1850 iar în 1861 au zugrăvit-o (pictată) și au făcut policandru de alamă cu 16 făclii și un potir de argint, un clopot mare, odăjdii de stofă și cristelniță de alama pentru botez.
Biserica a mai fost restaurată în 1929-1930 pe cheltuiala enoriașilor și a părintelui Constantin Basarab Brâncoveanu după cum rezultă din pisania de la intrarea Sfintei Biserici iar în 1940 s-au făcut absidele, s-a turnat mozaic și s-a restaurat pictura. Forma veche a bisericii a fost dreptunghiulară (de corabie) apoi prin adăugarea absidelor s-a schimbat, astăzi având forma de cruce.
Pictura în stil realist, tehnica în ulei a fost restaurată integral în 1949 de pictorul C.Vasilescu din București.
Starea bisericii: construcție masivă, zid gros de cărămidă cu înveliș de tablă și pridvor deschis. Ca obiecte de valoare istorico- documentară biserica nu posedă decât unele cărti de cult, minee, cazanie, Evanghelie și câteva icoane.
In biserică nu sunt morminte cu valoare istorică, doar afară, în dreapta este înmormântat preotul D. Stănescu având o cruce simplă. Dintre slujitorii care au slujit la Sfântul Altar al biserii Sfinții Voievozi găsim menționați:
Pr. Radu Duhovnicul (prin 1947)
Pr. C-tin Duhovnicul (decedat la 10 mai 1899)
Pr. D. Stanescu (1883-1925, venit din comuna Popești)
Pr. Marin Alecu (1926-1930)
Pr. Iorgu Cioruță (1930-1962)
Pr. Ionescu Vasile
Pr. Vladimir Lapușneanu
Pr. Marin Comănescu ( 1986-1993)
Pr. Radu Fănică (1993- 2010)
Pr. Aurel Mateescu (2010)
Terenul pe care a fost construită biserica, grădina bisericii în suprafață de 5000 mp, cimitirul parohial vechi în suprafață de 5000 mp, astăzi extins în suprafață de 22100 mp provin de la împroprietărirea din 1864.
Casa parohială veche și terenul în suprafatță de 700 mp au fost donate de prințul Constantin Basarab Brâncoveanu, conform actului de donație din 3 iunie 1937.
Casa parohială veche a fost demolată și a fost construită una nouă, pentru nevoile preoților ce vor slujii la Altarul bisricii Ștefăneștii de Jos.
Cimitirul
Astăzi cimitirul este mărit, împrejmuit cu gard de beton, în interior s-au făcut alei betonate și iluminat. Mormintele au fost aliniate conform regulamentului de funcțioanre al cimitirelori, cimitirul fiind împărțit în parcele, rânduri și figuri.
Activități culturale și filantropice
Consiliul parohial împreună cu credincioșii îndemnați de preotul paroh la milostenie, contribuie la acțiunile filantropice pe care le face parohia noastră, atât pentru credincioșii nevoiași din parohie, pentru cei bolnavi și pentru cei orfani. Putem să enumerăm câteva din pelerinajele pe care le-am făcut : Centrul Pro Vita coordonat de părintele Tănase unde am sprijinit cu ajutoare în haine pentru toate vârstele dar și cu alimente, programe culturale de sărbători cu școala din localiate unde avem o legătură strânsă cu domnul profesor de religie Simion Marian prin partciparea acestuia împreună cu elevii la Sfintele Slujbe cât și colaborarea cu grădinița 276 din București sectorul 2, unde doama preoteasă este educatoare. Tot aici putem să adăugăm agapele frățești unde participă toți credincioșii parohiei noastre 300-350 persoane la hramul bisericii, la Sfintele Paști și la Sărbătorile de Crăciun.
Parohia dispune de o sală de mese, de corturi și veselă și tot ce ne este necesar pentru a organiza astfel de acțiuni filantropice.
Programul liturgic a fost intensificat prin cateheze, slujbe în cursul săptămânii ( Acatist și Sfântul Maslu) dar mai ales prin faptul că biserica este dechisă în fiecare zi pentru credincioșii care doresc să se roage și să primească un sfat duhovnicesc.
Parohia beneficiază de un site unde sunt indicate datele de contact.
Suna acum
Locatie