Parohia Petrăchioaia

Biserica a fost clădită la începutul seco­lului al XlX-lea, fiind ridicată la stăruinţa și efortul stolnicului Petrache. Construcţia a fost începută în anul 1815 şi a durat câţiva ani. La încheierea lucrărilor, locaşul de cult a fost sfinţit purtând din acel moment hramul „Adormirea Maicii Domnului".
Structura arhitectonică a bisericii este una tipică vremii în care a fost construită având formă de navă îngustată în partea din faţă cu o o singură turlă plasată deasupra intrării, fără clopot, ea fiind închisă.
Accesul în podul bisericii se face printr-o scară în spirală plasată în stânga locaşului cu uşă de acces în pronaos. Vitregiile vremii şi-au pus repede amprenta asupra sfântului locaş. În anul 1885 s-a trecut la refacerea picturii.
În deceniile următoare au fost întreprinse lucrări pentru înlocuirea mobilierului, reface­rea picturii, acoperişului şi a tencuielii exteri­oare. Condiţiile atmosferice şi cutremurele ma­jore care au zguduit această regiune a ţării au urgentat întreprinderea unor astfel de lucrări. Dintre cele mai recente putem aminti lucră­rile complexe începute în 1950 pentru refa­cerea tencuielii exterioare şi pentru repictarea integrală a ei. Finalizarea lucrărilor a avut loc şase ani mai târziu după ce s-a primit sprijin din partea parohiilor din Raionul Snagov.
Resfinţirea s-a făcut în timpul Patriarhului Justinian.
Pictorii care au lucrat au fost Ion Musceleanu şi Iulius CMlr.
Între anii 1997-1999 s-au făcut tencuieli exterioare şi s-a învelit cu tablă. În anul 2008 preotul Mihai Postelnicul cu ajutorul enoriaşilor a cumpărat un clopt nou turnat în Austia.
Din anul 2011 parohia este păstorită de P.C. Răducanu Mihăiţă Cătălin.
Date despre parohie:
Hramul: Naşterea Maicii Domnului
Adresa: Com. Petrechioaia, cod 077155
Paroh: Pr. Răducanu Mihăiţă Cătălin
Suna acum
Locatie