Parohia Lipia

La răscrucea de drumuri ce leagă sfinte­le mănăstiri Căldăruşani şi Snagov, în satul Lipia, comuna Gruiu se înalţă o frumoasă bi­serică ctitorită de dl. Nicolae Bănică şi soţia sa Elena aşa cum reiese din pisanie: „Cu vre­rea Tatalui, cu binevointa Fiului şi cu ajutorul Desăvarşitorului Duh s-a înălţat din temelie în satul Lipia-Bojdani, Judeţul Ilfov acest sfânt şi dumnezeiesc locaş în cinstea Sfântului şi ma­relui ierarh Niculae al Mireor Lichiei făcătorul de minuni prin osardia şi cheltuiala bunilor creştini Niculae I. Bănică şi Elena - soţia sa, care le-au afierosit Domnului spre pomenirea lor şi a neamului lor." S-a adus această jertfă lui Dumnezeu în vremea gloriosei domnii a majestăţii sale rege­lui Mihai I-iul al României, patriarh al ţării fi­ind I.P.S. Nicodim. Biserica are formă de cruce, lungimea este de 22 m, lăţimea de 8m. Are patru turle fru­mos împodobite, două pe tinda bisericii, în formă de spirală (stil Curtea de Argeş), una centrală de 12 m înălţime şi una pe Sfântul Altar. S-au refăcut exteriorul şi interiorul în 1982-1984, s-a resfinţit la 14 octombrie 1984 de către P.S. Roman Ialomiţeanul, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Din anul 1981, biserica este păstorită de către părintele Şuţu Ioan.
Date despre parohie:
Hramul: Sfântul Nicolae
Adresa: Com. Gruiu, sat Lipia, cod 077115
Paroh: Pr. Şuţu Ioan
Suna acum
Locatie