Pentru mai multe detalii, va rugam sa selectati din lista de mai jos website-ul Parohiei

Program de lucru:
Luni - Vineri: de la 8.00 la 16.00 (cu excepţia sărbătorilor legale şi bisericeşti)

 

...

Mai multe detalii
Sfintirea Picturii Bisericii Parohiei Stefanestii De Sus, DUMINICA 5 OCTOMBRIE 2014 SFINTIREA PICTURII BISERICII PAROHIEI STEFANESTII DE SUS, DUMINICA 5 OCTOMBRIE 2014

Duminică, 5 octombrie 2014, Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal a fost prezent în calitate de delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în mijlocul credincioșilor Parohiei Ștefăneștii de Sus, Protopopiatul Ilfov Nord. După întâmpinarea Ierarhului a fost săvârșită slujba de sfințire a picturii bisericii cu hramul Sf.Ierarh Nicolae și Sf. Cuv. Ian de la Prislop și de binecuvântare a lucrărilor realizate la această parohie, apoi Preasfințitul Părinte Ieronim a săvârșit slujba sfintei liturghii, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din cuprinsul protopopiatului.  Biserica este situată în mijlocul satului Ştefăneştii de Sus, com.Ștefăneștii de Jos, în zona de N-E a Jud. Ilfov şi este o construcţie relativ nouă întrucât vechea biserică s‑a prăbuşit în întregime la cutremurul din 1940. În registrul inventar din 1969, scurtul is­toric face menţiunea că biserica a fost zidită în 1884 de moşierul Sava Vasiliu, însă o pisanie din marmură aminteşte că în 1880 biserica a fost restaurată de Sava Vasiliu cu familia sa iar în 1924 în timpul Pr. D. Stănescu biseri­ca a fost restaurată de N.C. Receanu cu ajuto­rul sătenilor. Pe una din crucile descoperite în curtea bisericii se face menţiunea că în acel loc „se odihneşte Sterie preotul decedat la 10 sep­tembrie 1877 în etate de 25 de ani; Ckiriachi decedată la 1 iunie 1869 în etate de 12 ani şi Elena decedată la 4 iunie 1869 în etate de 4 ani”. Se presupune că biserica dărâmată la cu­tremurul din 1940 a fost mult mai veche, satul Ştefăneşti fiind amintit pentru prima dată sub numele de „Lipovatul” în 1623 când „dom­nitorul Radu‑Vodă îi dăruieşte lui Stanciu Logofătul o parte din satul Fundeni, iazul din cartierul Colentina, pământurile de la hotarul Fundenilor până la hotarul Lipoveţilor şi hota­rul Afumaţilor”. După cutremurul din anul 1940, vreme de 6 ani satul a rămas fără biserică. În 1946 Pr. Grigore Teianu a început ridicarea actualei biserici după un plan întocmit de arhitectul Dumitru Ionescu‑Berechet. Lucrarea a durat 5 ani. La 10 iulie 1951, noua biserică a fost sfinţită de „P.S. Teoctist Botoşeanul”, viitorul Patriarh al României. Biserica este o construcţie masivă cu zi­duri groase din caramidă, în formă de cruce înaltă de 20 m cu o singură turlă străpunsă. A fost pictată în frescă de pictorul I. Dăgărescu, mobilierul, catapeteasma şi balus­trada la cafas fiind din lemn de stejar, sculp­tate artistic de profesorii N. Chetes şi Iliescu Dumitru Calineşti‑Argeş.Datorită intemperiilor, odată cu scurgerea timpului biserica s‑a degradat. Din anul 1992 până în prezent, la această parohie este în funcția de paroh, părintele Matache Marcel, care anul 2006 a început ample lucrări de restaurare a sfântului locaș de cult. S-a întărit structura de rezistență a bisericii, a fost înlocuit acoperișul, s-au refăcut picturile interioare, instalațiile electrice și de încălzire, biserica s-a innoit cu mobilier, policandre și obiecte de cult. Totodată s-au construit din telmelie casa praznicală și casa parohială și si s-a amenajat curtea bisericii. Cu prilejul slujbei de binecuvântare a lucrărilor și de sfințire a picturii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a aprobat ca biserica să primească doilea hram Sf. Ioan de la Prislop, cu zi de prăznuire 13 septembrie. Totodată, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a aprobat acordarea mai multor distincții bisericești. Pc. Pr. Matache Marcel a fost ridicat la rangul de Iconom. Dl. Anghel Rababoc, primarul comunei Ștefănești și dl. Radu Traian, ctitor principal al bisericii, au primit Diploma omagială Sfinții Martiri Brâncoveni cu medalie. Dl Anghel Ioan și d-na. Elena Nicolae, credincioși ai parohiei care s-au remarcat printr-o contribuție deosebită la infrumusețarea bisericii au primit diplome de vrednicie. La rândul său Pc. Pr. Matache Marcel, a o ferit Preasfințitului Părinte Ieronim Sinaitul, în semn de mulțumire din partea comunității un engolpion și o cruce.

                                                     PROTOPOP

                                                 Pr. Cristian Burcea

 


Inapoi la pagina de activitate
 
Protoieria Ilfov Nord, 2010 toate drepturile rezervate.