PAROHIA Ostrat, biserica “Sfânta Treime”

I. ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR
A.ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]. Satul Ostratu din comuna Corbeanca se află la 28 km de Bucureşti pe şoseaua Buftea-Petreşti D.N.1 la circa 1Km de satul Tamaș. Prima atestare documentară a acestei localităţi, Corbeanca, datează din anul 1750. La distanţă de circa 3 Km de D.N.1, Corbeanca era întretăiată la punctul numit “Hanul Mocanului” de vechiul drum de poştă care unea oraşul Bucureşti cu Ploieşti şi care trecea prin satele Ostratu si Oracu. De-a lungul acestui drum oamenii au tăiat coridoare largi care s-au întins, reducând masivele păduroase la nişte insule pierdute intre arături. Paralel cu vechiul drum a fost deschis un nou drum al Ploieştilor care până la sfârşitul sec.al XIX-lea străbătea inima pădurii Vlăsiei. Nu avem atestare documentară a bisericii parohiale și nici a satului nostru. Din tradiţia populară si de la bătrânii satului stim că satul Ostratu datează de pe la anul 1886 iar oameniii erau din partea Ploieştiului,şi care mergeau cu legume si fructe in pieţele din Bucureşti. Nu se gasesc documente autentice în Analele primariei și nici intr-o alta instituție din comună.
B.ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica din Ostratu a fost ridicată între anii 1902-1904 pe moşia unui anume boier Constantin Dolănescu, având hramul ”Sfânta Treime”. Biserica a fost construită din daniile credincioşilor. În timpul primului război mondial 1914-1918 biserica s-a degradat foarte mult iar din mărturiile enoriaşilor consemnându-se faptul că trupele germane de ocupaţie au ţinut caii in interiorul ei, profanându-o. După război biserica este redată cultului ortodox. [PICTURA] În anul 1956, prin strădania preotului vrednic de pomenire Marin Bădulescu şi a învăţătorului Constantin Ionescu, se renovează biserica, se consolidează zidurile ei iar in 1960 este repictată. În urma cutremurului din 1977 biserica a fost afectată in mare parte. Peste toate acestea în perioada comunistă, satul este propus demolării și o parte din populaţia tânără a migrat spre oraş, rămânând mulți bătrâni izolaţi. Deoarece biserica nu se poate susţine, în anul 1970, preotul paroh Marin Bădulescu o alipeşte ca filie la parohia Tamaşi. Celelalte mici cutremure din 1991-1992 amplifică gradul de degradare a acestui sfânt lăcaş. În anul 1992 trece la cele veşnice vrednicul de pomenire preotul Marin Bădulescu, iar in 1993 este instalat preotul paroh Benchescu Bogdan Ştefan. În perioada 1998-2008 preotul Benchescu Bogdan Ştefan a făcut nenumărate demersuri către primărie şi enoriaşi în scopul consolidării acestei sfinte biserici .Deoarece costurile reparaţiilor erau foarte mari, lucrările de consolidare au inceput in anul 2009 cu sprijinul Consiliului Local și al domnului primar Anton Valeriu. După ce s-a efectuat reparaţia capitală, s-a realizat pictura interioară a bisericii, au fost cumpărate obiecte necesare cultului și mobilier nou. Biserica nu deţine obiecte de valoare de patrimoniu. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII]. Biserica este în formă de navă și păstrează această formă de la începuturile sale. Lungimea bisericii este de 19 metri, latimea este de 9 metri iar înălțimea este de 4 metri la tavan și 11 metri la cupolă. Zidurile sunt din caramidă care este tencuită. [ANEXE] Tot în anul 2009 s-a construit o clopotniţă cu un spaţiu destinat ca locuinţă pentru preot
C. CIMITIRUL În curtea bisericii se află si cimitirul parohiei care are o suprafaţă de 2000 mp si care datează odată cu biserica iar acum este în lucru noul cimitir care are 20000 mp.
D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT Parohia Ostrat are încheiat un protocol cu Școala Nr.2 din satul Tamaș și cu afterschool-ul din satul Ostrat și ajută cu manuale pentru clasa 0.
E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.]. Parohia este formată din 1270 de persoane și 580 de familii, dintre care 25 de familii sunt de alte confesiuni. Biserica Ostrat ajută familiile sărace, mai ales în preajma sărbatorilor de Crăciun și de Sfintele Paști. Sunt organizate activități cu tineri și este organizat un cor de copii pentru colinde. Din luna decembrie 2010, slujeşte ca preot paroh Ciobotoiu Adrian care desfăşoară o frumoasă activitate pastorală la această parohie.
F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] Parohia OSTRAT, HRAM “SFÂNTA TREIME”, strada Hipodromului nr.21 Sat OSTRATU, Comuna Corbeanca, Judeţul Ilfov. Tel.0721047493.
Suna acum
Locatie