PAROHIA OTOPENI

I.1.1.PAROHIA OTOPENI
A.Istoricul comunităţii parohiale

- Numele parohiei şi protopopiatului: Parohia Otopeni, Protopopiatul Ilfov Nord.
- Numele localităţii(toponimie): Pentru prima dată, numele localitătii apare într-un hrisov din 14 februarie 1587, prin care voievodul Ţării Româneşti Mihnea Turcitul dăruieşte mănăstirii Sfânta Troiţă jumătate din satul Islazul şi jumătate din satulHodopeni(azi Otopeni). C.Giurăscu este de părere că denumirea satului Hodopeni se trage de la un anume Hodopa sau Hodeba.
Prezentarea generală a localităţii:
- Geografic- Localitatea Otopeni este aşezată la Nord de Bucureşti, în câmpia Vlăsiei. Este străbătută de şoseaua naţională D.N.1 care leagă Bucureştiul de Ploieşti.
- Istorico-demografic - Cu prilejul săpăturilor din 1966 pentru construirea Aeroportului Henri Coandă, arheologul M. Constantiniu a identificat fragmente de ceramică veche care au aparţinut unei aşezări omeneşti datând din epoca fierului. Într-un strat suprapus a fost descoperită o altă aşezare mai nouă din sec.X. La sfârşitul sec.XIX, comuna Otopeni făcea parte din plasa Dâmboviţa a Judeţului Ilfov, fiind formată din două sate Otopenii de Jos şi Otopenii de Sus, având 851 locuitori. Conform recesământului din 2011, populaţia oraşului Otopeni se ridica la 13.861 locuitori, majoritatea ortodocşi(89/).
- Cultural-Casa de Cultură funcţionează la parametri cei mai înalţi, lunar prezentându-se piese de teatru, concerte de muzică pentru tineret dar şi concerte religioase pentru credincioşi.
- Economic-Bugetul local se bazează pe impozitele provenite de la hoteluri, benzinării, pensiuni, restaurante, etc.
B.Istoricul bisericii parohiale. Biserica veche cu hramul Sf.M.Mc.Gheorghe Purtătorul de biruinţă şi Sf.M.Mc.Dimitrie Izvorâtorul de Mir. - Istoria zidirii bisericii-Actuala biserică dăinuie de la 27 decembrie 1803, fiind ridicată pe locul celei care s-a năruit în urma cutremurului din 14 oct.1802. Din pisania bisericii rezultă că aceasta s-a ridicat în timpul voievodului Alexandru Ipsilanti şi a mitropolitului Dositei, ctitorii fiind locuitori ai satului cu dare de mână.
- Arhitectura-Biserica este construită din zid de cărămidă având forma de navă , în partea de răsărit cu absidă semicirculară, în interior catapeteasma de zid frumos împodobită cu încadramente separă altarul de naos şi un alt zid separă naosul de pronaos. Biserica în suprafaţă totală de 108 m a avut de la început forma şi dimensiunile de azi.
- Pictura- Nu există date asupra timpului când s-a făcut cea dintâi pictură a bisericii. Se disting două feluri de picturi: una mai veche, pe catapeteasmă, în stil bizantin românesc şi alta mai nouă, pe pereţii interiori, în stil bizantin, executată în ulei. În perioada 2009-2011 biserica s-a restaurat şi repictat, s-a placat pardoseala cu granit, acoperişul a fost înlocuit cu tablă de cupru şi s-a refăcut instalaţia de lumină. Resfinţirea s-a făcut în mai 2011 de către Preasfinţitul Ciprian Prahoveanul, pictor restaurator fiind Petrişor Mircea.
- Obiecte vechi de cult şi manuscrise biserica nu deţine.
Biserica nouă cu hramul Naşterea Maicii Domnului.
- Istoric - Cu înalta Binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, din iniţiativa preoţilor Nicolae Liţescu şi Radu Mihai Bujor, cu asentimentul larg al enoriaşilor şi cu susţinerea nemijlocită a Primăriei prin Dl.Primar Gheorghe Silviu Constantin şi Dl.Viceprimar Zaharia Ionel s-a ridicat între anii 2003-2010 biserica nouă cu hramul ,,Naşterea Maicii Domnului”. Piatra de temelie a fost pusă de către Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist în ziua de 13 iulie 2003.
- Arhitectură-Biserica Naşterea Maicii Domnului are o structură de beton armat, placat în interior şi exterior cu cărămidă, este acoperită cu şarpantă de răşinoase pe structură de beton armat, cu învelitoare de tablă de cupru. Planul bisericii este triconc, încheiat în partea superioară cu o turlă mai mare pe naos şi două turle mai mici pe pronaos. Biserica are un demisol care ţine pe toată suprafaţa acesteia, cu deschideri mari, cu funcţii polivalente şi câteva zone mai mici rezervate unor anexe tehnice. Recent demisolul a fost amenajat în Paraclis, cu hramul Sfinţilor Martiri Brâncoveni, sfinţit în yiua de 22 decembrie 2014 de către Preasfinţitul Timotei, împreună cu un sobor de preoţi condus de Părintele Arhimandrit Veniamin Goreanu şi de Pc.Protopop Burcea Cristian. Privit din exterior, ansamblul atrage prin monumentalitate, prin proporţiile echilibrate oferite de raportul lungimii şi înălţimii bisericii(27 m.înălţime în vârful crucii, 25 m. lungime, 15 m. lăţime la abside).

- Şirul preoţilor parohi: Părintele Ionică, Părintele Bejenaru, Părintele Fircă, Părintele Liţescu Nicolae (1982-2007), Părintele Radu Mihai Bujor (2008-2015).
- Cântăreţi şi epitropi de seamă: Gheorghe dascălul, Grigore Petre, Nea Mielu dascălul, Dima Radu (actual preot Otopenii de jos), Mălăeţ Vasile( actual diacon la Otopeni de Sus) ,Ion Iliuţă( actual preot la Odăi), Neculai Florin, Coriu Vasile ( actuali cântăreţi), Dumbravă Constantin şi Ivan Costel( epitropi actuali).
- Cimitirele - Cimitirul vechi şi Cimitirul nou în suprafaţă totală de 2 ha, împrejmuite cu gard masiv de beton, tencuit şi vopsit în alb, cu alee centrală betonată iluminată şi dotată cxu camere de luat vederi pe stâlpi.
- Activităţi culturale şi filantropice în trecut - Căminul cultural a fost demolat iar terenul concesionat. Activitatea culturală se desfăşoară permanent în incinta Casei de Cultură renovată şi modernizată după 1996. Există în cadrul comunităţii reviste şi publicaţii editate de Primărie în colaborare cu Biserica. Revista Info şi Revista de Istorie şi Teologie în care sunt prezentate sărbătorile religioase din fiecare lună, Sinoadele Ecumenice, Personalitatea Părintelui Stăniloaie şi altele. Pe latura de Vest a curţii bisericii se află o expoziţie permanentă de fotografie mare cu imagini ale celor mai importante mănăstiri din ţară.
- Pelerinaje s-au organizat în Moldova, Ardeal, Oltenia, Dobrogea, închinându-ne în cele mai frumoase mănăstiri şi la foarte multe icoane făcătoare de minuni din ţară.
- Activităţile catehetice se desfăşoară sub conducerea Pc.Pr. Prtp.Cristian Burcea şi ale Pc.Diac.Mălăeţ Vasile. S-au derulat programele catehetice: ,,Hristos împărtăşit copiilor”; ,,A.B.C.Catehetic”; ,, Cateheze pentru viaţă ” şi se află în derulare ,,Calea”.
- Activitatea filantropică este susţinută permanent de Biserică. Responsabil Pc. Diac.Mălăeţ Vasile şi Dl.Cons Rogati Vlăduţ, în parteneriat cu Şcoala prin Prof.delegat Negoiţă Florica şi în colaborare cu voluntarii din L.T.C.O.R.O. Exisă o evidenţă clară a familiilor nevoiaşe(peste 20 ),care sunt cel mai frecvent ajutate şi o listă cu peste 20 de voluntari activi. Şcoala beneficiază de multe ajutoare din partea Bisericii noastre în cadrul programului ,, Şterge Lacrima”
Profilul actual al Parohiei:
- Parohia Otopeni numără aproximativ 6.500 de credincioşi.
- Activitatea pastoral-misionară se desfăşoară atât în biserică, prin sfintele slujbe ţinute după Tipic şi Predicile de după Sf. Liturghie, Botezuri, Cununii, Înmormântări, cât şi prin vizitele pastorale la enoriaşi acasă, şi activităţile cu tineretul.
- Datele de contact: Parohia Otopeni, Str.Lacul Ursului, Nr.43, Jud. Ilfov.
- Slujitori: Pr.Paroh Radu Mihai Bujor Pr.Protp.Burcea Cristian Diac.Prof.Mălăeţ Vasile
BIBLIOGRAFIE:
Documente privind Istoria României, veacul XVII,1960.
Memorrea historique et geografique sur la Valachie a Francfort et Leipsic.
Registre bisericeşti din Arhivă.
Suna acum
Locatie