PAROHIA OTOPENII DE JOS

I. ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR
08. PROTOPOPIATUL ILFOV NORD
09. PAROHA OTOPENII DE JOS

A.ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE

[TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]

Prin hrisovul din 14 februarie 1587, Mihnea Turcitu voievodul Țării Românești (1577 – 1583/ 1585 – 1591) dăruiește mănăstirii Sfânta Troiță jumătate din satul Islazul, jumătate din satul Hodopeni (azi Otopeni) cu mori și țigani, toate dăruite de Dobromir ban, jupânița Vilaia și fiul lor Mihai postelnicul. La 20 mai 1620, Maria, mare băneasă, dăruiește din nou mănăstirii Sfânta Troiță (numită mai târziu Radu Vodă) jumătate din satul Hodopeni, cu rumâni, dăruit de jupânița Vilaia, poruncind rumânilor să asculte. Istoricul Constantin Giurăscu este de părere că denumirea satului Hodopeni, se trage de la un anume Hodopa sau Hodoba. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Otopeni făcea parte din plasa Dâmbovița a județului Ilfov, fiind formată din două sate, Otopenii de Jos și Otopenii de Sus, cu 851 de locuitori în total. În comună funcționau o școală cu 29 de elevi și două biserici (câte una în fiecare sat).  În 1950, comuna a fost inclusă în raionul 30 Decembrie al orașului regional București, până în 1968. Atunci, satele Otopenii de Jos și Otopenii de Sus au fost comasate, formând satul Otopeni, reședința comunei, arondată municipiului București cu statut de comună suburbană. În 1981, comuna a trecut în subordinea Sectorului Agricol Ilfov, la rândul său subordonat municipiului București, sector devenit în 1997 județul Ilfov. Comuna Otopeni a fost declarată oraș în 2000.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE.

[ISTORIA ZIDIRII EI]

Biserica parohială din Otopenii de Jos, purtând hramul „Sfântului Ierarh Nicolae”, a fost zidită între anii 1935 şi 1948 când a fost sfinţită. Parohia Otopenii de Jos a luat fiinţă în anul 1941. Până atunci biserica de aici a fost filială a porohiei Otopenii de Sus, cu un număr de 150 de familii. [PISANIEI].Ruinându-se vechea biserică din lemn, credincioşii, la stăruinţa tânărului teolog Constantin Robeaau început construcţia noului locaş în luna august 1935. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este clădită în formă de cruce înscrisă, stil bizantin, din cărămidă, cu ziduri groase, având o singură turlă deasupra naosului. [PICTURA] Pictura a fost executată în două etape. Între anii 1943-1944 a fost pictat Sfântul Altar în stil realist de către un pictor necunoscut, iar biserica în întregime a fost pictată între anii 1947-1948 de către cei doi fraţi pictori Stan Sfeclă ( Alexandru Stoian) şi Stan Ion. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu are obiecte vechi sau cărți de cult vechi. [ŞIRUL PREOŢILOR]. În anul 1953 a venit ca slujitor preotul Gheorghe Gaiţă până în anul 1958. După el a urmat preotul Spiru Apostol (1958-1967) care, prin strădania sfinţiei sale, a introdus curentul electric în biserică şi a împrejmuit curtea bisericii cu gard din prefabricate din beton. Începând cu 1 aprilie 1968 până la 1 ianuarie 1970 a fost slujitor al Sfântului Altar preotul Dumitru Soare. În anul 1969 s-a tencuit biserica în exterior şi s-au făcut reparaţii capitale la acoperiş.  Preotul Dumitru Soare a unificat cele două parohii Otopenii de Sus şi Otopenii de Jos într-o singură parohie, Otopeni, care a funcţionat astfel până în anul 2006.  Timp de 36 de ani slujbele religioase din duminici şi sărbători au fost oficiate la această biserică de către preoţii Nicolae Băjenaru, Iova Fircă, Vasilescu Gheorghe, Stoica Constantin, Liţescu Nicoale şi Radu Mihai Bujor, aceştia slujind simultan la ambele biserici din Otopeni. Din anul 2006 Parohia Otopenii de Jos se desprinde din nou de parohia Otopenii de Sus, devenind astfel parohie de sine stătătoare cu statut juridic şi cu delimitare canonic-jurisdicţională bine definită, de accord fiind şi preoţii Liţescu Nicolae şi Radu Mihai Bujor. Cu aprobarea Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, la iniţiativa Preasfinţitului Sebastian Ilfoveanul şi cu sprijinul domnului primar Gheorghe Silviu Constantin, în funcţia de preot paroh al acestei Parohii a fost numit tânărul teolog Dima Radu, fiu al oraşului, care a fost hirotonit preot în ziua de 16 iulie 2006 chiar în biserica parohiei de către Preasfinţitul Sebastian Ilfoveanul şi instalat de către Preacucernicul părinte Protopop Constantin Păun. În luna noiembrie 2006 s-au început lucrările de restaurare a picturii în tehnica fresco de către pictorul Roman Valeriu, cu sprijinul financiar al familiei inginer Mircea Ioan şi Emilia Dobranici. Recepţia picturii a fost efectuată în luna august 2007. Tot cu spijinul familiei Dobranici s-a achiziţionat o catapeteasmă sculptată în lemn de stejar, strane, scaune, iconostase şi baldachine realizate de către meşterul Zevedei Ionică. Icoanele de pe catapeteasmă au fost pictate de pictorul Neacşa Florin. De asemenea, familia Dobranici s-a îngrijit de împodobirea bisericii noastre cu vitralii și pictură în mozaic. În 27 noiembrie 2006 biserica a fost binecuvântată cu părticele din sfinte moaşte de la Sfinţii Epictet şi Astion, precum şi ale Sfinţilor de la Niculiţel, Zoticos, Filipos, Kamasis și Atalos, tot prin purtarea de grijă a familiei Dobranici. Din anul 2006 biserica a fost reaparat în întregime și pictura actuală restaurată prin contribuția familiei Dobranici și a credincioșilor în timpul arhipăstoririi Preafericitului Părinte Patriarh Daniel când s-a retârnosit şi resfinţit Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” în ziua hramului, sâmbătă 6 decembrie 2008, de către Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul Episcop Vicar Patriahal. Între anii 2009 și 2011 au fost contruite cancelaria parohială, lumânărarul, grupul sanitar și un foișor din donația familiei Pr. Paroh Dima Radu și cu ajutorul unor credincioși.

C. CIMITIRUL PAROHIAL:

....

D. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT

[ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] ......

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI

[ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.]

Parohia Otopenii de Jos înregistra un număr de 407 familii ortodoxe, 3 familii de baptişti, una de greco-catolici, una de romano-catolici şi una de Martoii lui Iehova. Dintre aceştia doar 157 de familii sunt reprezentate de către un membru practicant la biserică şi la slujbele acesteia. În momentul de față parohia are un număr de 622 de familii ortodoxe între care 210 sunt practicante ale slujbelor bisericești.
Suna acum
Locatie