MICROMONOGRAFIA PAROHIEI GHERMĂNEŞTI

I. ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR
A.ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC. Parohia Ghermăneşti se află în Protopopiatul Ilfov Nord, Biserica cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae”, Parohia Ghermăneşti se află în partea de Nord a judeţului Ilfov, din satul Ghermăneşti, comuna Snagov. Ca datare istorică Satul Ghermăneşti apare ca localitate de sine stătătoare în anul 1925, aparţinând în acea vreme comunei Lipia-Bojdani.1  După aceea, satul Ghermăneşti a fost alipit comunei Tâncăbeşti, astăzi localitatea Snagov, care făcea parte din plasa Buftea-Bucoveni a aceluiaşi judeţ şi era formată din satele Ciofliceni, Ghermăneşti, Mitropolia, Tâncăbeşti şi Filitis.2 Întemeierea localităţii Snagov este strâns legată de construirea mănăstirii Snagov pe ostrovul din nordul lacului Snagov, de către primii voievozi de după Basarab I (1310 – 1352), poate Vladislav I al Ungrovlahiei (1325 – 1377) sau succesorul său Radu I (1377 – 1383). Astfel, primele atestări documentare despre satele Snagovului aparţin secolului al XV-lea, ele fiind dăruite tot în aceeaşi perioadă Mănăstirii Snagov. Mai precis, cel mai vechi document este datat 7 noiembrie 1428, emis de către Dan al II-lea (1422 – 1426, 1427 – 1431) la Târgovişte, oraş care era în acea vreme capitala ţării Româneşti. „Drept accea după dăruirea pământului soției mele și doamna mea, am dăruit cu toată cinstea și buna chibzuială Snagovul, cu o bună dragoste împreună cu bălțile și satele Fringhișești și Turbați”. La sfârşitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Tâncăbești, făcea parte din plasa Snagov a judeţului Ilfov, şi era formată din satele Ciofliceni, Izvorani, Tâncăbeşti-Filitis şi Tâncăbeşti-Mitropolia, având în total 1385 de locuitori şi 317 case.3
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE.
[ISTORIA ZIDIRII EI] În satul Ghermăneşti a fost o biserică mică veche din bârne de stejar ale cărei origini nu se cunoaşte. Nu avea frescă, sau pictură murală, ci numai icoane pictate pe tablă şi prinse în cuie de tavanul bisericii care era din scânduri. Deteriorându-se a fost demolată în anul 19504. Din materialul rezultat s-a făcut clopotniţa din curtea Bisericii noi. Stranele, candelele şi alte obiecte existente în biserica veche s-au donat Bisericii din parohia Baloteşti, satul Preoţeşti, jud. Ilfov. Parohia Ghermăneşti a devenit de sine stătătoare în anul 1941 prin dezlipirea de la parohia Dobroşeşti de care a aparţinut până în acel an, preot paroh fiind la acea vreme părintele Ioan Georgescu. Biserica actuală s-a început în anul 1928 iniţiatori fiind Zaharia Preoţescu şi Teodor Preoţescu cântăreţul Bisericii. Biserica s-a terminat şi sfinţit în 1945. S-a început construcţia în timpul preotului Tiberiu Râpeanu şi s-a continuat sub preotul Ioan Georgescu ambii fiind preoţi la Dobroşeşti de care depindea satul Ghermăneşti. În anul 1941 când preotul Ionescu P. Petre a fost numit preotul parohiei Ghermăneşti, biserica nouă era numai tencuită pe dinafară. Prin strădania preotului Ionescu P. Petre şi a cântăreţului bisericesc Teodor Ionescu Preoţescu tatăl preotului, înconjuraţi de un comitet de enoriaşi în frunte cu epitropul Vasile I. Andrei şi cu domnul Marin B. Şi soţia sa Dumitra B. s-a tencuit şi în interior. S-au făcut scările şi catapeteasma din zid. Prin bunăvoinţa domnului Ivan Prodanov din Bucureşti s-a facut pe cheltuiala dânsului pictura, racordarea la reţeaua electrică şi tot mobilierul precum şi icoanele mari argintate şi policandrul; dânsul fiind socotit pe bună dreptate unul dintre ctitorii Bisericii. Prin strădania actualului preot paroh Zaharia Răducanu în anul 2005 în curtea bisericii s-a ridicat o clopotniţă din cărămidă în suprafaţă de 25 mp cu o înălţime de 11 m fiind dotată cu trei clopote noi, iar în anul 2008, s-a ridicat în curtea bisericii un aşezământ social-cultural cu multiple întrebuinţări: la parter s-a amenajat o sală de mese dotată cu bucătărie, două grupuri sanitare şi la etaj s-a amenajat o locuinţă parohială, astăzi fiind la stadiul de finisaj şi un muzeu ; tot în anul 2008 lângă sfânta Biserică s-a construit şi o cancelarie parohială. [PISANIEI]. ,, Această Sfântă Biserică Sfântul Nicolae s-a construit în anii 1928-1940 şi pictat în anii 1944-1945 de pictorul T.Romanaţi. În anii 1986-1987 s-a restaurat de pictorul Conţ Alexandru. Ambele lucrări s-au înfăptuit prin grija Pr. Paroh Ionescu T. Petre din contribuţia bănească a credincioşilor parohiei, cu ajutorul D-lor : Ivan Prodanov, Marin Bobocescu, Pr. Vasile Boerescu şi spijinul consiliului parohial, în mod deosebit de Costică Mărgărit, Vasile I. Păun, Neagoe Radu, Alexandru Mihăiţă epitrop. Binecuvintează Doamne pe toţi ostenitorii şi binefăcătorii acestui Sfânt Lăcaş’’. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII]. Biserica este construită din cărămidă, iar planul construcției este de cruce greacă, respectând orientarea și dispoziția tradițională a bisericilor ortodoxe. Accesul se face printr-un pridvor, în pronaos, naos cu absidele laterale ,proscomidiar și diaconicon, iar altarul este despărțit de biserică prin catapeteasmă. Suprafaţa construită la sol este de 320 mp. [PICTURA] Pictura este în tempera pictată în 1944 de pictorul Gheroghe Teodorescu Romanaţi5 în stilul bizantin. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] . Nu există obiecte vechi de cult, manuscrise, cărți vechi, pomelnice, înscrieri sau inscripții vechi. [ŞIRUL PREOŢILOR]Pr. Ionescu T. Petre [CÂNTĂREŢI ŞI EPITROPI DE SEAMĂ] Teodor Preoţescu – cântăreţ, Vasile I. Andrei – epitrop, Alexandru Mihăiţă – epitrop
C. CIMITIRUL PAROHIAL:
Cimitirul este amplasat în apropierea Bisericii având din anul 1995 o suprafaţă de 10.000 mp. A fost înfiinţat în anul 1864 având o suprafaţă de 2500 mp, fiind extins pînă în anul 1989 la 5000 mp. Este împrejmuit cu gard din prefabricate, are patru intrări cu porţi din fier forjat şi are alei betonate.
D. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT[ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu sunt consemnate astfel de evenimente, cu toate că, după spusele celor mai bătrâni preoții aveau grijă de oamenii săraci, copii, văduve.
E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂŢI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ş.a.]
Activitățile pastoral-misionare sunt îndeplinite de preotul paroh Zaharia Răducanu împreună cu preotul coslujitor Iarinca Alexandru.
BIBLIOGRAFIE
1.  Lahovari, George Ioan (1900). „Ghermăneşti, sat, pl. Znagovul”. Marele Dicționar Geografic al Romîniei. 3. Bucureşti: Stab. grafic J. V. Socecu.
2. Comuna Tâncăbeşti în Anuarul Socec al României-mari”. Biblioteca Congresului SUA. Accesat la 24 februarie 2012
3. Dan Ghinea, Enciclopedia geografică a României, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2000
4. Tradiţia orală a credincioşilor.
Date despre parohie:
Hramul: Sfântul Ierarh Nicolae Adresa: Com. Snagov, sat Ghermăneşti, cod 077170 Paroh: Pr. Zaharia Răducan, tel. 021 491.07.65 Coslujitor: Pr. Iarinca Alexandru, tel. 0742.030.856 Cod IBAN: RO54BRDE44SV34992794050 Banca: BRD Otopeni
Suna acum
Locatie