MICROMONOGRAFIA PAROHIEI SURLARI

I. ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR
Parohia Surlari face parte din Protoieria Ilfov-Nord, cu sediul în orasul Otopeni -Ilfov si face parte din comuna Petrechioaia, aflându-se la circa 21 kilometri de București.
A. Satul Surlari se află în partea de Nord a Județului Ilfov, fiind învecinat la Răsărit cu satul Măineasca, la Vest si la Sud cu satul Petrechioaia, iar în rest este înconjurat de terenuri agricole si de Lacul Mostistea. Actualmente, acest sat face parte din comuna Petrechioaia. În marginrs dreaptă a satului, pe brâul râului Mostistea este clădită biaerica Surlari, care răsare asemenea unui crin alb alături de scoală si căminul cultural. Printre grădini și livezi de pruni, biserica Surlari, care este un monument istoric se ridică mândră, privind și veghind asupra întregului sat.
Localitatea și-a căpătat denumirea de la oamenii muncitori care prelucrau lemnele și le așezau în formă de surlă, pentru a le feri de intemperiile vremii. Biserica Surlari, cu hramul Sfântului Dimitrie, izvorâtorul de mir, a fost clădită în 1745, ctitorii săi, cei care au stăruit și ajutat la ridicarea sfântului lăcaș, fiind Matei Fălcoianu, soția sa, Marghioala și Ioniță Dorojan cu soția sa. Toți aceștia sunt pictați în pronaosul Sfântului Lăcaș, iar numele lor, alături de al altor enoriași evlavioși, se regăsește în pomelnicul bisericii.
B. Biserica este clădită pe o temelie solidă din cărămidă, care a depășit cu brio toate intemperiile vremurilor. În 1905 s-au întreprins primele lucrări semnificative de întreținere, când partea exterioară a lăcașului a fost supusă unor lucrări de reparații.
În anul 1925 din îndemnul preotului paroh Gheorghe Apostolescu, s-a înzestrat Sfântul Lăcaș cu multe icoane noi, toate icoanele din metal de pe Catapeteasmă fiind la rândul lor restaurate, devenind podoabe de valoare ale Bisericii. Cinci ani mai târziu, noi obiecte , candele și sfeșnice, intrau în patrimoniul bisericii.
De-a lungul timpului, în această parohie au slujit mai mulți preoți fiecare aducându-și contribuția la păstrarea în stare bună a sfântului lăcaș și la îmbunătățirea stării sale, respectiv părintele Willy Apostolescu, apoi preotul Diaconescu Marin, devenit primul părinte paroh odată cu ridicarea filialei la rangul de parohie, părintele Dincă Gheorghe, venit în localitate în 1969 și părintele Măinescu Adrian, actualul părinte paroh, din 1989.
Astfel, în timpul părintelui paroh Măinescu, Sfântul Lăcaș a trecut printr-o serie de lucrări, atât la exterior, cât și la interior, lucrări ce au dus la consolidarea sa și la refacerea strălucirii pierdute treptat în timp.
În primăvara anului 2001 începeau lucrările la exteriorul Bisericii, lucrări care au implicat decopertarea întregii zidării, îmbrăcarea clădirii în plasă de Buzău pentru consolidare și suport, retencuirea ei, iar la final acoperirea cu strop în praf de piatră. Acoperișul a suferit la rândul său lucrări extinse, lemnpria veche și deteriorată fiind înlocuită, iar tabla nouă a fost asezată pe întreaga suprafață, Biserică, turlă, tindă.
În 2004 începeau lucrările la interiorul Bisericii. Tencuiala fiind deteriorată a fost complet îndepărtată pentru a permite introducerea unor materiale izolante în punctele sensibile, asezarea unei tencuieli noi, mai trainice și turnarea unor centuri pentru consolidarea pereților. Pardoseala și scările de acces au fost acoperite cu gresie de culoare maro și negru, imitând parchetul. Un coș a fost adăugat Bisericii, iar mobilierul intern a fost recondiționat. Starea avansată de deterioare a Tâmplei din lemn, a determinat înlocuirea acesteia cu una nouă, din piatră, în formă de semicerc, din motive estetice și pentru o mai mare trăinicie a ei. Instalația electrică a fost refăcută în totalitate, o parte din cabluri fiind trase prin pardoseală.
În septembrie 2005 a avut loc resființirea bisericii. În 2008 s-a pictat întreaga biserică, de către preotul Dragu Mihai din Ploiești și preotul Cârstina Gheorghe din Dragoslavele, în ulei.
Toate aceste lucrări au dus la consolidarea lăcașului și refacerea imaginii sale, asigurându-se astfel perpetuarea în timp a acestui minunat lăcaș care, pentru generațiile ce vor urma, va continua să vegheze asupra locuitorilor surlăreni.
În realizarea acestora, părintele paroh Măinescu Adrian s-a implicat activ, supervizând realizarea și îndeplinirea cu eficiență a fiecărei lucrări, iar fondurile au fost asigurate prin grija primarului localității Voluntari, ing. Pandele Florentin Costel.
C. Cimitirul parohial se află în curtea Bisericii, având o suprafață de 7000 mp și se prezintă foarte bine.
D. Preotul paroh Măinescu Adrian ține activități catehetice cu tinerii și cu ceilalți creștini, sâmbetele după Vecernie și la Sărbători Mari.
În cursul anului la Sărbătorile importante se împart pachete pentru bătrâni și familii nevoiașe din parohie.
E. Parohia Surlari are un număr de 120 gospodării cu 280 credincioși, satul fiind îmbătrânit, iar foarte multe gospodării sunt părăsite.
Adresa Parohiei : Comuna Petrăchioaia, Sat Surlari, str. Crișului nr. 194, Județul Ilfov ; Preot paroh Măinescu Adrian –Nr. Telefon 0720.482.582
Pr. Paroh,
Pr. MĂINESCU ADRIAN
Epitropi
Dumitru Vișsan
Cântăreți
Ștefan I. Dumitru
Ispas Ion
Suna acum
Locatie