PAROHIA PETRESTI

Pe partea stângă a DN1 la Km 21, se află satul Petreşti, sat ce face parte din comuna Corbeanca, judeţul Ilfov. Satul în partea de nord este mărginit de pârâul Cociovaliştea pe malul căruia este situat Insitutul de Cercetări Zootehnice. În curtea acestui institut, în par­tea de sud se află biserica satului Petreşti.
Biserica este construită din cărămidă, în formă de cruce, învelită cu tablă zincată, şi a fost zidită din temelie în anul 1820 de că­tre Scarlat şi Bălaşa Petrescu „stăpânii moşiei Petreşti", având hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil". În anul 1854, s-au făcut reparaţii de către fiul lor Alexandru şi nora lor Elena Petrescu. În anul 1906 fiind în ruină, a fost reparată din nou de către nepotul lor Eugeniu Sătescu şi mama sa Ceciliaş, şi s-a zugrăvit în tehnica fresco, lucrările terminându-se în anul 1909. M.Simionescu Merei a fost arhitectul bisericii, iar Pr.V.Damian, pictor. În anul 1941 a fost reparată de către ul­timul stăpân al moşiei Petreşti, D.l Floricel Procopie Dumitrescu. La intrare are un pridvor format din stâl­pi de zid rotunzi, formând sus arcade spri­jinite pe un parapet de zid. Pictura se mai păstrează doar pe pereţi şi pe alocuri în bolţi. Catapeteasma de zid păstrează pictura intactă. Turla naosului este construită din paiantă tencuită şi pictată. Biserica are cinci ferestre mari (două la pronaos, două la naos şi una la altar) iar la proscomidiar una mică. Uşa de la intrare este din stejar. Deasupra uşii, în interior, este scrisă pisania: „Cu ajutorul celui în Treime închinat, ziditu-sau din temelie în anul mântuirii 1820 de către Scarlat şi Bălaşa Petrescu, stăpânii moşiei Petreşti, acest Sfânt şi Dumnezeiesc lă­caş cu Hramul Sfinţilor Îngeri". În cursul anului 1970 s-a început repara­ţia bisericii la exterior, cu stăruinţa preotului Ionescu N.Ioan şi contribuţia enoriaşilor, iar în anii ce au urmat a fost reparată în interior prin strădania noului preot Dinu Mihalcea de la parohia Preoţeşti, comuna Baloteşti, deoare­ce din 15 aprilie 1976, această biserică a deve­nit filiala noii parohii Preoţeşti înfiinţată prin temeiul 6385/1976 al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor. În anul 1995 s-a început consolida­rea acestui sfânt locaş de către preotul paroh Bondar Simion, continuându-se cu catapeteas­ma şi pictura turlei. Din anul 2001 părintele paroh Ioniţă Mircea, nou numit, continuă lucrarea pic­tând naosul, pronaosul şi altarul, ajutat de enoriaşii parohiei. Biserica deţine obiecte de patrimoniu. În anul 2008, s-a înfiinţat reînfiinţat Parohia Petreşti, fiind numit Paroh, preotul Ciortan Constantin.

Date despre parohie:
Hramul: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
Adresa: Sat Petresti, Com. Corbeanca
Paroh: Pr. Ciortan Constantin, tel. 0726 739 004
Cod IBAN: RO48RNCB0091114131450001 Banca: BCR Otopeni
Suna acum
Locatie