PAROHIA PISC

Satul Piscu face parte din comuna Ciolpani, judeţul Ilfov. Este amplasat în nordul judeţului, la o distanţă de 40 de kilometri de Bucureşti. Odinioară ocupaţia principală a săte­nilor era olăritul și agricultura. Parohia se compune din 272 de familii, iar din punct de vedere confesional este compact ortodoxă. În această parohie a existat o biserică veche din bârne, care s-a demolat în anul 1925. Date istorice cu privire la vechimea bisericii nu s-au găsit, nu există pisanie sau alte însemnări. Actuala biserică este construită în anul 1926 cu contribuţia învăţătorilor Ion şi Jana Bănescu şi a enoriaşilor, iar lucrarea a fost executată de meşterii George şi Franz Bertossi. Pictura bisericii a fost făcută de pictorul Ion Prutescu în ulei, iar în anii 1969 - 1971 s-a exe­cutat o nouă pictură în tehnica fresco de către pictorul Ion D.Ion. Obiecte cu valoare istorică, artistică, documentară sau de patrimoniu nu există.
Biserica actuală a avut o catapeteasmă de la vechea biserică, pe care a donat-o Muzeului mă­năstirii Ţigăneşti în anul 1969. Actuala catape­teasmă este făcuta din zid şi pictată în ulei. Clopotniţa este din zid, fiind aşezată la in­trarea în curtea bisericii cu trei clopote. Parohia nu are documente vechi în ar­hivă, fiindcă a funcţionat ca filie a parohiei Bălteni-Cocioc până în anul 1943. Cimitirul parohiei se află în curtea bisericii. Parohia de­ţine trei terenuri: curtea bisericii, curtea casei parohiale (în construcţie) şi sesia parohială de 1,5 hectare teren arabil. Menţionăm că parohia a întocmit documentaţia necesară retrocedării a încă 6,5 hectare. Preoţii slujitori ai acestei parohii au fost: preot Ioan Trifu (1858 - 1877), pre­ot Constantin Popescu (1877 - 1920), pre­ot Tache Simionescu (1920 - 1926), preot Leonida Patrichi (1927 -1983), preot Cristian Deheleanu (1983 - 1992), preot Dan Enăşescu(1993 - 2009). Din 2011, preot paroh la aceas­tă parohie este părintele Dobrin Mihai.
Date despre parohie:
Hramul: Izvorul Tămăduirii
Adresa: Com. Ciolpani, sat Pisc, cod 077050
Paroh: Pr. Dobrin Mihai, tel. 0767 222 861
Suna acum
Locatie