Parohia Sf. M. Mc. Dimitrie – Voluntari

Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir este construită în cartierul Pipera, Aleea Teişani nr. 23, Oraşul Voluntari, 077191, Judeţul Ilfov pe terenul donat de cti­torul Dumitru Zamfir în anul 2008.
Lucrările pentru ridicarea Bisericii cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului şi Sfântul Ioan Rusul" au început în anul 7517 de la facerea lumii iar de la Hristos 2009 la 1 Iunie, cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, cu binecuvân­tarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi prin străduinţa preotului paroh Laurenţiu Gabriel Dumitrache. Slujba de sfinţire a locului a fost săvârşită în data de 31 Mai 2009 de că­tre Părintele Protoiereu Constantin Păun îm­preună cu preotul paroh Laurenţiu Gabriel Dumitrache, la slujbă participând pe lângă numeroşi credincioşi şi familia Zamfir dona-toarea terenului parohiei nou înfiinţate.
Proiectul arhitectural al Centrului Socio-Educaţional „Acoperământul Maicii Domnului" cât şi al bisericii cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului şi Sfântul Ioan Rusul" au fost făcute de către SC. ASCO CONSTRUCŢII SRL. Dr. Ing. Ştefan Lichwar şi Arh. Diana Nechiţoaia.
Biserica a fost construită cu ajutorul cre­dincioşilor, a familiei preotului Laurenţiu Dumitrache precum şi a unor numeroşi spon­sori. Lucrările de ridicare a bisericii au fost încheiate cu puţin înainte de săvârşirea pri­mei slujbe, prin rânduiala lui Dumnezeu să-vârşindu-se astfel primul ajun al Crăciunului şi prima slujbă pe 24 Decembrie 2009. P.C. Protoiereu Constantin Păun a adus Sfântul Antimis şi a sfinţit cu aghiasmă locaşul nou construit.
Arhitectura noii biserici se încadrează fi­resc în ansamblul peisagistic atât din punct de vedere volumetric cât şi stilistic. Compoziţia arhitecturală are o structură clară, domina­tă de spirit de ordine, o decoraţie exterioară albă şi sobră, fiind un element de echilibru care leagă în mod natural trupul bisericii cât şi spatiul ei intern cu lumea din afară. Toate elementele constructive şi decorative se păs­trează cu rigoare şi respect în simbolismul lă­caşului de cult ortodox format şi păstrat de-a lungul timpului. Volumetric noua construcţie satisface nevoile de cult actuale dar este luat în calcul începerea construcţiei noii biserici cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir”. În timpul săptămânii se oficiază Paraclisul Maicii Domnului, Paraclisul Sântului Ioan Rusul, Vecernia, Utrenia şi Sfânta Liturghie. Lectura Sfintei Scripturi, după un pro­gram comun, practicată deja de mai mulţi ani, susţine viaţa spirituală comunitară a pa­rohiei. Cuvântul de învăţătură se adaugă sta­tornic citirilor biblice din cadrul cultului. Comunitatea conturată astfel ajută şi susţine viaţa parohiei.
Date despre parohie:
Hramuri: Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir Acoperământul Maicii Domnului şi Sfântul Ioan Rusul
Adresa: Oraş Voluntari- cartier Pipera
Paroh: Pr. Dumitrache Laurenţiu Gabriel, tel. 0729 076 630
Cod IBAN: RO48BTRL00401205MI7426XX
Suna acum
Locatie