Parohia Balotești cu hramul Sfinților Nicolae, Teodor Tiron și Stelian.

I. ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR
A. Istoricul comunității parohiale.
Comuna Balotești a fost locuită din cele mai vechi timpuri, cu 6500 de ani înainte de Hristos. Prin săpăturile făcute în 45 de puncte arheologice au fost descoperite următoarele: o vatră de locuire paleologică, o așezare neolitică, 8 așezări din epoca bronzului, 4 din epoca fierului, 12 așezări din sec. III-V, 7 locuințe din sec. VII-XI. Numele Balotești vine de la Balotă sau Bolotă care a locuit aici cu fiii lui, (Balotești=ești al lui Balotă).
Satul Balotești este atestat documentar în 12 febr. 1615 de domnitorul Radu Șerban, nepot al lui Alexandru cel Bun, ...întărește postelnicului Ivașcu, fiul lui Vent din Balotești, cu fiii lui, stăpânirea pe moșie.
Domnitorul Alexandru, fiul lui Radu amintește de Balotești la 12 aprilie 1624 și la 11 mai 1627, întărind moșia unor apropiați.
B. Istoricul bisericii parohiale.
Biserica din satul Baloteşti a fost zidită de îngrijitorul ocnelor (închisorilor) domneşti boierul grec Zamfirache şi soţia lui Elena în cinstea sfinţilor Nicolae, Teodor Tiron şi Stelian, în anul 1763, după cum este scris în pisania din pridvorul Bisericii: În timpul domnitorului Constantin Cehan şi al mitropolitului Grigorie al Ungro-Vlahiei, au construit această Biserică din temelie cămăraşul ocnelor Zamfirachi şi soţia lui Elena, având ca patrie Grecia, (Arvanitohoria) întru slava celor trei sfinţi Nicolae, Teodor Tiron şi Stelian. Aşadar, roagă tu treimede sfinţi pe Sfânta Treime pentru ctitori. Anul 1763, Mai, 5, scrisă de preotul Stan.
Biserica este construită din cărămidă, în formă de cruce, având două turle pe acoperiş, una închisă în pridvor prevăzută cu grilaj pentru clopot, funcţionând ca şi clopotniţă până în anul 1944, când clopotul a fost ascuns pentru a nu fi luat de nemţi, iar a doua turlă a Pantocratorului în noas.
Zidul Bisericii are grosimea de 1 metru. Interiorul bisericii este iluminat de 5 ferestre de 130/47 cm, existând deasupra fiecăruia câte o răsuflătoare rotundă astupată cu o rozetă de piatră în filigran, pentru aerisire. Odata cu reparaţia acoperişului aceste rozete au dispărut.
Cu timpul, după restaurarea din anul 1982-1984 pridvorul Bisericii a fost închis cu uşă şi ferestre iar în altar s-au adăugat 2 ferestre mai mici de 60/50 cm, una la proscomidiar iar alta în partea opusă.
Lungimea Bisericii este de 17 metri iar lăţimea de 6 metri în exterior.
Pictura Bisericii este executată în frescă şi restaurată ultima dată în 1993, de pictorul Romeo Andronic, respectându-se pictura iniţială. Catapeteasma este din piatră, pictată şi restaurată în frescă.
Clopotul de 80 de kg a fost turnat în anul 1906 de locuitorii comunei cu ajutorul Ministrului Agriculturii Ioan Lahovari, precum este inscripţionat pe clopot. Acesta este spart acum şi nu mai este folosit, deşi a fost sudat de mai multe ori.
Repararea Bisericii Baloteşti cu hramul celor trei sfinţi s-a făcut în mod repetat astfel: în 1822 a fost reparată de boierul Panait; în anul 1868 de domnii P. Biculescu şi Nicolae Iacob; în anul 1965 au fost începute lucrări la turle distruse de cutremurul din 1944, nefinalizate încă de preotul Nicolae Constntinescu; iar în anii 1982-1984 Biserica a fost reparată în întregime prin consolidarea ei cu 3 armături în centură şi 3 în turle, prin grija părintelui Radu Ionescu Traian.
Restaurarea picturii s-a făcut 10 ani mai târziu 1992-1993 de pictorul de monumente bisericeşti Romeo Andronic. Lucrările au fost aprobate şi susţinute de Arhiepiscopia Bucureştilor, de Ministerul Culturii prin Secretariatul General pentru Culte, Direcţia Monumente Istorice, de locuitorii comunei şi de unele firme particulare. Biserica nu are obiecte de patrimoniu naţional.
La Proscomidiar se află scrise pe zid numele preoților parohi începând cu Stan, Petre, Toma, Andrei, Nicolae și Traian.
C. Cimitirul parohiei Balotești este lângă biserică arătând grijă și față de cei adormiți prin rugăciunile aduse lui Dumnezeu pentru ei. Nu sunt personalități bisericești îngropate aici.
D. Activități culturale și filantropice în trecut.
Nu se cunosc.
E. Profilul actual al parohiei.
Biserica are amenajată în pronaos o bibliotecă cu cărţi religioase, pe care credincioşii interesaţi de întărirea şi înţelegerea credinţei creştine le pot împrumuta.
După fiecare slujbă de seară, preotul rosteşte un cuvânt catehetic, (vineri seara) explicând fie o temă teologică, fie viaţa sfântului zilei, fie un obicei întâlnit în viaţa creştinilor din parohie.
Ocazional au loc discuţii cu creştinii ortodocşi în care sunt îndemnaţi să vină la slujbele bisericii, dar şi cu creştinii de alte confesiuni, pe anumite articole de credinţă neînţelese sau răstălmăcite de aceştia.
Preotul paroh Popescu Iulian este profesor titular al Școlii Balotești unde predă religia formând viitorii credincioși practicanți ai Bisericii.
F. Date de contact ale parohiei.
Biserica cu hramul sfinţilor Nicolae, Teodor Tiron şi Stelian din comuna Baloteşti este situată la 20 Km. Nord de Bucureşti, în județul Ilfov, comuna Balotești, Strada Unirii nr. 221
Căi de acces dinspre Bucureşti sunt: şoseaua Bucureşti –Ploieşti Km. 20 apoi dreapta D. J. 101; sau şoseaua de centură a Bucureştiului, apoi D. J. Pipera-Tunari-Dimieni-Baloteşti.
Parohia are și adresă de email: parohiabalotești gmail. com.
Biserica parohiei Baloteşti face parte din obiectivele turistice ale judeţului Ilfov, alături de alte biserici precum Grădiştea, Siliştea şi mânăstiri precum Căldăruşani, Snagov, Pasărea, Cernica mai vechi.
Suna acum
Locatie