PAROHIA BOJDANI

I. ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR
08. PROTOPOPIATUL ILFOV NORD

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE.


Parohia Bojdani face parte din protopopiatul Ilfov-Nord, cu sediul în Otopeni, fiind unul dintre satele ce compun comuna Gruiu. Situată la marginea de nord a judeţului, la circa 46 km. de Bucureşti, se învecinează la vest cu Parohia Lipia şi pădurea Codrii Vlăsiei, iar la nord cu Mănăstirea Căldăruşani. În Hrisovul Domnului Dan al II-lea al Ţării Româneşti, din secolul al XV-lea se consemnează faptul că la data de 7 octombrie 1428, Mănăstirea Snagov se întâlnea cu mai multe sate şi bălţi printre care şi satul Bojdani. De asemenea, un alt document care face referire la această localitate este Hrisovul lui Radu Voievod din 5 decembrie 1505 unde se vorbeşte despre faptul că gospodăriile oamenilor erau atacate de haite de lupi care se aflau în pădurile dese ale Codrilor Vlăsiei. Vechile izvoare pomenesc despre locuitori ai comunei Lipia-Bojdani care au participat la răscoala lui Tudor Vladimirescu, la revoluţia din 1848 sau la războiul de independenţă din 1877. Întrucât teritorial şi administrativ avea Mănăstirile Snagov, Turbaţi, Sitaru, Căldăruşani şi Ţigăneşti se crede că şi acum persistă deasupra timpurilor şi a oamenilor un cerc de spiritualitate adâncă ce formează aureola acestui ţinut.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE


Biserica satului Lipia-Bojdani este construită în anul 1815 şi zugrăvită în anul 1816, terminată definitiv la 30 iunie 1816. Pe lângă Hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, în pisanie se spune că prăznuieşte şi pe Sf. Ioan Botezătorul şi pe Sf. Gheorghe. Biserica este construită de robii lui Dumnezeu Iordache Parepa Bivelcrucer (rang boieresc) şi soţia lui, Sanda, Iordache şi Smaranda Postelniceasa, Ioniţă Chersan, Postelnicul Bivelcrucer. Este construită din cărămidă şi acoperită cu tablă. Arhitectura. Zidul este în formă de corabie cu un mic pridvor în faţă. Înăuntru este despărţită în cele trei părţi: naos, pronaus şi altar. Despărţirea dintre pronaos şi naos este de zid, având trei firide mari: una pe care se circulă, iar două în părţi. Catapeteasma a fost tot din zid, dar mai târziu a suferit o mare renovare fiind înlocuită cu una din stejar sculptat. Aceasta a fost făcută în 1924 de către „Cooperativa Malul Roşu”, tot atunci făcându-se şi repictarea. Inscripţia referitoare la renovarea din 1924 spune că biserica a fost restaurată cu stăruinţa consiliului de administraţie al cooperativei Malul Roşu, din care au facut parte: Nicolae Bănică, Tudor Stoicescu, Enache Eftimie, Ion Gh. Popa, Gheorghe Şerban, Petre Născoapă, Ştefan Ilie, Enache Bolog, patriarh fiind Preafericirea Sa Miron Cristea. Șirul preoților. Preoții care au slujit la Parohia Bojdani sunt următorii: Pr. Cernea Petre, Pr. Ionescu Alexandru, Pr. Andone Sorin și Pr. Trușcă Marian Adrian. Printre cântăreții de seamă amintim: Petre Victor, Popa Toma, Radu Nicolae. Epitropi: Stroie Gheorghe, Rotaru Iordache, Rotaru Gheorghe, Rotaru Constantin. Starea actuală a bisericii este bună, slujitor fiind Preot Truşcă Marian.

C. CIMITIRUL


Parohia deţine un cimitir pe care îl administrează şi îl îngrijeşte, aici fiind înhumate şi persoane din Bucureşti. În curtea bisericii există un monument al eroilor ridicat cu contribuţia primăriei Gruiu. Pe piatra funerară sunt inscripţionate numele unor eroi care au căzut la datorie în Războiul pentru Independenţă şi în cele două războaie mondiale.

D. ACTIVITĂŢI CULTURALE


Biserica a avut şi are în prezent un protocol de colaborare cu Şcoala Gimnzială din Lipia. S-a implicat în prevenirea abandonului şcolar, în acest sens, în cadrul proiectului POSDRU „Alege şcoala” a desfăşurat diverse actvităţi cu copiii din parohie, iar unii au beneficiat de tabără gratuită la Durău-jud. Neamţ.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI


Parohia are 184 de familii de creştini ortocşi. Majoritatea sunt persoane cu venituri modeste, pensionari sau de etnie romă. Comitetul parohial se implică atunci când intervin probleme sau pentru întrajutorarea unor familii nevoiaşe sau cazuri sociale. Pe parcursul anului bisericesc au fost oficiate diverse slujbe: acatist, Sf. Maslu, sfeştanii, predici sau cateheze.

F. DATE DE CONTACT.


Hramul: „Sfinţilor Arhangheli Mihail și Gavril”; Adresa: Parohia Bojdani, Com. Gruiu, Str. Lujerului, Nr. 10; Email: trusca.elisabeta@yahoo.com; Telefon: 0723.949.108
BIBLIOGRAFIE: Monografie, Album Protoierie, Ed. Basilica, Bucureşti, 2012; Personalitatea şi personalităţile Gruiului, vol I, Ed. Axioma Print, Bucureşti, 2012; Personalitatea şi personalităţile Gruiului, vol II, Ed. Axioma Print, Bucureşti, 2013; PS Gherasim CRISTEA, Istoria Mănăstirii Căldăruşani; Pisania bisericii.
Suna acum
Locatie