BISERICA ADORMIRII MAICII DOMNULUI – CĂCIULAŢI

IMONOGRAFIE
PROTOIERIA ILFOV-NORD
COM. MOARA VLĂSIEI
JUD. ILFOV
SAT CĂCIULAŢI

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE.

[TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]


În partea de nord-est a Bucureştilor la circa 30 km. se afla satul Căciulaţi ce apartine comunei Moara Vlăsiei. Satul Căciulaţi a luat fiinţă în anul 1834 după finalizarea lucrărilor la Palat ? şi la Biserică. Domnitorul Alexandru D. Ghica (???? -????) începe strămutarea cătunelor Fienari si Mavrodin pe partea dreaptă a lacului Cociovaliştea. Numele satului Căciulaţi se datorează soldaţilor de la palatul domnitorului care purtau căciuli ce făceau parte din ţinuta acestora, fiind un element al uniformei de soldat din acele vremuri, iar Domnitorul era numit Căciulă Mare.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE


Biserica Căciulaţi a fost construită ȋn anul 1832 de către Domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica (???? - ????) aşa cum ne arată şi pisania de la intrerea in biserică. ,,Aceasta Sfânta Biserica a fost construită ȋn anul 1832 din temelie de Preapiosul Alexandru Ghica, Domnul Ţarii Românesti şi s-a restaurat de Doamna Maria Blaremberg.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Din punct de vedere al arhitecturii biserica se înscrie în rândul edificiilor care au planul dreptunghiular, navă, cu altar, tâmpla din zid, naos și pronaos, având si un cafas din lemn. Ulterior s-au adăugat două abside mici laterale lânga altar. Biserica este construită din cărămida cu pereți longitudinali de 70 cm grosime. Întreaga suprafată a bisericii este de 172,5 mp si este acoperită cu tablă galvanizată. [PICTURA] Referitor la pictura de început nu se cunoaște nimic. Se știe doar ca în anul 1890 Maria Blaremberg, nepoata domnitorului, repară biserica si înlocuiește vechea pictură cu alta noua, în ulei, executată de vestitul pictor din București , Ghorghe Ioanid, iscălitura acestuia fiind vizibilă pe peretele de sud al bisericii deasupra stranelor. Pictura a mai fost restaurată de pictorul V.G. Mitescu in anul 1931 iar după cutremurul din 1940 s-au facut reparații exterioare și s-a restaurat pictura de fiul celui ce executare pictura in 1889, cu numele de Ionel Ioanid. In anul 1955 a fost din nou restaurată de renumitul pictor Gheorghe Teodorescu Romanati. În anii 1981-1983 si 2000-2001 s-au făcut noi restaurări ale picturii. Biserica deține câteva obiecte de cult din vremea domnitorului: o copie cu lamă de argint, un chivot, sfinte vase si o minunată Evanghelie îmbracată în argint cu iconițe de email în care se găsesc două texte , grecesc și chirilic, tiparită în vremea Prea Fericitului Patriarh de Ierusalim Chir Hristanty Notara din anul 1803. Biserica se află in posesia unor fragmente de Sf. Moaște dăruite de Maria Blaremberg după cum urmează : Sfinții Mucenici Mina, Ilarion cel Mare, Dimitriu, Gheorghe, Trifon, Nica, Grigore de Nissa, Cosma, Pantelimon, Victor, Foca, Mamantos, Haralambie, Sava.

Preoți slujitori in ordine cronologică:
Pr. Popa Dumitrache 1832-1851
Pr. Ghița Băjenaru 1851-1885
Pr. Grigore Băjenaru 1885-1927
Pr. Dumitru Rădulescu 1927-1981
Pr. Iliescu Valerian 1981 – prezent

Noul sat devenit Caciulați avea nevoie de un cimitir iar locul ales a fost la marginea de vest a satului pe un loc donat de Alexandru D. Ghica. In cimitirul satului s-a construit în anul 1866 o frumoasă capelă de catre obștea sătească . Acesta există și in prezent restaurată fiind în anii 1986 cu pictură nouă iar in 2010 reabilitată. Parohia are un număr de 470 de familii circa 1600 de credincioși. Înconjurați de dragostea și căldura sufletească a credincioșilor am încercat să dinamizăm viața spirituală a parohiei prin acțiuni de natură pastoral-misionară, social-caritativă, culturală, dar și prin revigorarea vieții liturgice astfel încât tot mai mulți dintre credincioșii parohiei noastre să participe la Sfintele Slujbe în duminici, sărbători și peste săptămână, să se spovedească, împărtășească și să trăiască o viață în conformitate cu valorile creștine. S-au susținut in fața credincioșilor catehezele stabilite de centrul eparhial. Ca urmare a programului educațional ''Hristos împărtășit copiilor'' în fiecare săptămână s-au organizat activități catehetice și cântări bisericești. Și comunitatea parohiei noastre s-a străduit să sprijine prin colecte, produse alimentare, haine, pe unii dintre semenii noștri aflați în necazuri și nevoi prin programul ''Dăruind din suflet pentru suflet''. La sărbătorile mari prin purtarea de grijă a comitetului parohial, am pregătit cadouri pentru copiii și nevoiașii din parohie.

Bibliografie
1. Domnitorii și ierarhii Țării Românești – Ctitoriile și mormintele lor Editura ''Cuvântul Vieții'' a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei 2009
2. Monografie Album – Protoieria Ilfov – Nord Editura Basilica a Patriarhiei Române, București 2012
3. Proiect de deviz privind lucrările de conservare și restaurare a picturii murale de la biserica ''Adormirea Maicii Domnului'' din satul Căciulați, comuna Moara Vlăsiei, Sector Agricol Ilfov din 11 decembrie 2000, pictor restaurator Grigore Popescu.

Date de contact:
HRAMUL: Adormirea Maicii Domnului
Adresa: Comuna Moara Vlăsiei, sat Căciulați, cod poștal 077131
PAROH: Preot VALERIAN ILIESCU
Telefon: 0728891871 / 0212220404
E-mail: valerian.iliescu@gmail.com
COD IBAN: RO21 RNCB 0067 0047 8587 0001
BANCA: BCR București, sucursala Dr. Felix
Suna acum
Locatie