MICROMONOGRAFIA PAROHIEI STOIENOAIA

I. ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR
A.ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia Stoienoaia ,,Naşterea Maicii Domnului’’ face parte din Protopopiatul Ilfov Nord. Parohia Stoienoaia se află în Comuna Petrăchioaia a cărei denumire provine de la numele Stolnicului Petrache Arion1. Comuna Petrăchioaia se află în partea central-estică a judeţului Ilfov, pe malurile Mostiştei, fiind formată din satele: Petrăchioaia (reşedinţa), Stoienoaia, Surlari, Măineasca şi Vânători. La sfârşitul secolului al XIX-lea comuna purta numele de „Creaţa-Leşile”2. În anul 1981, în urma unei reorganizări administrative a zonei, comuna a fost transferată în cadrul Sectorului Agricol Ilfov, devenit în 1997 judeţul Ilfov. Din punct de vedere demografic, conform recensământului realizat în anul 2011, populaţia comunei se ridică la 3498 de locuitori, dintre care aproximativ 400 sunt romi. Pe teritoriul comunei au fost descoperite în mod întâmplător o serie de vestigii ale trecutului istoric, precum: unelte de silex, fragmente de ceramică, fusaiole, greutăţi pentru războiul de ţesut, un topor din piatră şlefuită, etc. În prezent obiectele găsite se păstrează în vitrina muzeu a Şcolii Gimnaziale nr. 1 Petrăchioaia.
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI]„Această Sfântă şi Dumnezeiască Biserică cu hramul ‹‹Naşterea Maicii Domnului›› nu se ştie în ce an a fost ridicată întâi din lemn, iar în anul 1810 a fost pusă pe temelie de zid de Doftorul Constantin Darvari pe moșia dumnealui ce o avea zestre de la socrul său, logofătul Stoian”3. Mai târziu, după cum se poate vedea din chipurile ctitoriceşti, urmaşii Doftorului Darvari au mai refăcut sfânta biserică. Apoi, vitregia vremurilor a făcut ca această biserică să rămână în paragină timp de 25 de ani, până în anul 1925 când sătenii împreună cu preotul Willy G. Apostolescu au început repararea sfântului lăcaș. Ei au fost ajutaţi de Eufrosina C. Constantinescu împreună cu sora sa Elena Darvari, strănepoate ale vechilor ctitori și vlăstare din vestitul neam al Buzeștilor. În data de 29 mai 1927, biserica a fost resfinţită de primul patriarh al României, Miron Cristea. În anul 2000, în timpul preotului paroh Mihai Postelnicu a fost refăcută tencuiala exterioară a bisericii şi s-a înlocuit în întregime învelitoarea. În anul 2008 Parohia Stoienoaia a primit din partea unei comunităţi din Paldau, Austria patru clopote în greutate totală de 1800 kg turnate la Graz în anul 1922. Cu sprijinul comunităţii locale, primarul comunei Petrăchioaia, Stanciu Ştefan, consilierii primăriei, primarul oraşului Voluntari, Florentin Costel Pandele, Generalul Gabriel Oprea şi Generalul Puiu Iordănescu, au ridicat în incinta bisericii un aşezământ social cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil’’ şi o nouă clopotniţă pentru cele patru clopote primate ca donaţie. Această clopotniţă a fost sfinţită la data de 8 noiembrie 2008 de către Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul însoţit de părintele protopop Păun Constantin şi un sobor de preoţi şi diaconi. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII]. Biserica este înscrisă începând cu anul 2010 în Lista monumentelor istorice, clasa B, cod de identificare IF-II-m-B-15302. Din punct de vedere arhitectural, biserica este construită pe o suprafaţă de 156,43 mp, în formă dreptunghiulară de aproximativ 21m x 8m, fiind prevăzută cu o turlă înaltă de 15,20m. Fundaţia este realizată din cărămidă normală, plină, cu o adâncime de fundare la cca. 65 cm faţă de cota terenului natural. Bolţile peste parter sunt realizate din zidărie peste care s-a montat o şarpantă din lemn, acoperită cu tablă. Turla este realizată din zidărie şi acoperită cu şarpantă de lemn având învelitoare din tablă. Pereţii bisericii sunt tencuiţi la interior şi exterior, fără elemente decorative pe faţadă, iar de jur împrejurul bisericii există un trotuar din beton. Accesul în pod se face printr-o scară din pronaos.[PICTURA]. Pictura bisericii a fost restaurată în anul 1983 de către pictoriţa Marica Râmniceanca, preot paroh fiind Mişu Radu. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI]. Icoanele vechi împărăteşti de factură grecească au fost realizate în anul 1823 de Constantin Grecul. Alte icoane reprezentând pe Domnul Iisus Hristos şi Maica Domnului au fost zugrăvite în 1888 de Anton Serafim. Policandrul mare al bisericii este din bronz şi datează din anul 1927. În categoria cărţilor vechi ce s-au păstrat până în prezent intră Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie tipărită în anul 1888. [POMELNICE ŞI ALTE ÎNSCRIERI SAU INSCRIPŢII]. Pe icoana împărătească a Domnului Iisus Hristos există următoarea inscripţie: ,,Constantin Grecul, 1823, Sept. 20”. Pe icoana împărătească a Maicii Domnului scrie: ,,Mâna lui Constantin Grecul 1823”. Pe policandrul mare al bisericii se regăseşte inscripţia: ,,Dăruit de Elena Darvari dr. şi Eufrosina Constantinescu 1927. A costat 14.000 lei”4. [ŞIRUL PREOŢILOR]. În ceea ce privește preoții slujitori, amintim: PC Pr. Paroh iconom stavrofor Willy G. Apostolescu în timpul căruia biserica a fost resfinţită în anul 1927, a păstorit până în 1946, din 1946 până în 1988 slujitor a fost PC Pr. Paroh Mişu Radu, din 1988 până în 1993 biserica a fost păstorită de PC Pr. Paroh Nicola Alexandru, din 1993 până în 2011 slujitor a fost PC Pr. Paroh Postelnicu Mihai, iar din anul 2011 biserica este păstorită de PC Pr. Paroh Georgescu Marius Cătălin. [CÂNTĂREŢI ŞI EPITROPI DE SEAMĂ]. În calitate de epitropi ai bisericii, amintim: Constantin I. Popa, Ioniţă Grigore, Constantin Dumitru. În calitate de cântăreți amintim: N. Ioniţă, Nicolae I. Nicolae, Chirilă Gheorghe, Ştefan Dumitru, Sandu Tudor, Eftimie Mihail.
C. CIMITIRUL PAROHIAL: Se întinde pe o suprafaţă de 8867,37 mp, fiind administrat în prezent de Pr. Paroh Georgescu Marius Cătălin, cel care a instalat în cimitir un sistem tehnic de securitate-monitorizare video şi a întocmit un Registru pentru evidenţa locurilor de concesiune.
D. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT[ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ]. Pentru intensificarea cooperării dintre Parohia Stoienoaia şi unitatea de învăţământ aflată pe teritoriul Comunei Petrăchioaia, parohia a încheiat un Protocol de colaborare cu Şcoala Gimnazială nr. 1 Petrăchioaia. Totodată evidenţiem faptul că, în repetate rânduri, elevii împreună cu doamna profesoară de religie au participat la slujbele oficiate în biserică. Cu strădania Pr. Paroh Georgescu Marius Cătălin s-a amenajat și organizat biblioteca parohială, care în prezent cuprinde peste 1000 de volume din revistele periodice „Ortodoxia”, „Biserica Ortodoxă Română”, „Studii Teologice”, „Glasul Bisericii”, precum şi alte cărţi de specialitate. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, prin contribuţia enoriaşilor, mai multor familii sărace din parohie le-au fost acordate ajutoare constând în produse alimentare şi haine. De asemenea, cu prilejul colectelor pentru sinistraţi și bolnavi, organizate la nivel central, credincioşii au fost îndemnaţi să manifeste compasiune și solidaritate faţă de creștinii aflaţi în situaţii dificile.
E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Parohia Stoienoaia are 270 de familii ortodoxe.
SURSE BIBLIOGRAFICE
1. BRĂTULESCU, Prof. Victor, Glasul Bisericii, XXV (1966), 7-8, pp. 622-668.
2. LAHOVARI, George Ioan, Marele Dicţionar Geografic al României, vol. II, Stab. Grafic J.V. Socecu, Bucureşti, 1899.
3. Monografie Album „Protoieria Ilfov Nord”, Ed. Basilica, Bucureşti, 2012.
4. Pisania Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” – Parohia Stoienoaia
5. http://primaria-petrachioaia.ro/
Date de contact Parohia Stoienoaia
ADRESA - Șos. Măineasca, nr. 208, com. Petrăchioaia, jud. Ilfov.
HRAMUL - Naşterea Maicii Domnului.
Pr. Paroh Georgescu Marius Cătălin.
Suna acum
Locatie