MANASTIREA SNAGOV

Mănăstirea se află într-un cadru pitoresc unic, pe o insulă de pe lacul Snagov, fiind în acelaşi timp un bun loc de refugiu şi apărare, înconjurat din toate părţile de apele lacului şi de păduri dese. Vechi centru de spiritualitate şi cultură ortodoxă, mănăstirea dăinuie pe te­meliile unei aşezări dacice. Potrivit tradiţiei, dar şi în urma săpăturilor arheologice, prima aşezare monahală ar fi fost ridicată din lemn prin secolul al Xl-lea. Atestări documenta­re sunt din timpul lui Dan I (1383-1386) şi Mircea cel Bătrân (1386-1418).

În 1453 Vladislav al Il-lea ridică un para­clis care s-ar fi scufundat, potrivit tradiţiei, pe la 1600. Uşile împărăteşti, de o rară frumuse­ţe, se păstrează la Muzeul de Artă al României. Pe la 1456 Vlad Ţepeş construieşte un zid de apărare, un pod mobil, o închisoare pentru trădători și tâlhari, dar și un tunel de refugiu pe sub apă care există și astăzi. Din punct de vedere arhitectonic, biserica este de influenţă bizantină, în stilul celor de la Muntele Athos. Totodată este necropolă dom­nească, în faţa uşilor împărăteşti fiind piatra de mormânt a lui Vlad Ţepes (1476). Insula a fost loc de surghium şi execuţie a dregătorilor condamnaţi pentru trădare. Timp de secole aici a fost închisoare politică, trans­formată în 1856 în şcoală de reeducare pen­tru tineri. Aici au fost închişi 54 de paşoptişti, înecaţi în lac şi îngropaţi în partea de vest a insulei. După secularizare, chiliile sunt demo­late, biserica se ruinează până în 1904, când încep lucrările de restaurare. Dincolo de isto­ria sa zbuciumată, mănăstirea Snagov este o mărturie vie a istoriei noastre, un sfânt lăcaş de credinţă şi cultură românească, un loc de rugăciune şi speranţă creştină. Actuala biserică, monument istoric şi de artă, este ctitoria lui Neagoe Basarab, între 1517-1521, iar pictura interioară reprezintă cel mai mare ansamblu mural medieval păstrat într-o biserică din România, fiind executată de Dobromir cel Tânăr în 1563. Reparată de Sfântul Constantin Brâncoveanu în 1694, mănăstirea devine mare centru pan-ortodox datorită stareţului de atunci, Sfântul Antim Ivireanu, care tipareşte aici cărţi bisericeşti în română, greacă şi arabă. Date despre mănăstire:

Hramul: Intrarea Maicii Domnului în Biserică (hramul istoric), Sfântul Antim Ivireanul şi Sfântul Neagoe Basarab

Adresa: Com. Griu, sat Siliştea Snagovului, cod 077110

Stareţ: Ierom. Bănăţeanu Ştefan Varahiil, tel. 021 491 03 94; 0724 768 949

Cod IBAN: RO52RNCB0091005056810001 Banca: BCR Otopeni
Suna acum
Locatie