PAROHIA AFUMAȚI II SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE

I. ARHIEPISCOPIA BUCUREȚTILOR

08. PROTOPOPIATUL ILFOV NORD

A.ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE.

[TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]
Parohia Afumați II ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” face parte din Protopopiatul Ilfov-Nord, alături de alte șaptezeci și cinci de parohii, două filii, patru mânăstiri, un schit și două capele.Parohia Afumați II este localizată în Comuna Afumați.Biserica cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, este situată în comuna Afumați, județul Ilfov, Șoseaua București-Urziceni, nr. 195. Comuna Afumați este situată în Câmpia Vlăsiei, pe malurile râului Pasărea, la 15 Km nord-est de București. Ea are în componență un singur sat, Afumați, satul de reședință, comuna acoperind o suprafață de 6325 ha. Prin centrul comunei trece șoseaua națională DN2, care leagă Bucureștiul de Urziceni. Chiar dacă satul Afumați este atestat documentar în 1510, urme descoperite pe teritoriul de astăzi ale comunei duc la opinia că originile sale, ca așezare omenească, sunt mult mai vechi. Istoricul român Constantin C. Giurescu spunea: ,,În ianuarie 1522, se ridică un nou pretendent, Radu, fiul nelegitim al lui Radu cel Mare. El își avea așezarea în satul Afumați din Ilfov, de aceea i s-a zis Radu de la Afumați. La Gubavi și la Ștefeni pe Neajlov birui Radu-avem acte interne de la el în februarie 1522-la Clejani însă fu învins și după alte ciocniri, silit să treacă, în aprilie, peste munți, la Brașov. Cu toate acestea, planul lui Mehmet nu a izbutit, iar aceasta se datorează perseverenței și vitejiei lui Radu de la Afumați”1.Amănunte mai ample despre Domnitorul Radu de la Afumați (???? - ?????) ni le pune la dispoziție Teodor Palade, cel care spune: ,,trupul lui Radu a fost dus apoi la mânăstirea din Curtea de Argeș, iar deasupra mormântului său s-a așezat o lespede frumoasă de marmură, pe care viteazul voievod e înfățișat călare, cu buzduganul în mână și cu mantia fluturând”2 În 1938, Ioan Gheorghiu3 a alcătuit o hartă pe care comuna Afumați figurează ca sat existent în perioada 1397-1535. În 1968, la reforma administrativă de atunci, a devenit parte a județului Ilfov. Comuna Afumați, are o suprafață de 63 Km2 și un număr de 7919 locuitori.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE.

[ISTORIA ZIDIRII EI]
Biserica cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, a fost construită între anii 1932-1940 de către enoriași în frunte cu Pr. Ioan Cherciu și Dl. Epitrop Dumitru N. Tudor1. Familiile Turmăcelu și Teodorescu au avut o contribuție majoră la ridicarea bisericii parohiale, deoarece terenul pe care s-a construit biserica, a fost donat de Dl. Dumitru Tudor
[PISANIEI].[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII]
Biserica este construită pe un plan trilobat, în forma tradițională de cruce, având o absidă semicircular la altar și două abside pe laturile de nord și de sud ale naosului, iar pe latura de vest se află un pridvor închis. Biserica prezintă trei turle identice așezate pe pronaos și turla mare deasupra naosului. Turlele de pe pronaos sunt pătrate în secțiune, iar turla naosului la exterior este octogonală și la interior este circulară. Ferestrele sunt dreptunghiulare la toată biserica mai puțin la un pridvor unde au deschiderea în arc de cerc. Cornișa este puternic profilată având un complex desen. În ceea ce privește arhitectura interioară, biserica parohială regăsim cele trei elemente tradiționale arhitecturii bizantine: Altar, Naos, Pronaos. Pridvorul este în interior dreptunghiular. De remarcat din punct de vedere arhitectural este bolta pridvorului, cu puternice influențe gotice. Cu strădania Pc. Pr. Paroh Ionică Florin, între anii 2013-2015 s-au efectuat o serie de lucrări importante: montarea de uși și geamuri termopan în biserica parohială, montarea de piatră naturală pe soclul bisericii, refacere sageac, refacere astereală, schimbarea tablei de pe acoperișul bisericii și montarea de tablă tip zinc titan, refacerea instalației electrice, refacerea fațadei bisericii, realizarea unui sistem de încălzire prin pardoseală și pavarea cu granit pe toată suprafața bisericii parohiale, refacerea proscomidiarului, montarea sistemului de efracție și incendiu, montarea sistemului de aer condiționat. Aceste lucrări au fost realizate cu sprijinul: Primăriei Afumați, Secretariatului de Stat pentru Culte, SC MB Telecom S.RL, D-lui Inventator Mircea Tudor, D-lui Economist Ciuclea Ionel, D-lui Anghel Sorin, D-lui Prof. Univ. Dr. Mărgărit Nicolae, D-nei Av. Ștefănescu Tudorița și a enoriașilor Parohiei Afumați II.2
[PICTURA]
Pictura bisericii a fost realizată în anul 1940 de către maestrul Iosif Keber3, în tehnica fresco. Începând cu luna mai 2015 pictura murală se află în cadrul procesului de restaurare și conservare.
[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI]
Catapeteasma bisericii din lemn de stejar împreună cu strănile au fost sculptate în anul 1940 la mânăstirea Plumbuita. Icoanele și ele vechi, sunt pictate majoritatea de Iosif Keber, iar altele de Irineu Protcenco4. Policandrele bisericii sunt din anul 1940.
[POMELNICE ŞI ALTE ÎNSCRIERI SAU INSCRIPŢII]
În Proiectul de restaurare pictură murală se precizează: ,,în interiorul bisericii, există patru pisanii. Trei pisanii în pridvorul bisericii, realizate din plăci de marmură și scrise în limba română și încă o placă de marmură de mari dimensiuni în sfântul altar ce reprezintă pomelnicul bisericii, cu ctitorii care au ajutat la ridicarea bisericii”5. În cadrul acestor pisanii, se evidențiază: când s-au început lucrările de construire a bisericii, când a avut loc sfințirea bisericii, cine a sprijinit acest proiect de construire a bisericii, Pomelnicul bisericii din sfântul altar, unde este enumerat Comitetul
[ŞIRUL PREOŢILOR]
În ceea ce privește preoții slujitori, amintim: PC Pr. Paroh Ioan Cherciu (1940 - 17 aprilie 1963), PC Pr. Paroh Ceroiu Toma (1963 -1993), PC Pr. Paroh Popescu Argeș Mircea(1993 – 2012) și din 2012 până în prezent biserica este păstorită de PC Pr. Paroh Ionică Florin și de PC Pr. Coslujitor Alexandru Cristian.
[CÂNTĂREŢI ŞI EPITROPI DE SEAMĂ]
În calitate de epitropi ai bisericii, amintim: Dl. Dumitru Tudor în timpul căruia s-a construit biserica, Dl. Ilie Ivan, Dl. Ruse Ristache, Nica Ion, Nica Dumitru, Boboc Ivan, Voicu Dumitru. În calitate de cântăreți amintim: Dl. Ionescu Ion, Tudor Melu, Ciai T. Vasile.

C. CIMITIRUL PAROHIAL:.

A luat naștere la data de 2 octombrie 1946, prin actul de donație a Dl. Marin Tănase Petre, enoriaș al Parohiei Afumați II. Terenul donat pentru înființarea unui cimitir parohial, a fost semnat de Dl. Marin Tănase Petre, Pr. Paroh Ioan Cherciu, Dl. Cristache Ion Marin și Dl. Dumitru Nica. De la 01.09.2012 cimitirul este administrat de Pr. Paroh Ionică Florin, cel care a realizat cadastru și intabularea terenului cimitirului și un Registru pentru evidența locurilor de concesiune.

D. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT

[ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ]
De curând a fost realizat un Protocol de colaborare între Parohia Afumați II și Școala din Afumați. De nenumărate ori elevii alături doamna profesoară de religie, au participat la biserică cu ocazia Posturilor de peste an, pentru a primi Sfânta taină a Spovedaniei și Sfânta Taină a Euharistiei, la cateheza săptămânală susținută de Pr. Coslujitor Alexandru Cristian. În cadrul activității social- filantropice evidențiem experiența comuniunii și solidarității cu cei aflați în lipsuri și nevoi. Astfel au fost acordate ajutoare socialemultor persoane aflate în dificultate, s-au săvârșit vizite pastorale la cele două azile de bătrâni, de pe raza comunei Afumați.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI

[ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.]
Parohia Afumați II are 952 de familii ortodoxe, împărțite în două sectoare bine delimitate.
SURSE BIBLIOGRAFICE
1. GIURESCU, C. Constantin, Istoria românilor, vol. II, Ed. BIC ALL, București, Ediție îngrijită de Dinu C. Giurescu, 2007.
2. HASNA, Andrei, Proiect de conservare-restaurare pictură murală, București, martie, 2015.
3. PALADE, Teodor, Radu de la Afumați, vol. I, Monografie istorică, Ed. Tipografia românească, București, 1923.
Date de contact Parohia Afumați II
ADRESA- Șos. București-Urziceni, nr. 195, com. Afumați, jud. Ilfov.
HRAMUL- Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir.
Pr. Paroh Dr. Ionică Florin.
Pr. Coslujitor Alexandru Cristian.
Suna acum
Locatie