Micromonografie Parohia Vânători

I.08.47. Parohia Vânători
A. Istoricul comunității parohiale
Numele parohiei și protopopiatul din care provine
Parohia Leșile este situată în Comuna Petrăchioaia, sat Vânători, Județul Ilfov și face parte din Protopopiatul Ilfov Nord.
Localitatea Vânători se află situată la aproximativ 22 km de București, spre răsărit, fiind amplasată pe malul stâng al râului Mostiștea: ,,din cele relatate de bătrâni, satul s-a format pe la anul 1800”1.
Numele localității (toponimie)
Odinioară satul se numea Creața-Leșile, sau Leșile. Și-a căpătat numele de la niște țărani liberi care s-au așezat cu gospodăriile în această zonă unde se găsea un soi de mărăcinișuri numite ,,leșe”. Din acest motiv iar lor li se spuneau ,,oamenii din leșe”, iar mai pe scurt ,,Leșile”.
Prezentare generală a localității
În locurile unde se găsesc înfiripate gospodăriile locuitorilor din acest sat, mai înainte de anul 1864 treceau neșlefuite fiarele plugurilor de lemn ale țăranilor. Întregul pământ aparținea Mănăstirii Cernica, fiind una dintre cele mai bogate mănăstiri.
Începând cu secolul XIX-lea această întinsă moșie a trecut prin proprietatea diferiților boieri, care au pierdut-o fie urmare decesului, fie prin faliment.
Până în anul 2010, Parohia Leșile avea în componență satele Vănători, Gagu și Creața (sau Golășei). Din 2010 biserica satului Gagu a fost transformată în parohie, iar din anul 2015 satul Creața (Golășei) a fost arondat Parohiei Gagu, astfel că, în prezent, Parohia Leșile are în componență doar satul Vânători.
B. Istoricul bisericii parohiale
Istoria zidirii bisericii
Biserica din satul Vânători poartă hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena.
Până în prezent nu s-a alcătuit o monografie a acestei biserici, încât în zilele de astăzi este foarte greu de reconstituit trecutul acestei parohii.
Oricum, din povestirile oamenilor locului, se pare că biserica a fost construită cândva între anii 1848-1852. Cel care a sponsorizat și susținut construcția bisericii, devenind astfel ctitorul bisericii, a fost boierul Stelian Popescu, ginerele marelui boier Brăiloiu. Biserica a fost sfințită la 1 septembrie 1852 de către Mitropolitul Nifon.
Arhitectura (plan, dimensiuni, materiale de construcție)
Biserica este construită din cărămidă de zid arsă iar ca mortar, s-a folosit o proporție dintre pământ galben (lut) amestecat cu nisip. Construcția este în formă de cruce, având o singură turlă. În conținutul Monografiei album, se evidențiază următoarele: ,,În zilele majestăților Carol I și Elisabeta, regele și regina României fiind arendași ai acestei moșii domnul Ilie Chirculescu s-a reînnoit această Sfântă biserică din inițiativa sa și cu ajutorul sătenilor sa retârnosit din nou la anul 1887 decembrie 6”2. Pictura
Pictura a fost realizată imediat după terminarea construcției, fiind simplă în stil neobizantin( în ulei). Nu se cunoaște numele pictorului, dar necesită un proces de conservare și restaurare murală.
Obiecte vechi de cult
Biserica nu posedă obiecte de cult vechi.
Manuscrise și cărți vechi
Parohia nu dispune de cărți de cult vechi.
Pomelnice și alte înscrieri sau inscripții
Biserica posedă lista cu Membrii Adunării Prohiale și unele tabele privind listele cu membrii electori din anul 1936. Se păstrează pomelnice mai vechi cu locuitorii satului amintiți la Sfânta Liturghie.
Șirul preoților parohi
Pr. Opaschi Mihail, Pr. Popescu Victor, Pr. Lăzărescu Emanoil (1961-1968), Pr. Popescu Constantin (1968-1979), Pr. Nicola Alexandru (1979-1989), Pr. Niculae Marin (1989-2015).
Cântăreți și epitropi de seamă
Tudor B. Ion , Enache Zaharia, Nazaru Pavel – Secretarul Adunării Parohiale din anul 1939, Roman Vlăiceanu – epitrop în anul 1938.
C. Cimitirul
Cimitirul este amplasat în curtea bisericii, având aproximativ 2000 m.p și a fost dat în folosință odată cu finalizarea bisericii în anul 1852. Cu toate acestea nu se mai păstrează cruci sau obiecte funerare de la acea dată.
D. Activități culturale și filantropice în trecut
Nu sunt consemnate astfel de evenimente.
E. Profilul actual al parohiei
Numărul de credincioși
În prezent sunt înregistrate în jur de 180 de gospodării, de credință creștin-ortodoxă.
Activități pastoral-misionare
Activitățile pastoral-misionare sunt îndeplinite de preotul înlocuitor Pr. Petre Daniel (de la Parohia Gagu) în timpul vacantării postului de preot paroh.
Notă bibliografică
1. PROTOIERIA ILFOV NORD, Monografie Album, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2012.
Datele de contact ale parohiei
Parohia Leșile – Sf. Împărați Constantin și Elena.
Comuna Petrăchioaia, sat Vânători, Județul Ilfov
Suna acum
Locatie