PAROHIA BALTA NEAGRĂ HRAMUL „SOBORUL SFÎNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL”

I. ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR
08. PROTOPOPIATUL ILFOV NORD

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE.

Nuci (în trecut, Merii Petchii-Netezești și apoi Merii Petchii) este o comună în județul Ilfov, Muntenia, România, formată din satele Balta Neagră, Merii Petchii, Micșuneștii Mari, Micșunești-Moară și Nuci. Comuna Nuci se află în extremitatea nord-estică a județului, la limita cu județele Prahova și Ialomița, pe malurile Râului Ialomița, fiind singura comună ilfoveană având localități pe malul stâng al acestui râu. Este traversată de șoseaua județeană DJ101B, care duce spre vest la Gruiu, Snagov (unde se intersectează cu DN1). Periș și mai departe în județul Dâmbovița la Niculești și Butimanu (unde se termină în DN1A); și spre est în județul Ialomița la Rădulești, Maia și Adâncata. Comuna se învecinează la nord cu comunele Balta Doamnei și Gherghița din județul Prahova, la vest cu comuna Gruiu, la sud cu comuna Grădiștea și orașul Fiebinți Târg, iar la est cu comuna Rădulești din județul Ialomița. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Nuci se ridică la 3.098. Majoritatea locuitorilor sunt români (95,67%), cu o minoritate de romi (2,13%). Pentru 2,13% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (95,61%), cu o minoritate de adventiști de ziua a șaptea (1,87%). Pentru 2,32% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Merii Petchii-Netezești, făcea parte din plasa Mostiștea a județului Ilfov și era formată din satele Merii Petchii, Nuci, Netezești și Sudiți, având în total 1920 de locuitori și 420 de case. În comună funcționau o școală mixtă, o mașină de treierat cu aburi și 4 biserici. În acea perioadă, pe actualul teritoriu al comunei Nuci mai era organizată și comuna Micșunești-Greci, formată din satele Balamuci, Balta Neagră, Fundu Danciului, Grecii de Mijloc, Grecii de Jos, Micșuneștii Mari (reședința) și Micșunești-Moara, având în total 1879 de locuitori și 482 de case. În comuna Micșunești-Greci, funcționau 2 școli mixte, o moară cu apă, o mașină de treierat cu aburi și cinci biserici. În 1925, comuna Micșunești-Greci fusese deja desființată, iar satul Micșunești-Moară fusese trecut la comuna Merii Petchii, care își avea reședința în satul Nuci, comună de 3424 locuitori, arondată plășii Fierbinți din același județ, iar satele Fundu Danciului și Micșuneștii Mari au fost trecute la comuna Fierbinți, iar alte sate fiind trecute la comuna Greci. În 1950, comuna Merii Petchii a fost inclusă în raionul Căciulați și apoi (după 1960) în raionul Urziceni din regiunea București În 1968, a revenit la județul Ilfov, luând numele actual, după satul de reședință, Nuci, unele sate fiind tot atunci desființate și comasate: satul Sudiți a fost inclus în satul Merii Petchii, iar Netezești a fost inclus în satul Nuci. În ianuarie 1981, în urma unei noi reorganizări administrative a zonei, a fost trecut în județul Ialomița, dar după câteva luni, în toamna aceluiași an, a fost transferată la Sectorul Agricol Ilfov din subordinea municipiului București, sector devenit în 1997 județul Ilfov. În comuna Nuci se află mănăstirea Balamuci, monument istoric de arhitectură de interes național, datând din secolele al XVII-lea–al XIX-lea, ansamblu cuprinzând biserica „Sfântul Nicolae” și zidul de incintă. În rest, alte două obiective din comună sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Ilfov ca monumente de interes local, ambele clasificate ca monumente de arhitectură. Unul este biserica „Sfinții Alexandru și Nicolae” din satul Nuci, construită în 1912. Celălalt este ansamblul fostului conac Lecca-Micșunești din satul Micșuneștii Mari, datând de la mijlocul secolului al XVIII-lea, ansamblu ce cuprinde conacul propriu-zis, turnul de poartă și biserica „Născătoarea de Dumnezeu”, ctitorită în 1748.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE.

Parohia Balta Neagră este o parohie  înfiinţată în anul 2008 la cererea credincioşilor din satul Balta Neagră, comuna Nuci, Judeţul Ilfov şi se află într-o arie protejată. Biserica parohială a fost construită din lemn de brad, în formă de cruce, în anul 2006 de către familia preotului Ioan Şuţu de la Parohia Lipia, dar şi cu contribuţia credincioşilor din Balta Neagră şi a Consiliului Local al Comunei Nuci. A fost târnosită la data de 7 decembrie 2006 de către Preasfinţitul Părinte Sebastian Ilfoveanul Episcop Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor la acea vreme, împreună cu un ales sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu P.C. Preot Constantin Păun, Protoiereul Protoieriei Ilfov Nord. Începând cu anul 2009 parohia este suplinită de către Părintele Gheorghe Nuţă Popescu de la Parohia Nuci, care cu ajutorul Consiliului Local Nuci și a credincioșilor și unor donatori, a reuşit să refacă acoperişul Bisericii să îi adauge o turlă, precum şi un pridvor şi a izolat-o cu polistiren expandat şi zugrăvit la exterior. Totodată biserica a fost înzestrată, de către  părintele Gheorghe Nuță Popescu și ajutorul unor donatori, cu cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe - vase liturgice, cărţi de slujbă, prapuri, cristelniţă de botez, cununii, veşminte liturgice etc..

C. CIMITIRUL.

Parohia nu are cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT

Parohia Balta Neagră a fost înființătă în anul 2008, dar ca parohie de sine funcționează de la 1 ianuarie 2013.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI.

Parohia Balta Neagră numără în prezent 209 de credincioși în proporție de 65% ortodocși și de naționalitate română, iar 35% sunt de etnie romă. Parohia Balta Neagră sprijină periodic după posibilităţi familiile nevoiaşe de pe teritoriul ei, precum şi alte familii aflate în dificultate. La marile praznice împărăteşti şi Hramul Bisericii „Soborul Sfântului Ioan Botezătorul” oferim daruri, constând din pachete cu haine, încălţăminte, rechizite şcolare, toate noi, dulciuri, tuturor copiilor din parohie, iar familiilor nevoiaşe pachete cu alimente. Colaborăm împreună cu asistentul social de la Primăria Nuci pentru depistarea și rezolvarea cazurilor sociale din parohie. Organizăm cu copiii din parohie pelerinaje, la mănăstirile și obiectivelor istorice din județele Ilfov, Prahova și București, cu sprijnul Primăriei și al Școlii din Nuci. În ceea ce priveşte din punct de vedere administrativ gospodăresc urmează să construim o clopotniță și amenajarea unui cimitir, precum și aunei case parohiale. Hram: „Soborul Sfântului Ioan Botezătorul”


Adresa: PAROHIA BALTA NEAGRĂ - comuna Nuci, sat Balta Neagră,  str. Malu Roșu nr. 19, judeţ Ilfov, Tel. 0736 460 177
Site: www.protoieriailfovnord.ro, link Parohia Balta Neagră
Emai-l: parohia.baltaneagra@gmail.com
Suna acum
Locatie