Parohia Pipera

Până în anul 1996 localitatea Pipera nu a avut biserică parohială, slujbele religioase se ofi­ciau în biserica din incinta cimitirului. A fost necesar să se construiască o biserică în centrul satului de dimensiuni mai mari care să acope­re nevoile credincioşilor care urmau să se stabi­lească în această localitate.După anul 1989 s-au făcut demersuri pentru întocmirea documenta­ţiei în vedere construcţiei noii biserici care va purta hramul „Adormirea Maicii Domnului". Prin stăruinţa preotului Ilinca Ioan s-a obţinut din partea Primăriei Municipiului Bucureşti Autorizaţia de construcţie, după care au început lucrările de săpare a fundaţiilor, turnarea teme­liei şi turnarea stâlpilor de rezistenţă.
Datorită lipsei fondurilor băneşti, au fost multe greutăţi pentru continuarea lucrărilor. Un sprijin substanţial l-a avut d-l. Becali Gh. Gigi care a donat un milion de lei, fiind socotit primul ctitor al bisericii. Între anii 1992-1995, lucrările s-au desfăşurat în bune condiţiuni, iar în anul 1996 pe data de 25 martie cu binecu­vântarea Prefericitului Părinte Patriarh Teoctist, biserica a fost târnosită de către P.S. Episcop Teodosie Snagoveanul Episcop Vicar al Sfintei Arhipiscopii a Bucureştilor. La slujba de târ-nosire a fost prezent şi Preafericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane însoţit de Preacucernicul Preot Popa Ştefan, protoiereul Protoieriei Ilfov, şi un număr mare de preoţi. Pe lângă efortul preotului paroh Ilinca Ioan de a se construi această biserică şi-au mai adus sprijinul d-nii: Cipu Vanghele, Teodorovici Ilie, Horeanu Ion, Temelie Gheorghe, Bălan Constantin, Radu Marin, Constantinescu Constantin, Pescaru Nicolae, Nicolae I. Constantin, Honta Gavril, Pandele Gheorghe, Tudor Mihalache, Teja Sotir, Pescaru Laurenţiu, Şerban Elena, Toilă Maria, Bejenaru Natalia, Mandache Ana, Pescaru Cecilia, Ioniţă Eugenia, Bălan Elisabeta, Dugan Zamfira, Vanghele Cornelia, Bejenaru Florica. Biserica a fost păstorită de Pr. Ilinca Ioan până la începutul anului 2010. Începând cu luna martie 2010, biserica este păstorită de Pr. Protoiereu Păun Constantin ajutat de preoţii coslujitori, Pr. Doroșencu Ionuț şi Pr. Postelnicu Mihai.
În anul 2011, cu aprobarea Centrului Eparhial s-au făcut următoarele lucrări: cu sprijinul doamnei Bercu Ecaterina, a doamnelor Manuela şi Alexandra Becali pre­cum şi a domnului Dumitru Cocea şi a mul­tor credincioşi s-a schimbat învelitoarea bise­ricii cu tablă din inox titanat, lucrări executa­te de o echipă de meşteri din Piatra Neamţ. Cu sprijinul doamnei Luminiţa Becali s-a re­alizat din mozaic şi sticlă fuzionată icoana hramului, „Adormirea Maicii Domnului", iar împrejmuirea bisericii şi ferestrele din ter-mopan s-au realizat cu sprijinul domnului Florentin Costel Pandele, Primarul Oraşului Voluntari.
De asemenea s-a amenajat o cancelarie pa­rohială, o bibliotecă cu circca trei sute cincizeci de volume, mobilier pentru pangar, două axio-niţe şi s-a refăcut arhiva parohiei. Lângă biserică funcţionează o trapeză dota­tă cu bucătărie şi mobilier. Există o colaborare cu şcoala şi azilele din parohie.
Date despre parohie:
Hramuri: Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul (capelă)
Adresa: Com. Voluntari, cod 077190 Paroh: Pr. Păun Constantin,
Coslujitori: Pr. Doroșencu Ionuț, Pr. Postelnicu Mihai
Suna acum
Locatie