Parohia Cocioc

Comuna Periş este atestată documen­tar încă din anul 1579, moment în care apa­re pentru prima dată sub denumirea actuală. Amplasarea la 44,680 N latitudine şi 26,010 E longitudine, ea face parte din judeţul Ilfov. Accesul rutier este asigurat prin Drumul Naţional 1 spre Bucureşti şi Ploieşti, prin Drumul Judeţean 101 A, Drumul Judeţean 101 B, spre şoseaua Buftea - Ploieşti. Fiind lo­calizată în campia Română, relieful este majo­ritar de câmpie (105 - 137 m faţă de nivelul Mării Negre). Pădurile comunei fac parte din renumiţii „Codrii Vlăsiei". Din punct de vede­re hidrografic, comuna este situată între râul Ialomiţa şi lacul Snagov. Datorită diferenţei mici de nivel pe care curg râurile, s-a format un număr mare de lacuri, majoritatea natura­le. Satul Periş s-a dezvoltat pe malul stâng al văii Snagovului, care în această zonă se pre­zintă ca un culoar larg, meandrat cu maluri domoale.
Satul Cocioc a fost întemeiat pe malul stâng al prelungirii lacului Snagov, de la ale cărui stufărişuri (cocioace) i se trage numele, prin stămutarea unei părţi a locuitorilor satu­lui Periş în anul 1711.
Biserica „Adormirea Maicii Domnului" din Parohia Cocioc, comuna Periş, judeţul Ilfov îşi are originea chiar înainte de 1700 când ar fi existat, pe locul actualei biserici, una din lemn. In anul 1837, prin osârdia să­tenilor şi a arendaşului Andronache Vistierul, s-a ridicat actualul lăcaş de cult, a cărei tindă s-a adăugat în anul 1934, când a fost adăugată şi clopotniţa. In anul 1951 au fost făcute legă­turile în fier la zidarie şi restaurată pictura.
Biserica este construită din cărămidă, aco­perită cu tablă cu uşi si ferestre tip termopan, construită în stil architectural românesc, cu bolta joasă, cu o singură turlă octogonală, al­tar spaţios, naos simplu, pronaos cu două co­loane în patru laturi. Tinda este primitoare şi aerisită.
Clopotniţa din lemn de brad, în şase la­turi, cu un singur clopot, care este şi astăzi funcţională menţinându-se în bună stare, datorită grijii arătate de preoţii ce au slujit de-alungul timpului.  
Slujitorii sfintei biserici din Cocioc începând cu anul 1700: Popa Marin, Popa Stanciu, Popa Stan, Popa Dumitraşcu, Preotul Dinu, Preotul Ene, Popa Ion - în timpul căruia s-a pus temelia bisericii de astăzi împreună cu Constantin Diaconul, Popa Zlate, Preotul Şerban, 1937- Preotul Anghel Bujoreanu, 1959- Preotul N. Tănăsescu -în timpul căruia s-a dat actualul aspect al bisericii, cu trei turle, construite pe structură din lemn, 1963- Preotul Alexandru Bejan, 1967- Preotul Costin Aurel, Preotul Niţă Mihai, Preotul Stamatoiu Dionisie, Preotul Gheorghe Nantaş. În anul 1986 pe vremea păstoririi Preotului Manole Alexandru, s-a restaurat pictura, ce se degradase din cauza scurgerii timpului.
Incepând cu anul 1996 au fost schimbate vechile străni din lemn cu altele no, apoi s-a revopsit tabla de pe biserică, s-a turnat pardo­seală din mozaic, în interiorul bisericii. Incepând cu anul 1998 biserica şi-a schimbat, aproape radical, aspectul prin grija preotului paroh, care a depus eforturi susţinu­te pentru a da bisericii un aspect plăcut, îngri­jit şi călduros. S-a continuat amenajarea interiorului prin înlocuirea vechii catapetesme, cu una nouă, impunătoare cu picturi noi; schimbarea scau­nului arhieresc cu unul nou, înlocuirea feres­trelor din lemn, cu altele noi din termopan, ce permit intrarea luminii în sfânta biserică
Date despre parohie:  
Hramul: Adormirea Maicii Domnului 
Adresa: Com. Periş, sat Cocioc, cod 077150
Paroh: Pr. Creţu Dan Alexandru   
Suna acum
Locatie