PAROHIA SILIŞTEA SNAGOVULUI ,,SFÂNTUL NICOLAE”

I. ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR
A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE.[TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]. Parohia Siliştea Snagovului face parte din comuna Gruiu, si este situata in partea de Nord a judeţului Ilfov. Denumirea de Siliştea Snagovului este de data mai recenta (1959), vechea denumire a parohiei, aşa cum este ea găsită în toate actele oficiale de până în 1959, era de Turbaţi. Această denumire este strâns legată de fostul schit Turbatele, situat în partea de Nord a localităţii unde au avut ,,sălaş lucrând acolo maice călugăriţe, păzind întru totul podvigul chinovicesc.......apoi în zilele din urmă, înmulţindu-se norodull şi adunându-se silişte de sat..... mergeau toţi de-a valma1” Tot legat de istoricul satului, sunt două legende cu privire la schitul Turbatele şi Mănăstirea Snagov sau Vlad Ţepeş : Potrivit legendelor locale. Negru Vodă ar fi aflat că la Peştera Ialomicioarei pustniceşte o măicuţă care are darul tămăduirii turbării. Mergând la ea voievodul, o roagă să vină la un loc mai larg pentru a putea să aibă acces cât mai mulţi oameni pentru a fi tămăduiţi. Măicuţa ,denumită ulterior Ialomicioara, (dupa numele peşterii şi a râului unde sihăstrea) a acceptat ,cu condiţia ca locul să fie lângă ape (bolnavii de turbare,fiind hidrofobi, maicile după medotele de vindecare cunoscute de ele ,,cu ierburi şi cu rugăciuni” îi duceau la apă, astfel verificând dacă cei bolnavi s-au vindecat sau nu). După legendă, aşa a apărut prima aşezare monahală. Istoricul localitaţii începe cu Vlad Ţepeş care aflând de darul tămăduitor al maicilor de la Turbaţi,a adus aici pe toţi bolnavii de turbare, pe care maicile sa îi tămăduiască şi apoi să rămână pe pământurile schitului pe care să le munceasca. Aşa a apărut aşezarea Turbaţilor,foştii tămăduiţi ai maicilor de la schit2. Aşa cum arată şi documentul lui Ipsilanti,biserica a deservit şi ca biserică de mir (dovadă că în pronaos este un puţ absorbant care servea la evacuarea apei de la Taina Sfântului Botez). O altă parte a comunităţii săteşti s-a format după eliberarea robilor Mănăstirii Snagov, in vremea lui Cuza Vodă. Vechii robi ai mănăstirii neavând unde pleca s-au stabilit pe lângă vechiul stăpân. Viaţa economică a satului a fost strâns legată de lacul Snagov de unde oamenii şi-au câştigat existenţa şi de lucrul pământului , oamenii fiind cunoscuţi ca pricepuţi grădinari
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. Piatra de temelie a bisericii parohiale, Sfântul Nicolae, a fost pusă pe 24 iunie 1936 şi a fost ridicată în numai 6 luni. Ctitorul ei a fost prinţul Nicolae, membru al familiei regale a României, care a construit şi Palatul Snagov. Lucrul la roşu a fost terminat in 21 noiembrie 1936, dar datorita unor evenimente care au avut loc în familia regală, biserica a rămas la faza de construcţie până în 1946. În acest răstimp în biserica neterminată a funcţionat şcoala satului unde câteva generaţii au primit educaţia în pronaos. Între anii 1945-1946, au fost executate lucrările de pictura murală, în tehnica frescă de către pictorul I.Dogărăscu din Ploieşti prin donaţia domnului Nicolae Bănică şi a soţiei sale Elena din satul Lipia. Din cauza vitregiei vremurilor, târnosirea s-a făcut abea in 6 decembrie 1946 de către vrednicul de pomenire patriarh Nicodim Munteanu. Arhitectura. Biserica Sfântul Nicolae este un edificiu cu proporţii armonioase prin raportul dat de lungimea si înalţimea sa, elansarea bisericii fiind accentuată de prezenţa celor trei turle. Ridicată din cărămidă, având plan triconic, cu abside laterale, semicirculare la interior şi pentagonale la exterior. Biserica păstrează împărţirea carateristică respectiv absida altarului, naos,pronaos si un pridvor închis în partea de vest. În urma cutremurului din 1977 biserica a fost grav avariată. Datorită condiţiilor destul de grele din vremea comunismului, reparaţiile ce se impuneau nu s-au putut face decât lacunar si de către persoane neavizate, ceea ce a făcut ca starea sfântului locaş să devină destul de precară. Astfel că începând cu anul 2002 s-au demarat ample lucrări de restaurare la exterior (subzidiri, stâlpi de rezistenţă, centuri armate, refacerea in totalitate a turlelor, acoperiş nou, izolaţie termică, refacerea arhitecturii...) şi la interior ( prin temei 54922/2008 s-au început lucrările de restaurare a picturii murale executate de dl. Romeo Andronic şi s-au finalizat in anul 2011. S-a făcut o noua catapeteasmă din lemn de tei cu pictură , s-au făcut străni noi si mobilier nou, s-a placat interiorul bisericii cu marmură şi granit. Șirul preoților parohi. Dintre vrednicii preoţi slujitori ai sfântului altar s-a păstrat prin viu grai numele lor. Astfel pomenim pe : preotul Ioan duhovnicul, preotul Costache , preotul Iorgu, preotul Toma, preotul Dumitriu Gheorghe şi vrednicul preot Lemne Nicanor care din 1946 a slujit cu toata dăruirea la acest sfânt altar şi şi-a lăsat amprenta duhovnicească asupra parohiei. Dintre cântăreţii bisericii amintim pe Dumitriu Dumitru ( tatăl preotului Dumitriu Gheorghe), care a fost şi învăţătorul satului, Drăghici Tudor, un cântăreţ de excepţie şi un bun notist,având pregatire in domeniu şi Iancu Aurelian, un bun cântăreţ si ajutor de nădejde al preotului paroh Avram Daniel.
C. CIMITIRUL. Cimitirul este situat în jurul vechii biserici a schitului Turbatele şi se întinde pe o suprafaţă de 5.800 mp. şi actualmente se află în domeniul public.
E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. Revenind în actualitate, parohia Siliştea-Snagovului are următorul profil: dacă pănă în 1989 în sat existau aproximativ 800-850 de familii, actualmente mai sunt max. 600 de familii. Datorită schimbărilor survenite , cei mai mulţi, mai ales tinerii, au plecat spre alte zone mai favorabile din punct de vedere economic. Marea majoritatea a celor rămaşi sunt trecuţi de 50-60 de ani şi putem spune că este o populaţie îmbătrânită. Cu toate acestea, în plan spiritual, se desfăşoară o bogată activitate pastoral-misionară. Se săvârşeşte în fiecare sâmbătă şi duminică Sfânta Liturghie, la care participa un numar destul de mare de credincioşi. În posturi se săvârşeşte Taina Sfântului Maslu când biserica este arhiplină. Există o bună colaborare între biserică si şcoală. La fiecare mare sărbătore copiii , pregatiţi de doamna profesoara de religie, Avram Luminiţa, prezintă în biserică programe duhovniceşti şi piese de teatru adaptate specificului sărbătorii unde copiii primesc daruri din partea bisericii. În fiecare duminică, după-amiaza, se face program catehetic ( Oastea Domnului) la care participă credincioşi de toate vârstele. Prin studierea şi cunoaşterea corectă a sfintei Scripturi şi a învăţăturii noastre strămoşeşti ortodoxe, s-a stăvilit orice mişcare de factură neoprotestantă ( în trecut a existat in sat o puternică mişcare a cultului Creştinii după Evanghelie). Împreună cu primăria se organizează pelerinaje la diferite mănăstiri din zonă şi la hramurile unor sfinţi (Sfânta Parascheva, Sfântul Dumitru).
F. DATE DE CONTACT
Hram: „Sfântul Nicolae” Adresa. Str. Siliştea-Ciolpani, nr.157 , sat Siliştea-Snagovului, comuna Gruiu, judeţul Ilfov; telefon 0722870353; e-mail; luminita_avram@yahoo.com
BIBLIOGRAFIE: Urechia V.A., Istoria Românilor , vol. VI, Odobescu ALEXANDRU ,,Câteva ore la Snagov’’ republicat în ,,Scrieri literare şi istorice ‘’ , Bucureşti 1967; Grigore STAMATE, Teodor PETRE, Ion SAMOILĂ ,, Personalitatea si personalităţiile Gruiului’’ , vol. I AXIOMA PRINT, Bucureşti 2012.
Suna acum
Locatie