PAROHIA BURIAȘ „SFINȚII APOSTOLI PETRU SI PAVEL”

A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE

[TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]

Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Buriaș este arondată Protoieriei Ilfov Nord. Enoriașii parohiei sunt locuitorii satului Buriaș ,sat care aparține comunei Periș și care este situat în partea de Nord a județului Ilfov , pe malul drept al râului Ialomița , la 40 km de București Teritoriul comunei Periș datează din epoca neolitic1. Atestarea documentară a Perișului datează din anul 1546 cu prilejul unei confruntări militare între domnitorul Țării Românești ,Mircea Ciobanul și un grup de boieri răzvrătiți conduși de Teodosie , banul din Periș și de Udriște Năsturel .( 1 )
Satul Buriaș - al cărui nume provine de la acele buriuri ( mici butoiașe din lemn de alun confecționate de localnici ) – este atestat documentar în anul 1781 într-o scrisoare a secretarului particular al domnitorului Alexandru Ipsilanti , în care se vorbește despre podul de la Văleni – Buriaș .( 2 )
In anul 1892 a fost întemeiată o așezare lângă Buriaș , numită Satul Nou , prin colonizarea locuitorilor proveniți din satele vecine .Ulterior , Buriașul și Satul Nou au fost contopite într-o singură unitate administrativă în anul 1956 .
Parohia Buriaș a fost înființată în anul 1938 .
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE
Biserica parohială Buriaș a fost construită între anii 1933 - 1939 sub conducerea preotului Patrichi Leonida , parohul parohiei vecine Bălteni . Un comitet de enoriași și constructori , avându-l în frunte pe Stănescu Ștefan , învățătorul satului Buriaș , a inițiat și coordonat lucrările de construcție a bisericii până în anul 1939 ,când preotul Stoica S.Ion , născut în acest sat și fiind hirotonit preot pentru parohia Buriaș a finalizat construcția bisericii . Pentru această construcție s-au primit ajutoare bănești de la enoriașii parohiei și de la Prefectura județului Ilfov .
Sfințirea bisericii a avut loc pe data de 15 octombrie 1939 , în timpul arhipăstoririi vrednicului de pomenire părinte patriarh Nicodim Munteanu , primind hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel .
Din punct de vedere arhitectural , biserica are planul în formă de cruce cu dimensiunile : 22 m lungime și 7 m lățime cu absidele octogonale. Construcția este din cărămidă , iar acoperișul este învelit cu tablă zincată . In exterior , biserica prezintă un șirag de firide pictate cu chipurile sfinților , care înconjoară construcția la nivelul superior , iar sub acestea se află un brâu de ciment împletit , amintind de stilul moldovenesc , completat la nivelul soclului de alt brâu identic .
Pictura interioară a bisericii datează din anii 1938 – 1939 , executată în ulei de pictorul Petre Rădulescu , ajutat de zugravul Alexandru Vodă , ambii din orașul Ploiești . Stilul picturii este neobizantin , cu o paletă de culori plăcut armonizate .
Mobilierul bisericii și tâmpla sunt din lemn de stejar cu frumoase motive sculpturale . Pe tâmplă și pe ușile împărătești sunt sculptate frunze , coarde de viță de vie și ciochini de struguri , acestea fiind executate de sculptorul Dumitrescu Ion .
In cursul anului 2008 s-au executat lucrări ample de conservare și restaurare ale picturii din interiorul și exteriorul bisericii , precum și de restaurare a tâmplei . Lucrările au fost executate de pictorul bisericesc Elena Vasilescu din București .
In timpul arhipăstoririi Preafericitului Părinte Patriarh Daniel s-a resfințit biserica în ziua de Duminică 14 iunie 2009 de către Preasfințitul Visarion Episcopul Tulcii înconjurat de un sobor de preoți și diaconi având în frunte pe Pc.Pr Protopop Constantin Păun.
Cărțile vechi ale parohiei au fost depuse în anul 1981 la muzeul mănăstirii Țigănești .
Din anul 1938 până în anul 1994 preot paroh a fost Pr. Stoica S.Ion , iar din anul 1994 până în prezent este preot paroh Cocârlea Victor Adrian .
C. CIMITIRUL
Cimitirul parohial , cu o suprafață de 4700 mp , înființat în anul 1938 împreună cu parohia , este situat alături de curtea bisericii . În curtea bisericii ,în anul 1995 a fost ridicată o troiță pentru cinstirea memoriei eroilor din satul Buriaș, căzuți pe front pentru apărarea patriei în timpul celor două războaie mondiale .
D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT
Parohia Buriaș , cu o istorie relativ scurtă , a cunoscut și simțit vitregiile vremurilor . La scurt timp după înființarea ei , în anul 1938 , urmează războiul din 1941- 1944 și apoi prigoana comunistă . Astfel , activitatea culturală și filantropică nu a putut fi dezvoltată semnificativ .Copiii din Buriaș care au participat la concursurile organizate de Arhiepiscopia Bucureștilor s-au evidențiat obținând diverse premii .
E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI
In prezent , în parohia Buriaș sunt aproximativ 1.250 de enoriași . Rata natalității a scăzut foarte mult în ultimii ani și astfel asistăm la un proces de îmbătrânire a populației satului . In Registrele mitricale se observă că numărul deceselor este cel puțin dublu față de numărul nașterilor .
Parohia Buriaș face parte din cercul pastoral misionar Buftea .
Familiile nevoiașe sunt ajutate ocazional cu alimente , în special de Sfintele Sărbători , iar pentru ajutorarea copiilor internați la așezământul social-filantropic de la Valea Plopului se organizează anual o colectă ( alimente ) .
Catehezele susținute periodic sunt audiate de către persoane de toate vârstele .
SURSE BIBLIOGRAFICE :
( 1 ) Istoria românilor , edit.Enciclopedică , București , anul 2001 , vol.IV , pag.484 .
( 2 ) Arhivele Statului , Fond „ Mănăstirea Radu Vodă” , vol.X , Document XII .
DATE DE CONTACT :
Adresa : Parohia BURIAȘ , sat Buriaș , comuna Periș , str. Inv. Gheorghe Petre nr. 111 , cod poștal 077152 , județul Ilfov .
Hram : Sfinții Apostoli Petru și Pavel
Telefon : 0721803278
Site : parohiaburias
Suna acum
Locatie