Micromonografie Parohia Grecii de Sus

Micromonografie Parohia Grecii de Sus
A. Istoricul comunității parohiale
Numele parohiei și protopopiatul din care provine
Parohia Grecii de Sus este situată în comuna Grădiștea, sat Grecii de Sus, județul Ilfov și face parte din Protopopiatul Ilfov Nord. Localitatea Grecii de Sus este așezat în partea de nord-est a județului Ilfov, la 30 km de București pe malul de sud al Lacului Căldărușani și pe emisarul acestuia Cociovaliștea. Prin calea ferată București-Urziceni-Galați- cu frumoasa gară Greci - și rețeaua de șosele, are multiple legături cu Bucureștiul și cu Urziceniul, fiind situat la distanță egală de ele (25-30 km). Numele localității (toponimie)
Odinioară satul se numea Greci. În anul 1934, s-a atribuit comunei numele de Grădiștea, considerându-se în mod greșit, că numele de Greci ar fi împrumutat de la boierii Greceanu. Se consideră de către cercetători, că numele de Greci provine de la contactul cu locuitorii greci care au exercitat activitate economică în această zonă sau au făcut comerț cu mărfuri grecești.
Prezentare generală a localității
Înglobând în teritoriul său urmele unor așezări mai vechi, satul Greci – prima așezare pe raza actualei comune – s-a format la poalele vechiului codru al Vlăsiei și face parte din grupa satelor de pe câmpia cu același nume. Aceste sate s-au format și s-au dezvoltat în apropierea drumului de legatură între Dunăre și capitalele Țării Românești, Târgoviște și Gherghița, drum care trecea prin regiunea cuprinsă între râul Prahova și râul Ialomița.
Vecinii: E orașul Fierbinți; V com. Moara Vlăsiei și Dascălu; N com Gruiu și Nuci; S com. Petrăchioaia.
Cadrul fizico-geografic al satului nostru au constituit o premisă favorabilă pentru dezvoltarea timpurie a vieții sociale. Descoperiri arheologice relativ recente au scos la iveală urme de viață umană din perioada bronzului timpuriu. S-au găsit urme și din perioada bronzului dezvoltat încadrate în cultura Tei1. Pe baza acestor mărturii se poate considera că zona a fost locuită încă din mileniul al II –lea î.d.H. când din amestecul triburilor neolitice de pe teritoriul străvechi al patriei noastre cu triburile de păstori venite la noi dinspre nord și nord-est, se forma o nouă populație vorbind o limbă indo-europeană, creatoare a epocii bronzului, populație din care s-au desprins tracii și mai târziu daco-geții, căci pe teritoriul satului nostru se găsesc urme ale celor mai îndepărtați strămoși ai noștrii.
Se poate afirma cu certitudine că vechiul sat Greci, exista în vremea domnitorului Mircea cel Bătrân (1386-1418), când unor boieri li se acordă ,,ocină și dedină”2, (proprietăți) în zonă, în detrimentul obștii țărănești. Prima atestare documentară, a satului este de la 1462, când este pomenit un ,,Duca de la Greci”. Apoi la 1469, printr-un hrisov din 25 august emis în București de Radu cel Frumos, domnitorul Țării Românești, acorda ,,...Grecii toții...” împreună cu alte sate, unor boieri. B. Istoricul bisericii parohiale
Istoria zidirii bisericii
Cu voia Tatălui, cu puterea Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, s-a ridicat din temelie, această Sfântă Biserică a parohiei Grecii de Sus, pe malul Lacului Căldărușani, în anul 1845, de marele agă Dimitrie Greceanul și soția sa Elena, în preajma conacului lor, ce se află și astăzi în partea de sud a sfântului locaș. Pisania veche a bisericii, scrisă cu litere chirilice, glăsuiește așa: ,,Această Sfântă Biserică sau ziditu din temelie și sau împodobitu cu toate cele trebuincioase întru cinstea Preasfintei Treimi care este praznicul în ziua vechiului târg al cătunului Grecii de Sus spre veșnica pomenire a neamului ctitoricesc cu cheltuiala marelui agă Dimitrie Greceanu și osteneala soției dumisale Elena născută Bălăceanca. Leat 1845".
Arhitectura (plan, dimensiuni, materiale de construcție)
Biserica are formă de navă, (tipul dreptunghiular), lungime 22 metri, lățime 8 metri, din zid (cărămidă de apă nearsă, zidită, iar ca mortar-liant pentru cărămăzi s-a folosit o proporție dintre pămân galben (lut) amestecat cu nisip.var), cu un pridvor în față, fără fundație, catapeteasma din zid, cu o turlă.. În anul 1971/1972 este construită o clopotniță nouă. La data de 05.10.2011, P.S. Varsanufie Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor la acea dată, a sfințit piatra de temelie pentru construcția unei biserici noi cu hramurile ,,Nașterea Maicii Domnului" și ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel"..
Pictura
Nu se cunosc de
talii despre pictura de la 1845. Doar pe peretele dinspre vest, deasupra intrării în biserică se păstrează un fragment, se pare, din prima pictură, cu tabloul votiv al ctitorilor. În anul 1951, s-a făcut din nou întreaga pictură în frescă, pictor fiind Ioan Docăresc. Între anii 1983-1984 s-a restaurant în întregime pictura bisericii, pictându-se din nou pridvorul și icoana hramului. Nu se cunosc nume de pictori sau restauratori.
Obiecte vechi de cult
Biserica are obiecte de cult vechi, cum ar fi un potir și un disc de la 1903, sf. epitaf de la 1906, cristelniță de la 1910, precum și icoane de la 1845. Manuscrise și cărți vechi
Parohia avea multe cărți de cult vechi, dar care au fost deteriorate de incendiul din anul 2011. Fiind parohie nou înființată nu are arhivă cu documente vechi. Pomelnice și alte înscrieri sau inscripții
Biserica are un pomelnic de la 1906 cu ctitorii bisericii.și urmașii în viață ai acestora.
Șirul preoților parohi
Slujitorii acestei biserici: pr. Ștefan sin Stroie(1845-1877); pr.Mircu Popescu (1877-1898) a cărui fotografie se găsește și astăzi în sfântul altar . După 1898, biserica devine filie a parohiei Grădiștea fiind deservită de preoții acestei parohii: pr.Petre Micșunescu (1898-1934); pr. Ioan St. Cazan; pr.Porfirie Baltag; pr.Ioan Popescu (1976-1989); pr.Păun Constantin (1989-2010); pr.Izak I. Corneliu (2010-prezent).
Cântăreți și epitropi de seamă
Ion Sandu (Nicolae), fost și scriitor al satului, venea de la Moara Săracă, făcând drumul cu calul.
C. Cimitirul
Inițial în anul 1845, cimitirul s-a aflat lângă biserică pe latura de nord a acesteia. În anul 1925, acesta a fost mutat în alt loc, la intrarea în sat, unde se află și astăzi. Pe vechiul loc al cimitirului din curtea bisericii s-a sădit în anul 2011 o livada de pomi fructiferi.
D. Activități culturale și filantropice în trecut
Nu sunt consemnate astfel de evenimente, cu toate că, după spusele celor mai bătrâni preoții aveau grijă de ”țiganii săraci”, ca și de oricare suflet necăjit și întrsitat.
E. Profilul actual al parohiei
Numărul de credincioși
Parohia deservește un număr de 798 credincioși.
Activități pastoral-misionare
Activitățile pastoral-misionare sunt îndeplinite de preotul paroh Izak I. Corneliu.
Datele de contact ale parohiei
Parohia Grecii de Sus, strada Primăriei nr. 44, com. Grădiștea, Ilfov. Hramul ,,Sfânta Treime”. Telefon 0767.931736
Bibliografie
Pascu, Teodor și colab.: Grădiștea - Căldărușani, județul Ilfov, Schiță monografică privind evoluția satului GRECI – veche așezare de pe malul lacului Căldărușani.
București, 1974. Retipărit Primăria com. Grădiștea, 2012.
Suna acum
Locatie