Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Gruiu Protoieria Ilfov-Nord

Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”
A. Comuna Gruiu din judeţul Ilfov se află aşezată nu departe de confluenţa lacului Snagov cu râul Ialomiţa, fiind una din cele mai vechi aşezări din Codrii Vlăsiei, formată în trecutul îndepărtat în jurul mănăstirii Gruiu.
Toponimul de Gruiu se pierde în negura vremurilor, potrivit părerilor unor lingviști cuvântul este de origine dacică, dacă nu chiar tracică. Astfel acad. Al. Rosetti afirma următoarele: „Cuvântul grui este de origine dacică. El are o vechime multimilenară și se va împământeni în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic chiar mai înainte de secolul I înainte de Hristos”. Înțelesul cuvântului grui este acela de colină sau movilă, ridicătură de pământ.
Comuna Gruiu formata din satele Gruiu, Lipia si Silistea Snagovului se intinde in partea de rasarit al lacului Snagov si pana la marginea raului Ialomita. Se învecinează la răsărit cu comuna Nuci, la apus cu comuna Ciolpani, la sud cu Moara Vlasiei și la nord cu comuna Balta Doamnei din județul Prahova. Se întinde pe lunca Snagovului și Ialomitei și pe loc șes între pădurile Codrului Vlasiei și fiind udate de scurgerea lacului Snagov spre râul Ialomița. Se pare că subsolul posedă bogații neevaluate până acum ca de pildă gazul metan.
B. Istoricul Bisericii parohiale
Actuala Biserică s-a construit pe temelia vechii mănăstiri Gruiu. Mănăstirea Gruiu este ctitoria lui Borcea logofătul din Bucșani care a întemeiat-o și a înzestrat-o în a doua domnie a lui Mihnea al doilea mai precis între anii 1587-1589. Ctitorul Borcea din Bucșani apare în viața publică a Țării Românești ca „vtori” (al doilea) logofăt, pe vremea aceea una din dregatoriile importante ale țării. În 1595 face parte din solia trimisă de Mihai Viteazul în Ardeal pentru negocierea tratatului cu Sigismund Bathory. Pe soția lui o chema Ana, având ca străbunic pe Mircea Ciobanu.
Mănăstirea avea hramul Sfinților Voievozi și a fost închinată patriarhiei din Ierusalim. A avut multe stăpâniri dar în anul 1864 în timpul domnitorului Cuza Vodă i-au fost secularizate toate averile și astfel devine Biserica de mir și în anul 1906 pe același loc s-a rezidit „mai din nou” actuala Biserică. Iată textul pisaniei aflat în pridvorul Bisericii:
„Negăsindu-se inscriptia exactă, pomenim ca ctitori: Borcea și Maria și Neofit monahul. Această Sfântă Biserică, cu hramul Sfinților Voievozi s-a reclădit mai din nou în anul 1906 prin donațiunile și stăruițele preotului Doroftei Ghermănescu, domnii Constantin Ionescu, I. E. Balaban, I. A. Ganea, Nicu N. Baciu, Andrei Urduban, N.A. Urduban si Savu Popescu. Temelia și pardoseala din piatră au ajutat toți enoriașii bănește și cu munca lor.
La anul 1908 zugrăvindu-se s-a plătit de domnul Constantin Ionescu, cu soția sa Ana.
S-a sfințit la 21 septembrie 1908.
Sfânta Biserică este aşezată pe un mic deal şi înconjurată de cimitirul parohial. Este construită în formă de cruce, având trei turle, cu temelia si pardoseala din piatră de munte. Zidurile sunt din temelie arsă, groase de circa 0,80 metri şi este învelită cu tablă.
Pictura este făcută în stilul Renaşterii de către pictorul Georgescu din Ploieşti în anul 1908 şi a fost restaurată de mai multe ori. Ultima restaurare a fost facută între anii 2003-2005 alături de alte lucrări de consolidare atât la interior cât și la exterior, schimbarea rețelei electrice în cupru şi împodobirea Sfântului Locaş din contribuţia credincioşilor.
În urma acestor lucrări în anul 2006, când s-a serbat centenarul Bisericii a fost resfinţită de Presfinţitul Ciprian Câmpineanul delegatul Preafericitului Părinte Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Preoții parohi care au slujit la Parohia Gruiu au fost Pr. Doroftei Ghermănescu, Pr. Lungu Gheorghe, Pr. Vasile Nicolae și în prezent Pr. Ioniță Mircea Mihai.
Biserica nu dispune de obiecte de cult de o mare valoare istorică fiind înezstrată de credincioşi în decursul anilor.
C. Cimitirul parohial Se pare că acesta datează încă de pe vremea mănăstirii Gruiu, devenind neîncăpător de-a lungul anilor, a fost extins în câteva rânduri prin nevoințele preoților, ajungând în prezent la suprafața de aprox. 3,2Ha.
D. Activități culturale și filantropice în trecut
Prin implicarea preoților slujitori în prezent la Parohie, s-au organizat mai multe coruri cu elevii scolii nr.1 din Gruiu, acompaniați de orchestra școlii, fie cu ocazii festive sau în preajma praznicelor de seamă ale anului, piese de teatru cu actori- elevi ai satului și se susțin cateheze saptămânale în Biserica Parohială.
E. În prezent Parohia Gruiu are un număr aproximativ de 2.500 de credincioși, slujitori fiind doi preoți: Pr. Ioniță Mircea Mihai-Paroh și Pr. Ioniță Adrian- Coslujitor.
Cu spijinul și implicarea autorităților locale, a membrilor Consiliului și Comitetului Parohial și a enoriașilor ne străduim să venim în ajutorul familiilor și persoanelor defavorizate, am reușit ca în anul 2015 să asigurăm o masă caldă și meditații gratuite copiilor cu situație mai dificilă din cuprinsul Parohiei și astfel să reducem riscul abandonului școlar. S-au organizat colecte pentru spijinirea batrânilor, bolnavilor și copiilor de la aziluri și orfelinate.
Date despre Parohie:
Adresa: Com.Gruiu, sat Gruiu, str. Lunca Gârliței, nr.18, jud Ilfov.
Hramul: „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.
Pr. Paroh Ioniță Mircea Mihai Pr. Coslujitor Ioniță Adrian
Tel: 0749.106.517. Tel: 0745.129.929.
Email: parohiagruiu@yahoo.com.
Suna acum
Locatie