Parohia Ciolpani cu hramul Nașterea Maicii Domnului

I. Arhiepiscopia Bucureștilor
08 Protoieria Ilfov Nord

35. Parohia Ciolpani cu hramul Nașterea Maicii Domnului – Protopoiatul Ilfov Nord

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE.

Parohia este situată în satul Ciolpani, comuna Ciolpani (în trecut, Țigănești) în județul Ilfov, Muntenia, România. Comuna se află în extremitatea nordică a județului, la limita cu județul Prahova, pe malul drept al Ialomiței. Către vest, se află pădurea Scroviștea, cu lacul Țigănești (denumit și Balta Mănăstirii), unde se află mănăstirea Țigănești. Către sud-est, se află pădurea Snagov, satul Izvorani aflându-se pe malul nordic al lacului Snagov. Este străbătută de șoseaua națională DN1, care leagă Bucureștiul de Ploiești. La Ciolpani, din această șosea se ramifică șoselele județene DJ101C (care duce spre Nuci), DJ101N care deservește exclusiv satul Izvorani și DJ101M care duce în parcul Snagov. Cele trei șosele județene sunt legate între ele de șoseaua județeană DJ111. Situată la nord de București și formată din satele Ciolpani (reședința), Izvorani, Lupăria și Piscu. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Ciolpani se ridică la 4.811 locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 4.472 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (94,53%). Pentru 4,32% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (94,95%). Pentru 4,32% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.1 Satul Țigănești s-a format după anul 1800 din familiile de clăcași ai mănăstirii care, învecinându-se cu lacul Țigănești, a preluat numele acestuia. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Țigănești, era arondată plășii Snagov din județul Ilfov, și era formată din satele Ciolpani, Lupăria-Sărăcineasca și Țigănești. În comună funcționau o școală mixtă și patru biserici ortodoxe.2 Pe atunci, satul Piscu aparținea comunei Cocioc, fiind cunoscut ca sat de olari, cu moșii în proprietatea Domeniului Coroanei; iar satul Izvorani făcea parte din comuna Tâncăbești, având o biserică lipovenească. În 1925, comunei i se alipește și satul Izvorani, (fost în comuna Tâncăbești), iar comuna a ajuns în total la 3062 de locuitori și făcea parte din plasa Buftea-Bucoveni.3 Comuna își avea reședința în satul Ciolpani, În 1950, comuna a fost inclusă în raionul Căciulați al regiunii București și apoi (după 1960) din raionul Buftea al aceleiași regiuni. În 1968, comuna și-a luat numele de Ciolpani (de la satul de reședință) și a fost inclus în județul Ilfov, satul Țigănești fiind desființat și inclus în satul Ciolpani. În 1981, comuna a devenit parte a Sectorului Agricol Ilfov, aflat în subordinea municipiului București, sector devenit în 1998 județul Ilfov.4 Șapte obiective din comuna Ciolpani sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Ilfov, toate ca monumente de interes local. Cinci dintre ele sunt clasificate ca situri arheologice — patru la Ciolpani, (din care două în zona fostului sat Țigănești) și unul la Izvorani. Celelalte două sunt mănăstirea Țigănești datând din secolul al XVIII-lea, și biserica „Adormirea Precistei” din satul Tiganesti.
La început parohia a fost deservită de către preoții Sfintei Mănăstiri Țigănești, însă începând cu anul 1900 a devenit parohie, având preoți de mir pe Pr. Nicolae Popescu până în anul 1918 apoiîe Pr. Duța Ion, Pr. Fulger Ioan, iar din anul 1937 pe Pr. Traian Măinescu. Începând cu primavara anului 1990 și până în prezent preot paroh este Pr. Cristian Manicea

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE.

În imediata apropiere a Sfântei Mănăstiri Țigănesti se află satul Ciolpani, sat în care se află Parohia Ciolpani cu hramul “Naşterea Maicii Domnului”. Actuala biserică, a fost construită din temelii în anul 1843, pe „MOŞIA SCHITULUI”, de către marele paharnic DIMITRIE DRUGANESCU, care este şi ctitor, cu hramul “NAŞTERA MAICII DOMNULUI” prăznuit la 8 septembrie. Biserica, în formă de corabie, a fost zidită din cărămidă cu o singură turlă, acoperită cu şindrilă.
În anul 1931 a fost reînnoită prin stăruinţa câtorva buni creştini din parohie şi prin contribuţia tuturor enoriaşilor, fiind înălţată cu doi metri, acoperită cu tablă galvanizată, anexându-i-se un pridvor la intrare. Tot în acest an biserica a fost pictată în tehnica ulei, de către pictorul ploieştean Nicolae Vintilescu.
Din anul 1947 şi până în 1970 starea a bisericii şa deteriorat. Astfel au fost demarate o serie de lucrări şi reparaţii capitale. Lucrările au fost demarate în anul 1970 şi terminate în anul 1975, lucrări ce au constat în restaurarea în totalitate a bisericii interior şi exterior restaurarea picturii de către pictorul bisericesc Soltan Maria din Ploieşti la iniţiativa şi sub îndrumarea preotului paroh Traian Măinescu cu ajutorul enoriaşilor. Biserica fiind resfinţită în anul 1976 de către Preasfinţitul Roman Ialomiţeanul Vicarul Sfintei Arhiepiscopii a Bucurerştilor, înconjurat de un sobor de preoţi în frunte cu Prea Cucernicul Părinte Alexandru Ionescu, Vicarul Sfintei Arhiepiscopii şi Prea Cucernicul Părinte Năstase Napoleon Protoiereul Protoieriei I Ilfov.
În urma cutremurelor de pământ din anii 1977, 1986, 1990 se impunea din nou o consolidare şi restaurare a bisericii parohiale Lucrările au constat în subzidire şi reparaţii exterioare prin piloni, centuri de fier beton şi refacerea exteriorului în praf de piatră, totodată s-a restaurat şi pictura în tehnica ulei de către pictorul Gioca Raşcov Miroslav din Bucureşti. Toate aceste lucrări s-au efectuat între anii 1992-1993 sub directa îndrumare şi supraveghere P.C. Pr. Paroh Cristian Manicea cu ajutorul enoriaşilor, resfinţindu-se de către Preasfinţitul Nifon Ploieşteanul — Vicar Patriarhal la acea vreme, în ziua de 8 septembrie 1993, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu P. C. Părinte Popa Ştefan Protoiereul Protoieriei S.A.I.
Din acest an şi până în prezent, biserica, clopotniţa, casa parohială dependinţe curtea bisericii, curtea casei parohiale şi cimitirul parohial au primit multe îmbunătăţiri. În anul 2005 s-a început construcţia unui Prăznicar pentru hram şi alte mese festive, de asemenea în anul 2006 s-a început înălţarea unui aşezământ social având ca destinaţie îngrijirea bătrânilor cu handicap locomotor, lucrare finalizată.
Din primăvara anului 2011, a fost numit preot coslujitor la această parohie părintele Toader Valentin.1

C. CIMITIRUL.

Cimitirul Parohial este bine întreținut, curat, aleile sunt betonate și pavate cu pavele, iluminat și apă curentă. Suprafața cimitirului este de 10000m2 .

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT

În trecut parohia a desfășurat activități culturale și filantropice după posibilitățile și specificul vremii.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI

Parohia Ciolpani are în componență 580 de familii compuse din 1750 credincioși.

Parohia Ciolpani are încheiat un parteneriat cu școala și grădinița din parohie. Prin acest parteneriat sunt în derulare două progarme: unul cu Școala nr.1 Ciolpani – ,, Educație prin credință”; și altul cu Grădinița nr.1 Ciolpani –,, Lasati copiii sa vina la Mine.”                
Programul Educație prin credință, se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, acesta având ca scop educația moral-religioasă ca o completare a orelor de relegie și completarea și consolidarea educației primită încă din primii ani de viață de la părinți, precum și oprirea pornirilor necuviincioase și cultivarea valorilor spirituale autentice, în rândul grupului țintă.             
Cel de al doilea program Lăsați copiii să vină la mine, este adresat copiilor preșcolari de la Grădinița nr. 1 din Ciolpani de altfel fii duhovnicești ai parohiei noastre, și are ca scop, cultivarea comportamentului moral religios în rândul copiilor, însușirea unor cunoștințe religioase și accesibile preșcolarilor, învățarea de a participa la sfintele slujbe, a se închina, rugăciuni și pregătirea pentru a fi împărtășiți.        
Periodic Parohia Ciolpani organizează excursii tematice cu copiii din parohie la mănastirile din județul Ilfov și Prahova, în colaborare cu părintele Teodor Irimia de la parohia vecină și maica Alexandra Rucăreanu profesor de religie, cadre didactice și părinți.            
Cu ocazia Zilei Naționale a României și Ziua Eroilor am săvârșit slujbe la monumentul eroilor nemului din parohie, unde au fost depuse corane și jerbe de flori au fost prezentate de către elevi programe artistice. La aceste evenimente participând autorități județene, locale, cadre didactice elevi și tineri din parohie și nu în ultimul rând enoriașii parohiei noastre urmași ai celor pomeniți.            
De asemenea avem în derulare programele catehetice pentru copii Hristos împărtășit copiilor și programul de cateheză pentru adulți Calea, programe ce se bucură de un real interes în rândul participanților.
În anul 2006, parohia Ciolpani a construit un așezământ social care se află sub ocrotirea Maicii Domului avînd hramul Acoperământul Maicii Domnului. În prezent acest așezământ găzduiește permanent doua persoane cu handicap locomotor.           
Cu ocazia marilor praznice și Hramul bisericii parohiale, Nașterea Maicii Domului – 8 septembrie și 21 hramul capelei, Sfinții Împărați Constantin și Elena – 21 mai, se organizează în trapeza parohiei  agape pentru 80 de persoane.          
Au fost ajutate de către parohie, unele familii defavorizate enoriași ai parohiei noastre, cu îmbrăcămite, veselă, lenjerii, obiecte de mobilier, etc..
Date despre parohie:
Hramuri: Biserica - Naşterea Maicii Domnului, Asezamantul social - Acoperământul Maicii Domnului, Capela - Sfinții Împărați Constantin și Elena
Adresa: Str. Sfânta Maria nr. 32, Sat Ciolpani, Com. Ciolpani, cod 077050, jud. Ilfov
Paroh: Pr. Manicea Cristian, tel. 021 266 80 82; 0722 945 663; 0744 558 419
e-mail cristian_menix63@yahoo.com
Site: www.protoieriailfovnord.ro link Parohia Ciolpani
Bibliografie;

- Dan Berindei, Sebastian Bonifaciu - București Ghid turistic, Ed. Sport-Turism, București,1980
- Dicționar Enciclopedic - vol.I A - C, ed. Enciclopedică, București, 1993
- Monografie Album – Protoieria Ilfov Nord, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București 2012
Suna acum
Locatie