PAROHIA NUCI –HRAMUL „SFINȚII ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA”

I. ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR
A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]. Nuci (în trecut, Merii Petchii-Netezești și apoi Merii Petchii) este o comună în județul Ilfov, formată din satele Balta Neagră, Merii Petchii, Micșuneștii Mari, Micșunești-Moară și Nuci. Comuna Nuci se află în extremitatea nord-estică a județului, la limita cu județele Prahova și Ialomița, pe malurile Râului Ialomița. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Merii Petchii-Netezești, făcea parte din plasa Mostiștea a județului Ilfov și era formată din satele Merii Petchii, Nuci, Netezești și Sudiți, având în total 1920 de locuitori. În comuna Nuci se află mănăstirea Balamuci, monument istoric de arhitectură de interes național, datând din secolele al XVII-lea–al XIX-lea, ansamblu cuprinzând biserica „Sfântul Nicolae” și zidul de incintă. În rest, alte două obiective din comună sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Ilfov ca monumente de interes local, ambele clasificate ca monumente de arhitectură. Unul este biserica „Sfinții Alexandru și Nicolae” din satul Nuci, construită în 1912. Celălalt este ansamblul fostului conac Lecca-Micșunești din satul Micșuneștii Mari, datând de la mijlocul secolului al XVIII-lea, ansamblu ce cuprinde conacul propriu-zis, turnul de poartă și biserica „Născătoarea de Dumnezeu”, ctitorită în 1748.
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Parohia Nuci din satul Nuci, comuna Nuci, judeţul Ilfov, este atestată documentar încă din vremea domnitorului Mihai Viteazul (1593 – 1601) care face referire într-un hrisov domnesc, prin care aminteşte de satul Nuci „...să mutăm tabăra de la Gherghiţa, la livada de la Nuci, pe malul stâng al râului Ialomiţa...”. Satul Nuci se afla pe malul stâng al râului Ialomiţa, deşi, nu era foarte mare ca întindere avea în centrul său şi un lăcaş de cult, mai precis o bisericuţă din bârne de stejar, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” care a fost strămutată, unde se află acutala biserică, odată cu cu satul Nuci, pe un teren mai înalt la circa 1500 m spre est, pe la anul 1812, datorită deselor inundaţii pe care le provoca râul Ialomiţa.
        Parohia Nuci, avea în componenţă şi filia Netezeşti, care avea tot o biserică din lemn.
     Cu timpul, satul Nuci, s-a mărit ca populaţie, astfel enoriaşii împreună cu familia boierescă Deşliu, hotărăsc construcţia unei noi biserici de cărămidă în partea de nord faţă de biserica veche de lemn, aceasta devenind neîncăpătoare.
        În anul 1914 se pune piatra de temelie şi se sfinţeşte locul noii biserici. Încep lucrările de construcţie, biserica fiind zidită din cărămidă arsă, var, ciment şi nisip, ajungând până la cota de trei metri, practic până la streşină.  Din cauza lipsurilor materiale şi a primului război mondial, lucrarile s-au oprit până în anul 1920 când au fost reluate şi terminate în anul 1929 când a fost târnosită. Haramul Bisericii este „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” şi biserica este în stil românesc, în plan treflat cu o singură turlă centrală.
        La 8 iulie 1942, Parohia Nuci se separă de filia Netezeşti rămânând parohie de sine până astăzi.
        După cutremurul din anul 1940, biserica a suferit mari stricăciuni, zidurile şi turla fiind grav avariate.
        În anul 1946, după al doilea război mondial, zidurile şi turla bisericii a fost reparate, s-a refăcut soclul şi s-a turnat şapă de jur împrejur.
        În anul 1950, biserica din lemn este demolată, icoanele şi catapetesma din lemn sculptat sunt donate Parohiei Moviliţa Veche din judeţul Ialomiţa.
       În anul 1953 s-au făcut lucrări de  restaurare a picturii, de către pictorul Biju Ion din Bucureşti, pe cheltuiala lui Nicolae Bănică din Lipia.
       În anul 1955 se construieşte o clopotniţă din lemn din materialul de la biserica veche.
       În anul 1968, biserica era acoperită cu ţiglă în formă de solzi, care începuse să se degradeze şi era foarte grea, afost necesar să fie înlocuită cu tablă galvanizată. Un an mai târziu, în anul 1969 este introdusă lumina electică în sfântul lăcaş.
        În urma cutremurului din anul 1977 turla centrală a bisericii a căzut, zidurile s-au fisurat, şi s-au făcut unele reparaţii dar turla nu mai are înălţimea  iniţială.
        În anul 2008 a fost construită o nouă clopotniţă de zid la intrarea dinn curtea bisericii.
                            Arhitectura bisericii, este un produs al artei ecleziale de la începutul secolului al-XX-lea având la bază stilul bizantin cu împrumuturi şi îmbinări între diferite stiluri.
        Este construită în formă de cruce având o lungime de 15 metri, lăţime de 5,4 metri, iar în dreptul strănilor o lăţime de 11,5 metri.
        Are o singură turlă cu deschidere mare de cca 4,5 m deasupra naosului.
        Biserica a fost pictată cu vopsea pe bază de ulei, de către pictorul M. Stănescu în anul 1928 an, când a fost târnosită, şi restaurată de pictorul Bijiu din Bucureşti în anul 1953.
        Catapeteasma este din lemn de stejar sculptat cu motive florale şi geometrice de către un meşter local, care a sculptat şi strănile, iconostasul şi axioniţa.
  Biserica fiind relativ nouă, nu are elemente de patrimoniu sau valoare artistică deosebită.
         Dintre preoţii care au slujit la acestă parohie amintim pe: Pr. Tase Teodorescu, Pr. Vasile Boerescu, Pr. Valentin Manoilescu, Pr. Emil Creţu, Pr. Florin Mihăilescu, Pr. Igor Puşcaş, Pr. Marian Luca, Pr. Nicolae Puşcaş şi din anul 2003, Pr. Gheorghe Nuţă Popescu.
C. CIMITIRUL. Cimitirul parohil este relativ nou de aprohimativ 75 de ani, în suprafață de 4588 m2 , este bine întreținut și nu are înhumate personalități marcante ale bisericii și ale vieții publice și culturale.
D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT În trecut parohia a desfășurat activități culturale și filantropice după posibilitățile și specificul vremii.
E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. Parohia Nuci numără în prezent 285 de credincioși în proporție de 100% ortodocși și de naționalitate română. Parohia Nuci sprijină periodic după posibilităţi familiile nevoiaşe de pe teritoriul ei, precum şi alte familii aflate în dificultate. La marile praznice împărăteşti şi Hramul Bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” oferim daruri, constând din pachete cu haine, încălţăminte, rechizite şcolare, toate noi, dulciuri, tuturor copiilor din parohie, iar familiilor nevoiaşe pachete cu alimente, detergenţi, unele familii fiind ajutate şi financiar în limita posibilităţilor parohiei. Colaborăm împreună cu asistentul social de la Primăria Nuci pentru depistarea și rezolvarea cazurilor sociale din parohie. organizăm cu copiii din parohie pelerinaje, la mănăstirile și obiectivelor istorice din județele Ilfov, Prahova și București, cu sprijnul Primăriei și al Școlii din Nuci.
Parohia Nuci, are o bibliotecă care dispune de cărţi de zidire sufletească cumpărate de-a lungul timpului, reviste bisericeşti, publicaţii patriarhale, eparhiale şi ale şcolilor teologice. Biblioteca este frecventată lunar de către mai mulți cititori cititori. Sâmbăta se desfăşoară în biserica parohială programul „Hristos Împărtăşit Copiilor” , la care participă toţi copiii din parohie cu vârsta cuprinsă între 6 şi 16 ani. Parohia noastă editează din anul 2004, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, foaia parohială intitulată GURA SATULUI, foaie ce conţine: cuvântări pastorale, materiale privind Istoria și Activitatea Bisericii Ortodoxe Române, cuvinte duhovniceşti, tradiţii şi obiceiuri ale satului românesc, precum şi o pagină cu activităţi şi comunicări din viaţa parohiei precum şi programul liturgic, foaie ce nu poate fi tipărită momentan din lipsă de fonduri. Începând cu luna martie 2014 la Parohia Nuci se desfășoară programul de cateheză pentru adulți CALEA, program la care participă un grup de 30 de persoane din toate categoriile sociale. Programul  se bucură de un succes real în rândul participanților. În ceea ce priveşte din punct de vedere administrativ gospodăresc urmează să se efctueeze lucrări de consolidare la sfânta Biserică, refacerea turlei centrale, a acoperişului, refacerea picturii, construcţia unei noi case parohiale, a unui Centru Cultural Pastoral și Ecumenic, a unui Centru social, a unei capele mortuare, reamenajarea curţii Bisericii, curții casei parohiale şi a cimitirului parohial. În prezent suntem în faza de proiectare, obţinerea avizelor şi autorizaţiilor specifice.
Hram: SFINȚII ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA
PAROHIA NUCI - Calea Bucureşti nr. 62, Sat Nuci, Com. Nuci, Jud. Ilfov, cod.077140 Telefon/fax: 0736.460.177  (Preot paroh Popescu Gheorghe Nuţă)
Email parohia.nuci@gmail.com
Site www.protoieriailfovnord.ro link Parohia Nuci
Suna acum
Locatie