Parohia Bălteni Cocioc

Biserica din Bălteni este situată în comuna Periş la 35 km de Bucureşti, în imediata apro­piere a lacului de lângă pădurea Scroviştea. Tradiţia spune că biserica din Bălteni a fost ri­dicată pe locul unui lăcaş de cult mai vechi, construit la sfârşitul sec. al XIV-lea, în timpul voievodului Radu Negru Vodă în urma unui vis ce l-a avut pe acest loc, înainte de a avea o luptă cu tătarii cotropitori. Locaşul a ars în timpul invaziei tătarilor din anul 1602.
Istoria îşi urmează cursul câteva sute de ani şi ne arată mai târziu că biserica a fost re­construită din temelii de mare vornic Hrizea, ceea ce ne demonstrează inscripţia (pisania)cu text românesc cu litere chirilice, aflată deasu­pra uşii de la intrarea în biserică.
Acesta zice: „acest Sfânt şi Dumnezeiesc Hram al Sfântului Mare Arhiereu Nicolae, zidit-o-am  de  în  temeau  meu,  robul lui Hristos, Hrizea, mare vornic, din cat m-au dat Dumnezeu cheltuielii şi ajutând Dumnezeu, ridicat-am această Sfânta rugă în slava şi-n la­uda lui Dumnezeu celui slăvit în troiţă şi în numele marelui Sfântului Nicolae făcătorul de ciude, şi s-au început în zilele luminatului domn Alexandru, fecior Radului... 1626". Pe perete tot în afară pe partea dreaptă a intrării se mai vede scris cu roşu următoa­rea însemnare cu litere chirilice: Pis. Stoica, meşterul, ca se ştie de când am făcut jeţul la Sfânta şi dumnezeiasca (biserică), şi au fost părintele....      egumen, şi au fost (ctitor),Hrizea vornicul şi Dumitre (na), în zilele (lui Alexandru Vodă).
În anul 1642, biserica din Bălteni devine metocul mănăstirii Radu Vodă din Bucureşti, fiind închinată mănăstirii Ivirion de la Sfântul Munte Athos.  
Elemente de Artă şi Patrimoniu
Frumos proporţionate, biserica a fost con­struită din materiale simple, nu a avut nicio­dată turla din zidărie şi nu a fost pictată în in­terior. Cornosul este mic si acoperit cu o boltă cilindrică, fiind despărţit de naos printr-un zid masiv. Acoperişul, din şindrilă măruntă, se ondulează după zidărie, ridicându-se conic în jurul bolţii care închid pătratul naosului.
Faţadele sunt lucrate în rânduri de că­rămizi paralele cu brâul care aşezate pe lat, alternează cu spaţii mai mari tencuite cu mor­tar de var alb, care la rândul lor sunt întrerup­te de cărămizi aşezate vertical.
Brâul lat de 1,10 m, este compus din doua rânduri de cărămizi dispuse în colturi şi două fasonate împărţind faţadele in doua registre. Un şir de arcade oarbe şi aproape neregula­te decorează registrul superior. Cinci ferestre mici lunează bolţile, întrerupând partea supe­rioară a brâului. Registrul inferior al faţadelor are patru firide dreptunghiulare în care sunt aşezate ferestrele.
Elementul distinctiv al bisericii din Bălteni constă în importanţa acordată prid­vorului, care îmbracă pronaosul şi pe margini oprindu-se în pătratul masiv al naosului, fiind o particularitate extrem de rar întâlnită la bi­sericile din ţara noastră. Pridvorul are şaispre­zece stâlpi care susţin arcele în plin centru, ce suprapun câte două la fiecare arcadă. Are trei intrări, una frontală şi două laterale.  
Date contact ale Parohiei :
Hramul: Sfântul Nicolae 
Adresa: Com. Periş, sat Bălteni, cod 077151 
Paroh: Pr. Costea Alexandru
Suna acum
Locatie