PAROHIA PAŞCANI

PAROHIA PAŞCANI
A. Istoricul Comunității Parohiale
Parohia Pașcani face parte din protopopiatul Ilfov Nord cu sediul în Otopeni și este inclusă în Comuna Moara Vlăsiei, având o poziție relativ centrală în cadrul Județului Ilfov. La Nord se învecineaza cu localitatea Snagov, la Sud cu Comuna Dascălu, la Est cu Comuna Gruiu și la Vest cu Comuna Balotești. Aflându-se în partea centrală a județului, din punct de vedere administrativ, parohia este amplasată pe malul drept al văii Cociovaliștea, la intersecția drumului DC 184 din direcția Dascălu, cu drumul DJ 101 B Balotești-Urziceni. La sfârșitul secolului al XIX-lea comuna purta numele de Căciulați și făcea parte din plasa Snagov a Județului Ilfov și era formată din satele: Căciulați, Canela, Moara Săracă, Pășcani și Pârlita. Comuna este atestată în anul 1925 ca parte a plășii Băneasa. În anul 1950 Comuna Căciulați a devenit reședință în regiunea București, statut pe care l-a avut până în anul 1960 când raionul s-a desființat, iar comuna a fost inclusă în raionul Răcari. În anul 1968 a devenit parte a noului reînființat Județ Ilfov, iar în anul 1981 a dus la plasarea comunei în Sector Agricol Ilfov subordonat Municipiului București, devenit mai apoi în anul 1998 Județul Ilfov. Prima atestarea a satului Pașcani este la data de 10 martie 1633 cum reiese dintr-un document din Arhiva Primăriei Moara Vlăsiei care spune: “Ionașco postelnic, fiul lui Miroslav logofăt vinde unor moșeni jumătate din Satul Pășcani cumpărată mai înainte tot de la ei.” De aici rezultă că este vorba de moșia marelui ban Dumitrache Ghica (1718-1800) apoi a fiului său Alexandru Ghica fost domnitor al Țării Românești (1.IV.1834 – 7.X.1842)
B. Istoricul bisericii parohiale
Având în vedere poziția bisericii și coroborând cu Arhiva Primăriei se poate preciza că pe locul actualei biserici construită în anul 1866 exista în trecut o biserică din lemn ce servea ca loc de rugăciune clăcașilor care lucrau moșia domnitorului Alexandru Ghica. Dovadă că după domnia domnitorului (1842) locuitorii au început lucrările unei noi biserici din cărămidă așa cum reiese din pisanie: ”satul avea cincizeci de familii și sub îndrumarea preotului Stan Popescu lucrările au fost continuate până când s-au cheltuit fondurile, întrerupându-se construcția. S-a reluat numai după ce preotul a fost nevoit să vândă animalele, cerealele și alte obiecte casnice.” Biserica este situată la marginea satului în partea de Est cu Moara Săraca și este zidită din cărămidă arsă fără fundație din beton. Are o lungime de 17m, lățime 6m, iar înălțimea de 4m. Există o singură turlă cu o înălțime de 6m și o lățime de 2,5m, care servea ca și clopotniță. Biserica este învelită cu tablă galvanizată. Din punct de vedere arhitectural biserica este în formă de cruce, iar zidul Sf. Altar în formă de semicerc. În anul 1913 din cauza degradării se reface plafonul care era din scândură de brad și avea o formă dreaptă, s-a renunțat la clopotul din turlă și s-a construit o clopotniță. Totodată s-a refăcut catapeteasma din lemn pentru că cea existentă, se pare, că a fost donată de sora domnitorului Maria Baracamberg. PAPreotul Stan Popescu, ctitorul bisericii, slujește în perioada 1866-1880, apoi trecând la cele veșnice parohia ramâne fără slujitor. Iar pe la începutul anului 1880 vine un alt preot Popescu Ion, care va continua slujirea și lucrările la biserică. Odată cu trecerea anilor, biserica fiind degradată a fost nevoie de o reparație generală, refăcându-se pictura și a primit al doilea hram „Adormirea Maicii Domnului”. Părintele Popescu Ion a slujit lui Dumnezeu și oamenilor până în anul 1930 când a trecut la cele veșnice, fiind înmormântat lângă Sf. Altar alături de fica sa Evanghelina (1900) și de soția sa Elena (1918). O bună perioadă biserica a fost deservită de părinții călugări de la Mănăstirea Căldărușani aflată în apropiere. Enoriașii au solicitat autorităților ierarhic superioare păstorirea bisericii de un preot permanent. În anul 1936 este numit preotul Urseanu Ion, care din motive necunoscute a slujit numai 11 ani, fiind transferat fratele său Urseanu Marin din Gâștești – Vlașca în anul 1947. După cel de-al II-lea Razboi Mondial și după marele cutremur biserica a fost din nou degradată suferind grave avarii. Pentru aceasta a fost nevoie din nou de o reparație generală, s-a construit un pridvor cu o lungime de 5m (astfel biserica are 22m), refăcându-se pictura în totalitate de către Protosinghelul Rafael de la Mănăstirea Căldărușani. Tot acum a fost electrificată cu tub exterior pe cheltuiala preotului, iar epitropul Stoica Dumitru a construit tinda. Între anii 1943 -1944 s-a construit casa parohială din paiantă în curtea bisericii. Fiind locuită de preotul Urseanu Marin împreună cu familia până în anul 1984 când s-a pensionat iar postul a rămas vacant. În anul 1985 a fost numit tânărul preot Niță Ștefan care vine prin transfer de la parohia Stroiești Comuna Fierbinți, Județul Ialomița. Se ocupă de reparație generala la casa parohială (interior, exterior, acoperiș). S-a făcut un proiect pentru reparație generală pentru biserică (tencuit din nou interior-exterior, pictură nouă în tehnica ulei executată de pictorul renumit Neagu Grigore din București, a fost refăcută instalația electrică, tavanul a fost consolidat cu plasă metalică și tencuit, pardoseala nouă din mozaic, iar acoperișul a fost înlocuit cu tablă în întregime). Biserica a fost târnosită pe data de 8 septembrie 1991 de către Preasfințitul Nifon Ploieșteanul Vicar Patriarhal însoțit de un sobor de preoți și diaconi. În anul 1996 a fost dotată cu sistem de aer condiționat, iar în anul 2007 a fost introdusă încălzirea centrală. Tot acum a fost reconstruită o cancelarie parohială și un foișor din lemn de brad din donații de la credincioși.
C. Cimitirul
Cimitirul este înființat tot în anul 1866 și este situat lângă biserică. Permanent este îngrijit conform regulamentului cimitirelor.
D. Activități culturale
Parohia are încheiate diverse parteneriate cu grădinița și cu Școala Nr.1 din com. Moara Vlăsiei.
E. Profilul actual al parohiei
Parohia are un număr de aproximativ 900 de credincioși. Ocazional s-au organizat pelerinaje la unele mănăstiri din țară.
Bibliografie
Inventarul parohiei din anul 1969
Pisania bisericii
Procese verbale parohiale
„Antropologia existenței” din Arhivele Primăriei scrisă de istoricul Nicolae Radu .
Date de contact ale parohiei
Adresa: Parohia Pașcani, strada Eternității Nr.8-10, comuna Moara Vlăsiei, județul Ilfov.
Hramurile: Sf. Nicolae și Adormirea Maicii Domnului.
Telefon: 021/267.20.11
Mail: parohia_pascani@yahoo.com
Suna acum
Locatie