PAROHIA CIOFLICENI

I. ARHIEPISCOPIA BUCUREȚTILOR
08. PROTOPOPIATUL ILFOV NORD
34. PAROHIA CIOFLICENI

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE.

[TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]

Parohia Ciofliceni face parte din Protoieria Ilfov Nord. Situată într-un loc pitoresc, în nordul capitalei țării noastre, București, se întinde pe o distanță de circa 3,5 kilometri de-a lungul șoselei principale din comuna Snagov, încadrată la N de lacul Snagov. iar la S de o frumoasă pădure care face parte din vestiții “Codrii Vlăsiei”,ce odinioară se întindeau și pe suprafața parohiei noastre.

B.

Biserica din satul Ciofliceni, comuna Snagov, cu hramul “Sfântul Ierarh Nicolae”, a fost construită între anii 1928-1937, de către enoriașii din satele Ciofliceni și Izvorani. Datorită situației financiare precare a oamenilor din cele doua sate, construcția a durat aproape nouă ani. Materialele din care a fost construită biserica au stat sub cerul liber , drept pentru care s-au deteriorat și starea de rezistență a lăcașului a fost precară. Biserica a fost construită în formă de cruce cu trei turle având altar, naos, pronaos și pridvor. Pictura bisericii a fost executată de pictorul Stănescu, având ajutor pe fiul său în anul 1938. În urma cutremurului din 1977 biserica a fost serios avariată, turla centrală cazând în interiorul bisericii, turla mică din partea dreaptă de asemenea a căzut și ea, iar structura de rezistență a cedat în mare parte. Preotul de atunci al parohiei, părintele Constantin Crețeanu, împreună cu enoriașii, au dus o munca susținută pentru refacerea sfântului lăcaș. Datorită lipsei fondurilor, au reparat turla centrală la baza si au restaurat pictura, executată de pictorul Neagu Grigore, de sorginte snagovean. În anul 1986, pe seama parohiei a fost numit paroh părintele Șerban Ștefan. Sub îndrumarea părintelui Șerban Ștefan, în anii următori , biserica a fost restaurată aproape în întregime după cum urmează: s-a consolidat fundația; s-a refăcut structura de rezistență; s-au turnat stâlpi de rezistență și centuri de siguranță; asteriala a fost înlocuită în totalitate; turlele au fost refăcute, iar turla centrală a fost ridicată din nou, după forma ei inițială; biserica a fost acoperită cu tablă galvanizată, iar turlele cu tablă în formă de solzi. Biserica din Ciofliceni a fost împodobită și înzestrată cu străni și policandre noi, cele vechi fiind distruse in urma cutremurului din anul 1977. De asemenea pentru buna desfășurare a slujbelor din ritualul nostru creștin ortodox, biserica a fost înfrumusețată cu odoare noi, sfinte vase și sfânta evanghelie, precum și niște prosoape brodate cu fir auriu, pe pardoseală s-a pus mochetă, toate acestea contibuind la o ambianță placută în interiorul sfântului lăcaș. Din anul 1998, în satul Izvorani, care facea parte din parohie, s-a înființat o parohie de sine stătătoare, construindu-se o frumoasă biserică din lemn. De-a lungul timpului în biserica din Ciofliceni au slujit preoții: Mihail Ioan Marcian, Nicolae Sachelarie, Constantin Crețeanu. Alături de aceștia, pentru buna orânduire și slujire a altarului și a enoriașilor din parohia Ciofliceni au ajutat cântăreții Maslină Gheorghe, Dumitrache Ion si epitropii Gherman Filip, Tanăse Sotir si Gheorghe Ștefan din Izvorani.

C.

Cimitirul parohial este situat în aceiași curte cu biserica, este împrejmuit și are un Aghiazmatar ce amintește de vechea bisericuță din lemn a satului, care a ars în totalitate în anul 1930.

D.

Parohia Ciofliceni, în plan cultural a colaborat cu forurile din conducerea autorităților locale cu privire la toate activitățile cultural- religioase organizate de acestea în comună și respectiv satul Ciofliceni. A organizat pelerinaje si cercuri pastoral-catehetice împreună cu parohiile vecine, cooptând și profesorii însoțiți de elevii școlii din satul Ciofliceni.

E.

La această dată parohia Ciofliceni însumează circa 430 de enoriași care participă la toate activitățile pastoral-misionare și filantropice organizate de preotul Șerban Ștefan.
Din punct de vedere catehetic , biserica are o colaborare strânsă cu grădinița din sat și toți profesorii de religie de la școlile generale din satele Ghermănești, Snagov, Tâncăbești și liceul comunei Snagov.
Date despre parohie:

Hramul: Sfântul Ierarh Nicolae
Adresa: Com. Snagov, sat Ciofliceni, cod 077166
Paroh: Preot Șerban Ștefan
Tel: 0744622081
Suna acum
Locatie