Parohia Dumbrăveni

Biserica satului Dumbrăveni, (pe vremuri având două denumiri), a fost ridicată de către obştea satului în anul 1808 pe această colină a satului. N-a fost parohie de sine stătătoare, ci filie ce aparţinea de Parohia Baloteşti, preoţi sluji­tori fiind: pr. Alexandru Popescu, preotul re­fugiat din Basarabia, Chirică Palii, iar din anul 1978 preotul Ionescu Radu A.Traian. Cu timpul Biserica a început să se de­gradeze, datorită cutremurelor din 1940, 1977, 1987 şi 1990, dar şi a trecerii timpului. Biserica era în pericol de cădere, crăpăturile pereţilor ajungând de un lat de palmă.
Aşa stând lucrurile, în vara anului 2003 cu ocazia pomenirii morţilor de vară, stând de vorbă cu raposata Simion Ecaterina cunos­cută de toată lumea „Vişinica" - Contabila Primariei Baloteşti, vrednică de pomenire pen­tru că a plecat dintre cei vii în ziua de 12 iu­lie 2007, la vârsta de numai 53 de ani, ajun­gând la o înţelegere cu conducerea Primariei, d-l Primar Ioan Danuţ-Florian, Viceprimar d-l Grigoraş Aurel şi d-na Secretar Cojocaru Mariana, s-a hotărât începerea lucrărilor de re­paraţii generale a Bisericii.A. Istoricul bisericii parohiale: Biserica cu hramul “Sfantul Ierarh Nicolae” a fost construita intre ani 1809 – 1812prin grija si cheltuiala Boierului Dragodana Constantin in forma de nava cu o singura turla pe pronaos si cu o absida la altar. Biserica avea pardoseala de beton iar tavanul se afla la nivelul acoperisului. Biserica a fost cladita din caramida avand un zid masiv de peste 70 cm,era invelita cu table galvanizata. Catapeteasma bisericii este executata din lemn de tei, prevazuta cu doua registre avand 12 icoane fiecare. Biserica are 7 ferestre pictate cu vitralii radand scene biblice. Pritvorul bisericii a fost adaugat anul 1994. Fiind una dintre cele mai vechi biserici din zona, aceasta detine doua placi memorial cu eroii orasului Buftea cazuti in Primul Razboi Mondial 1916- 1918 - opera a sculptorului Ion Iordanescu – placi asezate in pronaos pe peretiilaterali ai bisericii. In urma seismului din 1977 sfantul locas a fost avariat, fiind necesara refacerea picturii. Intre anii 1978 – 1981 s-a refacut picture de catre pictorul Ion Tudorache. Cu acest prilej s-a impresmuit curtea cu gard metallic, s-a amenajat o alee de acces, s-a electrificat biserica, s-au adus strane sculptate de la Grumazesti –Neamt. Biserica nu detine obiecte de valuare. Preoti parohi : Badea Popescu( 1918 -1938), Procopie Badescu(1942 -1962), Marcu Toma(1962-1978), Emanoil Lazarescu(1978 -1991), Nicolae Chirindel(1993 -2010), Alin Daniel Dumitru(2010 – present).
Si astfel în toamna aceluiaşi an 2003, Primăria a încheiat contract cu Firma de con­strucţii a D-lui Corduneanu Dumitru pen­tru demararea începerii lucrărilor prevazute în devizul de reconstrucţie realizat de d-l ing. Răducanu Ion. Lucrările de consolidare, de ridicare a zi­durilor, de consolidare acestora cu centuri ar­mate, de asemenea a stâlpilor de susţinere a pereţilor, precum şi a grinzilor, de refacere a asterelei, de ridicare a celor trei turle una mare şi două mici, de acoperire cu tablă în solzi şi de refacerea pardoselii din interior şi de pavare a curţii Bisericii, au durat până în anul 2006. În primăvara aceluiaşi an 2006 s-a făcut li­citaţia pentru pictura Bisericii, caştigată de d-l pictor Valeriu Roman al cărui deviz de plată a fost aprobat de Consiliul Local al Primăriei Baloteşti. Pictura a durat până în vara anului 2007.
După terminarea tuturor lucrărilor s-au procurat obiectele de cult; Sfânta Evanghelie, ic
oane praznicare, candele, cădelniţe, minee, carţi de cult, străni pentru credincioşi strana arhierească, clopot de peste 120 kg şi altele.
La iniţiativa membrilor Comitetului Parohial, avându-i în frunte pe d-nul Puiu Sandu, Nicu Alexe, Bunea Marian, Bunea Marin, Iosif Tincuţa, s-a luat hotararea de a se face şi târnosirea (sfinţirea) Sfintei Biserici.
În ziua de 28 octombrie 2007 Preafericitul Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodexe Romane, a delegat pentru acestă sfântă lu­crare de târnosire pe Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop vicar patriarhal.
După târnosire a fost înfiinţată ca parohie de sine stătătoare cu statut juridic preot paroh fiind numit P.C. Constantin Dumitrescu.
DATE DE CONTACT PAROHIE
Hramul: Izvorul Tămăduirii
Adresa: Com. Balotești, sat Dumbrăveni
Paroh: Pr. Dumitrescu Constantin
Suna acum
Locatie