Parohia Atârnați I

Biserica cu hramul „Sfânta Mare Muceniţă Varvara" este situată în centrul oraşului Buftea, judeţul Ilfov. Piatra de temelie a bise­ricii a fost pusă la lata de 29 noiembrie 1934, în zilele arhipăstoririi primului Patriarh Miron Cristea, prin osârdia şi daniile bunilor creş­tini din oraşul Buftea (la acea vreme comună), preot paroh fiind P.C. Pr. Badea Popescu. Lucrările de înălţare, acoperire şi tencui-re atât în interior cât şi în exterior au fost ter­minate în anul 1939. Prima pictură a acestui sfânt locaş a fost executată în anul 1939, în tehnica ulei, care cu trecerea timpului s-a de­teriorat. Târnosirea sfintei biserici a avut loc în anul 1939 de către Patriarhul Miron Cristea, în timpul preotului paroh Badea Popescu.
Începând cu anul 1944 a păstorit la aceas­tă parohie P.C. Pr. Dumitru Constantin până în anul 1974, când a fost pensionat.
În anul 1975 aprilie 1, a fost numit la această parohie părintele Tocu Ion, care în curgerea timpului a executat următoare­le lucrări: refacerea picturii în tehnica fres-co, executată de pictoriţa Videa Virginia din Bucureşti.
La cutremurul din 4 martie 1977 a căzut turla centrală a bisericii, celelalte fiind grav avariate, iar acoperişul a suferit mari strică­ciuni. Drept urmare, din anul 1977 au înce­put lucrări ample de renovare: refacerea turlei căzute şi consolidarea celorlalte două turle şi refacerea acoperişului. S-a construit o clopot­niţă pe structură metalică. Biserica a fost în­zestrată cu obiecte de cult noi prin donaţiile credincioşilor.
În vremea arhipăstoririi Patriarhului Iustin Moisescu s-a resfinţit acest sfânt locaş de către Prea Sfinţitul Părinte Vasile Târgovişteanul - Episcop Vicar Patriarhal, în ziua de duminică 24 ianuarie 1982 înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. În anul 1989 au fost numiţi slujitori la această biserică părintele Moga Dragoş Augustin - paroh şi părintele Antonescu Emanoil - preot conslujitor, care au depus şi depun un efort deosebit în activitatea soci-al-misionară la această parohie.
Date despre parohie:
Hramul: Sfânta Mare Muceniţă Varvara Adresa: Oraş Buftea, cod 070000 
Paroh: Pr. Niță Mihai, Coslujitori: Pr. Antonescu Emanoil, Pr. Constantin Marian
Suna acum
Locatie